Tag: PKO Bank Polski / PKO BP

Decyzje o pakiecie pomocowym dla Ukrainy oraz „gołębi” wydźwięk konferencji RPP zepchnęły krajową krzywą w dół o 15 pb. w długim końcu

06.03.2014 09:04

We wtorek lepsze od oczekiwań dane PMI dla europejskiego sektora usługowego oraz o sprzedaży detalicznej, podobnie jak pozytywne zaskoczenie składowymi europejskiego PKB (inwestycje rosły szybciej niż szacowano), przełożyły się  na 2-3 punktowy wzrost dochodowości niemieckich i amerykańskich 10Y obligacji w godzinach przedpołudniowych. Czytaj więcej...Rentowności polskich obligacji osiągnęły niskie, zbliżone do tych z końca roku poziomy

05.03.2014 09:24

Wtorek przyniósł uspokojenie sytuacji na Ukrainie i w konsekwencji wzrosty dochodowości obligacji na bazowych rynkach długu, większego znaczenia dla wycen nie miały publikacji danych PPI dla strefy euro oraz danych ISM New York. W konsekwencji rentowności papierów niemieckich wzrosły w ciągu dnia o 4 pb. w segmencie 10Y, zaś amerykańskich 10Y o 6 pb. Ruchom tym towarzyszyły spadki stawek 5Y USD CDS o 3-10 pb. oraz zwężenie się marż ASW papierów południa Europy. Czytaj więcej...
Konflikt na Ukrainie przesunął przejściowo krzywą dochodowości w górę o 10 pb. ruch ten jednak został zneutralizowany po południu

04.03.2014 09:30

Wzrost napięcia na Krymie pozytywnie wpłynął na wycenę obligacji na rynkach bazowych. Obawy o możliwości zmiany konfliktu w otwartą wojnę przełożyły się na spadki dochodowości obligacji z rynków bazowych. W efekcie rentowności 10Y papierów amerykańskich spadły w trakcie godzin handlu w Europie o 2 pb.. Czytaj więcej...


Słabsze niż oczekiwano dane o nastrojach konsumentów zepchnęły dochodowości w dół, waluty zareagowały przejściowo

26.02.2014 09:48

Negatywne zaskoczenie wskaźnikiem optymizmu konsumentów Conference Board zepchnęło 10YUST w dół o 3 pb., krajowe obligacje zareagowały 1-punktowym spadkiem dochodowości, EUR/USD zareagował przejściowym spadkiem o 0,3 centa EUR/PLN minimalnie osłabił się. Czytaj więcej...


Powrót optymizmu na rynki wschodzące zepchnął krajową krzywą w dół do poziomów sprzed ” styczniowego kryzysu” na emerging markets

25.02.2014 12:52

Powrót optymizmu na rynki wschodzące zepchnął krajową krzywą w dół do poziomów sprzed " styczniowego kryzysu" na emerging markets. Złoty pozostał mocny pomimo spadku EUR/USD. Czytaj więcej...
PKO Bank Polski w drodze na europejskie rynki

20.02.2014 10:51

Jednym z najcenniejszych "aktywów" PKO Banku Polskiego są klienci - zarówno duże korporacje, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa. Dla wielu z nich Polska to tylko jeden z rynków, na którym działają. Co PKO może zaoferować tym, którzy ze swoimi produktami i usługami trafiają do Niemiec czy Wielkiej Brytanii? Modelowym przykładem jest współpraca PKO Leasing ze spółką Solaris Bus & Coach S.A. w Szwecji. Czytaj więcej...


Jastrzębie z FED nieznacznie umocniły dolara

20.02.2014 09:30

Środowa sesja przyniosła wyraźne wyhamowanie wzrostowej tendencji euro/dolara i jeszcze wyraźniejsze osłabienie złotego wobec głównych walut. Kurs EUR/USD po nieudanym teście oporu na 1,377 (poziomu najwyższego od siedmiu tygodni) już w pierwszych godzinach wczorajszego handlu zawrócił. Odreagowanie ostatnich wzrostów nie było jednak silne, czego powodem mogły być nadal utrzymujące się obawy o amerykańską gospodarkę. Na przełomie ostatnich tygodni na rynek nie dotarły praktycznie żadne dane, które nie rozczarowałyby inwestorów. Czytaj więcej...
CATS zastępuje PIGS?

19.02.2014 08:32

Na rynku stopy procentowej wtorkowa sesja przyniosła lekkie umocnienie notowań. Przy braku impulsów w kraju popyt na obligacje wzmocniły informacje płynące ze strefy euro. Jak się bowiem okazało indeks ZEW w Niemczech wyniósł w lutym zaledwie 55,7 pkt wobec 61,7 pkt oczekiwanych przez rynek. Czytaj więcej...ZBP: zakładanie nowych kont przy użyciu przelewu wymaga szczególnej ostrożności ze strony banków

18.02.2014 18:50

Potwierdzanie tożsamości klienta za pomocą przelewu bankowego stało się metodą atrakcyjną dla przestępców zakładających tzw. anonimowe konta bankowe. Z przelewu jako formy uwierzytelniania otwarcia rachunku bankowego zrezygnował w ostatnim czasie PKO BP. Niemal równocześnie Związek Banków Polskich przygotował zbiór wskazówek dla banków, w jaki sposób utrudnić życie internetowym oszustom. Czytaj więcej...


PKO Bank Polski nagrodzony za zmiany w HR

18.02.2014 08:45

PKO Bank Polski zajmuje wysokie miejsca w rankingach najbardziej pożądanych pracodawców. W ubiegłym roku najistotniejszymi wyróżnieniami było: trzecie miejsce w Top 100 Ideal Employer w kategorii biznes i w rankingu "Jakość na bank 2013", tytuł Solidny Pracodawca Dekady, pierwsze miejsce w konkursie Employer Branding Excellence Awards 2013 za kampanię wizerunkowo-ekrutacyjną "Jeden Bank. Wiele Pasji". Do bogatego zestawienia posiadanych już wyróżnień dołączyła nagroda przyznana w trakcie konferencji Warszawskich Dni Rekrutacji. Czytaj więcej...


Nie ma Amerykanów, nie ma zabawy

18.02.2014 08:40

Poniedziałkowa sesja na rynku walutowym przebiegała bardzo spokojnie, żeby nie powiedzieć nudno. Jeszcze przed otwarciem rynku w Europie kurs EUR/USD zaatakował opór na 1,372, a EUR/PLN testował w tym czasie wsparcie na 4,14. Jednak w kolejnych godzinach handlu brakowało już impulsów by wprowadzić rynek w jakikolwiek silniejszy ruch. Czytaj więcej...Monitor surowcowy

18.02.2014 05:00

Prezentujemy najnowszy Monitor surowcowy. Znajdą tu Państwo informacje na temat bieżących cen oraz trendów na rynkach wybranych metali przemysłowych, szlachetnych, surowców energetycznych oraz rolnych. Czytaj więcej...Spadek rentowności może zaskoczyć rynek

17.02.2014 08:54

Ostatnie dni przyniosły nieoczekiwanie wysoką zmienność notowań na rynku stopy procentowej. Chociaż tydzień do tygodnia rentowności pozostały na prawie niezmienionym poziomie, to jednak nieznacznie dominowała tendencja wzrostowa. To co zwraca naszą uwagę w kontekście przyszłych zmian rynkowych, to niewielki popyt na 5- i 10-letnie obligacje skarbowe podczas ostatniego czwartkowego przetargu. Czytaj więcej...Komentarz do raportu “Digital Trends 2013” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte

14.02.2014 12:56

Płatności mobilne mogą przyczynić się do wzrostu liczby transakcji bezgotówkowych, które dziś nadal stanowią niespełna 20 proc. wszystkich transakcji realizowanych na polskim rynku. Jednym z warunków upowszechnienia tej formy płatności jest wypracowanie uniwersalnego rozwiązania umożliwiającego sprawną i bezpieczną  obsługę transakcji oraz pozyskanie jak najszerszej sieci punktów akceptujących takie płatności. Czytaj więcej...


Rynek pracy w USA znów negatywnie zaskakuje

14.02.2014 08:40

Czwartek był dniem obfitującym w aukcje papierów dłużnych. Swój dług sprzedawały Włochy, Polska i Wielka Brytania. Na włoskiej aukcji sprzedano 3,5 mld EUR obligacji zapadających w 2016 r., 3,75 mld 2021 i 1,5 mld 2044. Rentowności na włoskiej aukcji były 8-12% pb. poniżej wycen rynkowych. Handel Bundami i UST był poddany oczekiwaniom na wyniki sprzedaży detalicznej i na informację o liczbie ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA. Czytaj więcej...


Perspektywy kursu jena

14.02.2014 06:00

Skonstruowane przez nas modele ekonometryczne kursów USD/JPY, EUR/JPY i JPY/PLN oparte o relatywną równowagę wewnętrzną walut tworzących analizowane kursy walutowe sugerują aprecjację kursu jena względem dolara, euro oraz złotego. Z kolei modele kursów oparte o relatywną równowagę zewnętrzną walut tworzących analizowane kursy walutowe sugerują dalszą deprecjację kursu jena względem dolara, euro oraz złotego. Jednak szczegółowa analiza zmiennych składowych obu modeli sugeruje, że bardziej prawdopodobna jest deprecjacja kursu jena względem dolara, euro i złotego w perspektywie końca 2014 roku. Czytaj więcej...


BoE jak Fed

13.02.2014 08:30

W środę kontynuowana była wyprzedaż na rynkach długu. Rentowności niemieckich 10Y Bundów poszły w górę o 4 pb., podobnie jak 10Y UST. Wzrosty dochodowości zostały tylko na chwilę wstrzymane przez publikację gorszych od oczekiwań wyników produkcji przemysłowej w Europie w grudniu. Czytaj więcej...


“Akcept” dla J.Yellen

12.02.2014 09:18

Wtorkowa sesja europejska przebiegała przy niewielkich wahaniach kursowych. Inwestorzy czekali na popołudniowe wystąpienie nowej prezes Fed J.Yellen. Podwyższonej zmienności nie sprzyjał też wczorajszy kalendarz makroekonomiczny, gdyż pozbawiony był on ważnych dla decyzji inwestycyjnych publikacji. Choć praktycznie nikt nie spodziewał się, by retoryka wypowiedzi pani prezes istotnie mogła odbiegać od dotychczasowych komunikatów Fed, rynek "przygasł". B.Bernanke jasno wskazywał przecież, że spadek stopy bezrobocia do wskazanego w forward guidance poziomu 6,5% nie oznacza automatycznych zmian i Fed może utrzymywać luźną politykę nawet w momencie spadku stopy bezrobocia znacznie poniżej wskazanego poziomu, co praktycznie wykluczało możliwość zmiany tonu. Czytaj więcej...


J. Yellen i informacje o podaży długu przesunęły krzywą w górę.

12.02.2014 09:06

Przez większą część wtorku bazowe rynki długu pozostawały ospałe w oczekiwaniu na wystąpienie szefowej Fed J. Yellen przed Kongresem. Publikacja treści wystąpienia i półrocznego Raportu Fed przełożyła się na wzrost dochodowości amerykańskiej 10-latki o 5 pb., przy symbolicznym 1-punktowym ruchu w górę rentowności papierów niemieckich. W opublikowanych dokumentach Fed koncertował się raczej na pozytywnych trendach z II połowy zeszłego roku, niż gorszych danych z rynku pracy z przełomu 2013 i 2014 roku. Spready ASW krajów południa Europy prawie nie zmieniły się. Czytaj więcej...Wyraźna poprawa nastrojów dzięki wygasaniu obaw dotyczących rynków wschodzących

11.02.2014 09:33

Na rynku walutowym mamy spokojny początek tygodnia bez istotnej zmiany obrazu technicznego euro/dolara. Stabilizacji notowań sprzyjał nie tylko poniedziałkowy kalendarz makroekonomiczny, ale też oczekiwanie na dzisiejsze, inauguracyjne w roli szefowej Fed, wystąpienie J.Yellen. W pierwszych godzinach wczorajszej sesji kurs EUR/USD zdołał jeszcze wzrosnąć w okolice 1,365 (co było reakcją na silniejsze dane ze strefy euro), po czym zawrócił konsolidując się praktycznie do końca sesji amerykańskiej w okolicach piątkowego zamknięcia. Niewiele działo się też na Wall Street, co dodatkowo stabilizowało nastroje. Pierwsza sesja tygodnia na amerykańskich giełdach toczyła się w rytm falowania indeksów, ostatecznie kończąc się 0,05% wzrostem Dow Jonesa i 0,16% S&P. Większość analityków spodziewa się, że J.Yellen zasygnalizuje dalsze ograniczanie zakupu aktywów przez Fed mimo ostatnich słabszych danych z rynku pracy, stąd ta ostrożność na rynku. Niemniej nocne godziny handlu podniosły notowania euro o jeszcze kilka punktów. Czytaj więcej...


J.Yellen na celowniku

11.02.2014 09:19

Poniedziałek upłynął względnie spokojnie na bazowych rynkach długu. Braku publikacji ważniejszych danych (inwestorzy tradycyjnie zignorowali odczyt indeksu Sentix), nie sprzyjał dużej zmienności. Dochodowości niemieckich papierów skarbowych 10Y nieznacznie wzrosły w ciągu dnia (2 pb.), zaś amerykańskie skarbówki obniżyły swoją dochodowości o 2 pb., w godzinach handlu na europejskich rynkach. Procesowi temu towarzyszyły dalsze 2-3 punktowe spadki stawek ASW papierów włoskich i hiszpańskich, przy jednoczesnych niewielkich wzrostach stawek 5Y USD CDS. Czytaj więcej...


Poprawa nastrojów na rynkach powinna rozszerzyć spread 10Y/2Y IRS PLN.

10.02.2014 13:01

Gorsze niż oczekiwano dane o zatrudnieniu w USA (non-farm payrolls wyniosły 113 tys., wobec oczekiwań na poziomie 185 tys.) oraz kolejny spadek stopy bezrobocia (do 6,6%, z 6,7% w grudniu) w USA przełożyły się na obniżki rentowności amerykańskich i niemieckich 10Y skarbówek (odpowiednio o 3pb. i 1 pb.). Łączna dzienna skala zmian w przypadku papierów niemieckich była jednak większa, ze względu na gorsze niż oczekiwano dane o produkcji przemysłowej w Niemczech. Dane non-farm payrolls z USA podobnie jak gorsze niż oczekiwano dane o produkcji przemysłowej w Niemczech nie przerwały procesu obniżek spreadów ASW i stawek CDS krajów południa Europy. Sądzimy, że tak dane o produkcji w Niemczech, jak i dane z amerykańskiego rynku pracy były obciążone efektami jednorazowymi (w przypadku Niemiec kalendarzowymi, zaś w przypadku USA pogodowymi). Wskazują na to dane o bezrobociu w USA oraz poprawiające się wskaźniki zatrudnienia w danych PMI w Europie. Tym samym uważamy, że niewielkie obniżki dochodowości UST 10Y i Bundów 10Y mają charakter przejściowy. Czytaj więcej...


Mocno , mocniej. Długo jeszcze?

10.02.2014 13:01

Bieżący tydzień na rynku głównej pary walutowej rozpoczynamy w okolicach piątkowego zamknięcia. Kurs EUR/USD notowany jest obecnie przy 1,364 - poziomie do którego dotarł w reakcji na rozczarowujące dane z amerykańskiego rynku pracy. Jak się okazało drugi miesiąc z rzędu liczba nowych miejsc pracy w sektorze poza rolnictwem była niższa niż oczekiwał rynek (113 tys. wobec szacowanych 185 tys.), a dane za grudzień zrewidowano w górę jedynie do 75 tys. (+1 tys.). Choć pozytywnie zaskoczyła stopa bezrobocia obniżając się w styczniu do 6,6% (-1 pkt. proc.), jednak fakt ten nie został uwzględniony w notowaniach rynkowych pary euro/dolar. Fed w swoich ostatnich komentarzach dawał bowiem jasno do zrozumienia, że indeks CPI nie jest już dla niego podstawą dla realizacji forward guidance. Pomimo zmniejszającego się bezrobocia rynek nie zakłada szybkich podwyżek stóp w USA, stąd w reakcji na piątkowe dane kurs EUR/USD powrócił ponad opór na 1,36. Czytaj więcej...
(…) żyjemy w najlepszym z możliwych światów

06.02.2014 09:52

Środa przyniosła nieznaczne spadki rentowności niemieckich 10Y skarbówek (rzędu 2 pb.) oraz wzrosty rentowności amerykańskich papierów skarbowych 10Y (o 3 pb.). Zmiany te były pochodną słabych danych o sprzedaży detalicznej w Europie, nieco gorszych niż oczekiwano danych ADP oraz wyraźnie lepszych danych ISM-usługi. Publikacje PMI-usługi w Europie nie wpłynęła istotnie na wyceny papierów. Dane PMI były gorsze od wstępnych odczytów, jednak pokazały korzystną zmianę wskaźnika zatrudnienia. Czytaj więcej...


Gotówka z IKO w bankomatach Euronet

05.02.2014 10:08

Już w co trzecim bankomacie w Polsce można wypłacać gotówkę telefonem z IKO. Do sieci akceptującej tę formę wypłat zostało właśnie dołączonych 3200 bankomatów należących do sieci Euronet. Usługa jest dostępna zarówno dla posiadaczy aplikacji połączonej z rachunkiem w PKO Banku Polskim i Inteligo, jak i dla użytkowników portmonetki IKO. Czytaj więcej...


Odreagowanie. Czy tylko techniczne?

05.02.2014 08:50

Słabe dane ISM z sektora przemysłowego w USA oraz wyniki spółek, które zostały opublikowane w poniedziałek pomogły przesunąć dochodowości na rynkach bazowych w dół. Jednak efekt ten był przejściowy i w trakcie handlu we wtorek rentowności niemieckich i amerykańskich papierów powróciły do poziomów sprzed poniedziałkowej publikacji danych ISM. Powrotom tym sprzyjało nieznaczne odbicie na giełdzie we Frankfurcie oraz, wyższe niż poniedziałkowe zamknięcie, otwarcie giełdy w USA we wtorek. Jednocześnie doszło do niewielkich, 2-3 punktowych wzrostów stawek CDS papierów krajów południa Europy. Czytaj więcej...Dane makro w cieniu obaw o emerging markets

04.02.2014 08:50

Bieżący tydzień na rynku głównej pary walutowej rozpoczął się od kosmetycznego, krótkotrwałego umocnienia euro wobec dolara. Po kolejnym okresie wyprzedaży prowadzącym do spadku kursu EUR/USD poniżej 1,35 stabilizacja nastrojów była potrzebna, brakowało tylko impulsu. W poniedziałek dały go dane dot. aktywności przemysłowej dla strefy euro i jej największych gospodarek. Czytaj więcej...


Rentowności UST silnie obniżyły się w reakcji na słabsze dane ISM

04.02.2014 08:50

Poniedziałek przyniósł odreagowanie na rynku papierów skarbowych. Wzrosty dochodowości na rynkach bazowych były pochodną zmiany nastrojów na rynkach i w istotnie w mniejszym stopniu publikacji zaskakująco dobrych danych PMI z Europy. W konsekwencji rentowności niemieckich papierów 10Y wzrosły o 1 pb. osiągając 1,67%. Nieco większy ruch zarejestrowały UST 10Y, których wzrost dochodowości wyniósł 3 pb. Większych zmian nie zanotowano również w przypadku marż ASW oraz kontraktów 5Y USD CDS na dług krajów południa Europy. Czytaj więcej...


Komentarz prawny UOKiK-PKO

02.02.2014 08:00

Początek sporu pomiędzy Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) a środowiskiem bankowym dotyczące ważności formularza informacyjnego wręczanego klientowi zainteresowanemu kredytem konsumenckim to listopad 2012, kiedy UOKIK opublikował raport z kontroli przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich. Czytaj więcej...


Strona 30 z 40« Pierwsza...1020...2829303132...40...Ostatnia »
0