Tag: PKO Bank Polski / PKO BP


RPP nie może pozwolić na całkowite zamknięcie drzwi, ale po dzisiejszej obniżce przejdzie w tryb wait-and-see

06.03.2013 11:00

Po spokojnym poniedziałku na rynku stopy procentowej zagościła nerwowość. Doszło do wzrostów rentowności i stawek IRS wzdłuż krzywych. Rentonwość DS1023 powędrowała powyżej poziomu 4,0%, podczas rentowności 2-letniego benchmarku przebiła testowany w ciągu ostatnich sesji poziom 3,50% - najwyższy od końca listopada 2011 roku. Rynek oczekuje w napięciu na decyzje Rady Polityki Pieniężnej. Czytaj więcej...Ciepły chiński wiatr… wierny QE Fed i …słaba Europa…

05.03.2013 11:00

Spadki rentowności obligacji safe-haven zatrzymały się w trakcie europejskiego czasu kwotowań. Po testach okolic 1,83% amerykański Treasury ruszył nieznacznie wzwyż do poziomu 1,86%. Rynek pozytywnie odpowiedział na komentarz J.Yellen, w którym potwierdziła ona potrzebę kontynuacji zakupów aktywów dłużnych przez Fed na poziomie 85 mld EUR miesięcznie. Czytaj więcej...Co RPP na PKB?

01.03.2013 13:00

Do czasu publikacji danych o amerykańskim PKB, zmienność na rynku finansowym była wczoraj bardzo ograniczona. Najwyraźniej inwestorzy musieli odpocząć po dużych wahaniach z pierwszej połowy tygodnia. Poranne ocieplenie klimatu, które zasponsorował B.Bernanke i przy wsparciu H.Kuroda, czyli nowego prezesa Banku Japonii (jest on zwolennikiem polityki reflacyjnej, a dzisiejsze dane o deflacji w Japonii wspierają oczekiwania na zdecydowane działania BOJ), spotkało się w drugiej części dnia z chłodniejszym frontem. Czytaj więcej...


Czekamy na RPP

01.03.2013 13:00

Czwartek na rynku głównej pary walutowej był kolejnym dniem umacniania budowanej w tym tygodniu konsolidacji. Kurs EUR/USD utrzymywał się w przedziale wahań z ostatnich dni 1,304-1,316; choć bliżej jego górnej bariery. Drugi dzień z rzędu lekki wzrost kursu można tłumaczyć powrotem zaufania na rynki (choć najprawdopodobniej chwilowym), wynikającym przede wszystkim z ostatnich wypowiedzi prezesów Fed i EBC, którzy zapowiedzieli kontynuację polityki luzowania ilościowego przez ich banki centralne wspierającej rodzime gospodarki. Czytaj więcej...


Długa jeszcze droga do zacieśniania globalnych warunków monetarnych…

28.02.2013 14:00

Jak po każdej zimie przychodzi wiosna, tak po każdym spowolnieniu przychodzi wzrost, a po każdej przecenie nadchodzi odbicie. Przewartościowanie na rynku finansowym i przecena aktywów ryzykownych, które nakarmiły głodny zmienności rynek, przytrafiły się rynkowi dzięki silnemu impulsowi jakim były włoskie wybory. Wczoraj jednak doszło do względnej stabilizacji notowań, a wiele segmentów rynku, a przede wszystkim rynek akcji, zanotowały wzrosty już w czasie europejskiej sesji. Czytaj więcej...
Strach zajrzał w oczy , inwestorzy wracają do franka…

27.02.2013 16:07

Wtorek nie zmienił istotnie obrazu głównej pary walutowej. Kurs EUR/USD praktycznie przez całą wczorajszą sesję notowany był w pobliżu poziomów do których dotarł po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów parlamentarnych we Włoszech. Pierwsze doniesienia wskazywały na brak zdecydowanego zwycięzcy, co może spowodować, że żadne z dwóch konkurencyjnych ugrupowań nie będzie miało na tyle istotnej przewagi by samodzielnie rządzić, co więcej problematyczne mogą okazać się jakiekolwiek koalicje. Im dokładniejsze wyniki wyborcze spływały z Włoch, tym bardziej pogarszały się nastroje na rynkach. Czytaj więcej...


Trend boczny to też trend. Bezpieczne rentowności nie są gotowe na szybkie wzrosty –polskie benchmarki „odbierają” impuls z pewną dozą nieśmiałości…

27.02.2013 16:04

Sytuacja na rynku finansowym w czasie wtorkowej sesji pozostawała pod wpływem politycznej sytuacji we Włoszech. Europa funkcjonowała więc w warunkach silnej awersji do ryzyka, podczas gdy sesja amerykańska pozwoliła na ocieplenie klimatu inwestycyjnego, w czym udział swój miały dane z USA oraz B.Bernanke. Czytaj więcej...


Euro i złoty bez większych zmian. Moody’s osłabia funta..

26.02.2013 09:00

Weekend nie przyniósł większych zmian zarówno na szerokim jak i krajowym rynku walutowym. Główna para walutowa rozpoczyna bieżący tydzień w okolicach 1,32 USD, zaś waluta nasza przy 4,16 wobec euro. W rezultacie złoty zdołał utrzymać ponad 3 groszowe umocnienie jakie przyniósł ubiegły tydzień. Decyzja agencji Fitch o podniesieniu perspektywy ratingu dla Polski i zapowiedź możliwego podwyższenia oceny w okresie najbliższych dwóch lat to bardzo dobra informacja dla PLN w dłuższym horyzoncie czasowym, tym bardziej, że agencja poprawia ocenę wiarygodności przy obecnym pogorszeniu koniunktury gospodarczej zarówno na świecie jak i w Polsce. Czytaj więcej...


Czy włoska wyborcza pizza przyprawi inwestorów o niestrawność?

26.02.2013 09:00

Nie pierwszy raz z perspektywy rynków finansowych Bella Italia nie kojarzy się z klimatem wakacyjnego relaksu. Bieżące wybory parlamentarne podnoszące rynkową niepewność i ryzyko dla stabilności sytuacji politycznej w kraju, udowadniają to po raz kolejny. Pierwsze szacunki zaczną nadchodzić na rynek dzisiaj po południu (tuż po zamknięciu lokali wyborczych), a oficjalne wyniki poznamy prawdopodobnie już dzisiaj wieczorem. Czytaj więcej...


W Europie: włoski początek tygodnia. W Polsce: krótki koniec zależny od polskich danych a dłuższy od włoskich wyborów, danych i … spowiedzi B.Bernanke w Kongresie.

25.02.2013 13:00

W trakcie kończącego się tygodnia na rynku finansowym dominowały mieszane nastroje. Był to tydzień zdominowany przez "lekko-słabe" dane z gospodarki globalnej (z kilkoma wyjątkami w postaci wskaźników wyprzedzających dla Niemiec), ubarwiony głównie publikacjami protokołów z dyskusji na posiedzeniach banków centralnych. Podczas gdy Bank Anglii jest gotowy elastycznie traktować cel  inflacyjny  i nie wyklucza rozszerzenia programu wsparcia  ilościowego, FOMC zmroził apetyt na ryzykowne aktywa generując  ruch  w stronę  bezpiecznych  inwestycji.  Dyskusja  wśród  członków  FOMC wskazał  bowiem,  że duża ich część sygnalizuje potrzebę  ograniczenia polityki skupu aktywów dłużnych. Czytaj więcej...


Miało być słabiej i było. W przyszłym tygodniu awersja do ryzyka może się jeszcze utrzymywać

25.02.2013 13:00

Nasze pesymistyczne przewidywania  niestety  znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości. W Tygodniku rynkowym  z  15.02  wskazywaliśmy,  że po słabym minionym  tygodniu obecny może  przynieść  dalsze pogorszenie  nastrojów.  Jeszcze  do  wtorku  sytuacja  wydawała  się  stabilna.  Kurs  EUR/USD oscylował pomiędzy 1,331-1,339.   Tego  dnia na rynek  dotarły  zaskakująco  mocne dane  dotyczące  niemieckiej gospodarki,  które  zdołały  wybić szeroki rynek z dotychczasowego przedziału wahań,  prowadząc  do testu poziomu oporu  na 1,343 USD. Impuls do zmian notowań euro dała publikacja indeksu ZEW, która pokazała wzrost  wskaźnika  do  48,2  pkt  -  poziomu  najwyższego   od  kwietnia  2010   roku.  Była  to  jednocześnie optymistyczna zapowiedź informacji ważniejszych dla gospodarki - indeksów PMI i instytutu  Ifo - zaplanowanych na dalszą części tygodnia Czytaj więcej...


Fed umacnia dolara. BoE osłabia funta. Złoty … kalkuluje

21.02.2013 12:00

W środę najważniejszym wydarzeniem na rynkach finansowych była publikacja minutes ze styczniowego posiedzenia FOMC. Zgodnie z oczekiwaniami w zeszłym miesiącu podjęta została dyskusja nad tzw. strategiami wyjścia z obecnej, ultrałagodnej polityki pieniężnej. Z protokołu wynikało, że Rezerwa Federalna rozważy duże zmiany w programie ilościowego luzowania polityki pieniężnej (QE) na posiedzeniu w marcu. Czytaj więcej...


W marcu Fed przeanalizuje QE; a RPP będzie liczyć głosy?

21.02.2013 11:00

Środowa sesja przyniosła symboliczny wzrost rentowności na polskim rynku stopy procentowej. Za osłabieniem notowań przemawia przede wszystkim nieznacznie obniżenie prawdopodobieństwa obniżki stóp procentowych w marcu, po ostatnich danych nt. produkcji przemysłowej. W kierunku wzrostu rentowności oddziałują też wypowiedzi członków RPP. W środę E. Chojna-Duch, a wcześniej A. Bratkowski sygnalizowali, że w Radzie na posiedzeniu Rady w marcu może nie znaleźć się wystarczająca większość do przegłosowania obniżki stóp procentowych. Czytaj więcej...


Czy dane wyprzedzające z Niemczech ugruntują drogę do wzrostu? W Polsce uwaga koncentruje się na produkcji przemysłowej

16.02.2013 09:00

To był tydzień zintensyfikowanej presji na polską krzywą rentowności -stawki były niewrażliwe na spadki rentowności wzdłuż niemieckiej czy amerykańskiej krzywej. Ostatecznie polskim papierom skrarbowym nieco pomógł odczyt inflacji. Czytaj więcej...


Za nami słaby tydzień, przyszły może nie być lepszy

16.02.2013 09:00

Dobiegający końca tydzień nie zmienił istotnie technicznego obrazu rynku głównej pary walutowej. Dzisiaj kurs EUR/USD notowany był w okolicach 1,332 czyli lekko poniżej poziomu zamknięcia z ubiegłego tygodnia (1,335 USD). Niemniej, kolejne sesje przynoszące nowe informacje sprawiały, że euro podlegało jednak lekkim, około dwucentowym wahaniom. Czytaj więcej...

Po wzrostach polskie rentowności stabilne, czekamy na impuls na rzecz…powrotnego odreagowania…

09.02.2013 09:00

Rada Polityki Pieniężnej choć nie zmieniła nastawienia w prowadzonej polityce, a tylko usunęła ze swojej komunikacji pewną wariację na temat dobrze znanego z posiedzeń Europejskiego Banku Centralnego tzw. pre-commitment, doprowadził jednak do lekkiej rewizji nastawienia rynku do średnioterminowych działań RPP i zwrócenia się większości stawek rynkowych na północ. Lejtmotywem wypowiedzi prezesa M.Belki była w środę "reasumpcja", a w komentarzach pojawiła się niepewność dotycząca niewinnego w gruncie sformułowania "wait-and-see"; obu nie można się bać, ale oba rzeczywiście oznaczają, że to, co obecnie wie RPP o gospodarce, zostało już uwzględnione w 100 punktowym ruchu stóp procentowych w dół. Czytaj więcej...


RPP pozostawiła otwartą przestrzeń dla obniżek stóp

08.02.2013 13:00

Zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych w lutym o 25 pb (podczas lutowego głosowania nie uczestniczyła Zyta Gilowska). Tym samym podstawowa stopa referencyjna spadnie do poziomu 3,75%. Sama decyzja pozostała jednak bez wpływu na notowania instrumentów na rynku stopy procentowej. Czytaj więcej...


Decyzja Rady nie wpłynęła znacząco na wartość złotego

08.02.2013 13:00

Środa na rynku EUR/USD upłynęła pod znakiem kontynuacji korekty spadkowej (z poziomu 1,3711) choć  poziom 1,35 w dalszym ciągu wydaje się być barierą psychologiczną, która wyhamowuje dynamikę spadku kursu, przez co w ostatnich dniach rynek oscyluje wokół tego poziomu. Główną tego przyczyną jest wyczekiwanie rynku na dalszy rozwój wypadków, przede wszystkim na czwartkową decyzję EBC odnośnie stóp procentowych oraz komentarz do niej. Czytaj więcej...


RPP – Ruszać (czy) Pauzować (by w końcu)… Poprzestać?

06.02.2013 16:01

W rozgrywkach sportowych pauzowanie jest wynikiem kulminacji przewinień, czyli czerwonej kartki. Zastanawiam się czym owo pauzowanie jest w polityce pieniężnej i czym jest owa czerwona kartka, a przede wszystkim komu miałaby być wystawiona. Nie jest nią już inflacja rosnąca ponad miarę, nie jest nią inflacja bazowa i nie jest nią odbudowa potencjału gospodarczego w Polsce, przynajmniej w świetle napływających na przełomie roku danych trudno o taką interpretację wskaźników. Czytaj więcej...


EUR/PLN stabilny w oczekiwaniu na RPP

06.02.2013 16:00

Wtorek na rynku walutowym nie przyniósł większych zmian kursów EUR/USD oraz EUR/PLN. Nieco lepsze dane PMI sektora usługowego dla strefy euro za styczeń w porównaniu do grudniowych (48,6 wobec  48,3 poprzednio) przejściowo zatrzymały dalszą przecenę na rynku EUR/USD - kurs, który z rana spadł poniżej 1,35 (1,3457) po publikacji danych wzrósł powyzej 1,35 (1,3568). Czytaj więcej...


Po PKB a przed RPP polski rynek stopy zależny będzie od ruchów na krzywych bazowych

30.01.2013 11:00

Pomimo, że to polskie PKB było wczoraj z naszego, krajowego punktu widzenia najważniejszym punktem dnia, rzućmy najpierw okiem na sytuację na zagranicznych krzywych, które nie będą pozostawać obojętne rentownościom polskich obligacji skarbowych. Wtorek, podobnie jak poniedziałek, przebiegał pod znakiem względnej stabilizacji na rynku obligacji safe-haven. Czytaj więcej...


Polska krzywa „rozdarta” między gołębim PKB a stromiącą się zagranicą…

29.01.2013 13:00

Ruch na północ na wykresach bezpiecznych rentowności był w czasie poniedziałkowej sesji niezmącony wątpliwością, iż coś mogłoby przerwać niekorzystną dla aktywów safe-haven falę risk-on. Rynek trawił wciąż piątkowe efekty "przed-spłaty" 137,2 mld EUR z pierwszej transakcji LTRO, skupiając się na pozycjonowaniu rentowności obligacji bezpiecznych w wyższych przedziałach zmienności - na tyle wysokich, aby pozwalały na testy poziomów nie widzianych od września 2012 w przypadku Bunda 10Y bądź od kwietnia 2012 roku w przypadku 10Y Treasuries’a. Czytaj więcej...


EUR/PLN zaatakował 4,20. Teraz wszystko “w rękach” PKB

29.01.2013 13:00

Klimat inwestycyjny na rynkach finansowych jest bardzo dobry, co sprawia, że euro pozostaje mocne. W ostatnim czasie motorem do wzrostów okazała się silniejsza niż oczekiwano publikacja indeksu nastrojów gospodarczych instytutu Ifo, który wzrósł w styczniu powyżej oczekiwań rynkowych. Nie zawiodły też dane dotyczące koniunktury gospodarczej w USA i Chinach - wskazując na kontynuację tendencji wzrostowej -  które wspólnie pchnęły falę optymizmu w rynek. Czytaj więcej...


Ifo i LTRO pokierują w piątek rynkami

25.01.2013 13:00

W piątek od rana na rynku głównej pary walutowej pojawił się silny popyt na wspólną walutę. Kurs EUR/USD przebił tegoroczny szczyt na 1,3404 docierając w okolice 1,342. Wzrosty głównej pary walutowej zapowiadała już czwartkowa sesja która dostarczyła nowych, ważnych informacji makroekonomicznych z Azji, Europy i USA, a co istotne większość z nich była pozytywna. Czytaj więcej...
Złoty czeka na sprzedaż. BoJ w centrum uwagi na świecie

21.01.2013 11:00

Bieżący tydzień na rynku walutowym rozpoczynamy z poziomów bliskich zamknięcia zeszłego. Kurs EUR/USD oscyluje więc w okolicach powyżej 1,33 frank szwajcarski przy 1,245 EUR zaś japoński jen poniżej 90 USD. W kraju złoty nadal słaby. Silnie rozczarowujące dane o produkcji przemysłowej i budowlanej (dla przypomnienia, w grudniu produkcja przemysłowa obniżyła się  o 10,6% r/r, zaś produkcja budowlano-montażowa spadła o 24,8% r/r) przeceniły naszą walutę do 4,15-4,16 wobec euro i 3,12-3,13 wobec dolara. Od 3,265 - poziomu najniższego od lipca 2011 roku - odbiła się też para CHF/PLN, w poniedziałek rano notując 3,35 (powtarzając atak po piątkowym nieudanym podejściu). Czytaj więcej...


Na rynku obligacji komunalnych premia za ryzyko powinna spaść

20.01.2013 13:00

Rynek obligacji komunalnych w Polsce.W ostatnich latach utrzymywała się tendencja do wzrostu wartości emisji obligacji municypalnych w Polsce. Ten wzrost wynikał przede wszystkim ze wzrostu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (i ich związków), który w latach 2009-2011 wynosił rocznie między 10 a 15 mld PLN. Dla porównania w poprzednich latach wzrost zobowiązań nie przekraczał 5 mld PLN rocznie. Cały czas jednak samorząd terytorialny częściej wybierał formę finansowania poprzez kredyty/pożyczki bankowe niż poprzez emisje wartościowych papierów dłużnych. Czytaj więcej...CPI w celu w cenach, ale co o nadziejach na średnioterminowe odbicie powie produkcja?

14.01.2013 15:00

Na ustach polskich uczestników rynku finansowego najważniejszym słowem na otwarciu tygodnia jest inflacja. Jej publikacja (już jutro) zapewnia zejście do celu inflacyjnego. Perspektywa zejścia z CPI do poziomu 2,5% może, ale tylko może, stanowić istotny czynnik wspierający polski dług, który w czasie poprzedniego tygodnia doznał znacznej przeceny po tym jak Rada Polityki Pieniężnej zwiększyła obawy o skalę obniżek stóp procentowych. Czytaj więcej...


O skali obniżek zdecyduje przede wszystkim tempo spadku inflacji….ale Rada już się „neutralizuje”…

10.01.2013 09:50

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu: dla stopy referencyjnej do 4,00%. Zgodnie z oczekiwaniami styczniowe posiedzenie przypomniało o tym, że o poziomie stóp procentowych nie decydują nadzieje i szacunki rynkowe, ale kolegialne ciało jakim jest Rada Polityki Pieniężnej a komunikat i komentarz do komunikatu potwierdził, że scenariusze zakładające możliwą przerwę w cyklu obniżek stóp procentowych były uzasadnione. Czytaj więcej...


Rada kontynuuje ostrożną politykę zapowiadając możliwą pauzę

10.01.2013 09:45

Środa na rynku krajowym upłynęła w oczekiwaniu na decyzje RPP w sprawie stóp procentowych. Do południa notowania EUR/PLN rosły, podchodząc ostatecznie pod 4,12 co najwyraźniej wskazywało, że inwestorzy obawiają się głębszej niż rynkowe prognozy obniżki o 25pb. Co więcej deprecjację złotego wspierała sytuacja na rynku bazowym, gdzie kurs EUR/USD kontynuował trend spadkowy docierając podczas sesji europejskiej do wsparcia na 1,304. Czytaj więcej...


No to ciach! Tylko co/kiedy dalej?

09.01.2013 09:29

Pamiętamy, co ksiądz Tichner mówił o prawdzie. Na otwarciu 2013 roku mamy jak zawsze - prawdy swinte (na przykład taką, że gospodarka zwalnia, bo to udowadniają dane gospodarcze), tys prawdy (bo kiedy gospodarka zwalnia i przestaje straszyć presją inflacyjną to bank centralny powinien działać antycyklicznie i obniżać stopy procentowe) i te ostatnie odmiany prawdy, owe niechlubne, które zweryfikują i objawią się z biegiem czasu. Czytaj więcej...


Rada wyznaczy złotemu kierunek

09.01.2013 09:23

Wtorkowa sesja europejska na rynku walutowym przebiegała w dość sennej atmosferze. Kurs EUR/USD praktycznie podczas całego handlu w Europie oscylował w okolicach 1,312-1,314 zaś EUR/PLN testował opór na 4,125. Podobnie jak dzień wcześniej dopiero Amerykanie  przyczynili się do lekkiego odreagowania, tym razem prowadząc do wyprzedaż wspólnej waluty do 1,306-1,307 USD, wszystko jednak odbywało się w budującym się od początku tygodnia kanale zmienności. Co ciekawe w tym samym czasie złoty zaczął umacniać się schodząc poniżej wsparcia na 4,11 wobec euro. Czytaj więcej...Korekty ciąg dalszy. DS1023 od kreski do kreski – a dzisiejszą kreskę (nie) sponsoruje Fed…

04.01.2013 10:54

Po grudniowym posiedzeniu Fed, kiedy to zdecydowano o ilościowej dogrywce zwanej QE4 opatrzonej jednak zestawem automatycznych stabilizatorów dla procesu skupu obligacji skarbowych przez Fed, przez rynek przemknęło ryzyko niepewnego bo szybszego momentu zakończenia (pauzy) w drukowaniu dolarów. Czytaj więcej...


Awersja do ryzyka obca złotemu

24.12.2012 06:00

Na szerokim rynku czwartkowa sesja walutowa rozpoczęła się spokojnie. Podczas handlu w Europie kurs EUR/USD odreagowywał nocne spadki poniżej 1,31 co pozwoliło parze EUR/PLN na ponowny test wsparcia na 4,062. Generalnie podczas sesji europejskiej niewiele się działo, bowiem publikacja najważniejszych danych z USA zaplanowana została na popołudnie godziny wczorajszej sesji.  Inwestorzy wciąż z uwagą oczekiwali też na kolejne wieści z amerykańskiego Kongresu. Czytaj więcej...


Gospodarki (nie)przyjaciel…mocny złoty?

24.12.2012 06:00

Wobec skali wzrostu EUR/USD któremu wyjątkowo pomogły wczoraj dane na temat amerykańskiego PKB, rynek obligacji był wyjątkowo a nawet zaskakująco spokojny, tak jakby pamiętały - nieco lepiej od rynku walutowego - że przecież jakikolwiek krótkoterminowy optymizm  ważony musi być na wstępie oczekiwaniem na rozstrzygnięcia dotyczące klifu fiskalnego i...na koniec roku. Czytaj więcej...


Rynek walutowy

22.12.2012 11:00

W 2013 roku spodziewamy się umocnienia euro wobec dolara oraz aprecjacji złotego wobec obu tych walut. Głównymi przesłankami takiego scenariusza są: wskazania naszego modelu behawioralnego realnego EUR/USD sugerujące silne wzrosty eurodolara w perspektywie 2013 roku; negatywne oddziaływanie nielimitowanej i niesterylizowanej ekspansji ilościowej Fed-u (QE3) na równowagę baz monetarnych Fed/EBC i tym samym wartość dolara wobec euro, przy niewielkim ryzyku jej zakończenia przed końcem 2013 roku; dominacja efektu risk off na globalnych rynkach finansowych w dalszej perspektywie 2013 roku (w wyniku kumulacji ekspansji ilościowych głównych banków centralnych) nad efektami spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce. Czytaj więcej...


Rynek stopy procentowej

22.12.2012 11:00

Na koniec I kw. 2013 r. spodziewamy się spadku rentowności polskich 2-letnich obligacji skarbowych do 3,00% i 10-letnich do 3,60%. W dalszej części roku przewidujemy ich umiarkowany wzrost, nieznacznie przekraczający poziomy z końca 2012 r. Czytaj więcej...


Rynek akcji

21.12.2012 21:12

W przyszłym roku spodziewamy się podtrzymania pozytywnej koniunktury na rynkach akcji, choć w mniejszej skali niż w bieżącym. Prognozujemy wzrost WIG do 50 tys. pkt. Zakładamy kontynuację ekspansywnej polityki monetarnej głównych banków centralnych, która będzie wspierać proces przywracania równowagi makroekonomicznej oraz skłaniać inwestorów do poszukiwania wyższych stóp zwrotu wśród aktywów ryzykownych. Czytaj więcej...


Coraz spokojniej. Dzisiejsze publikacje bez wpływu na złotego

18.12.2012 12:30

Bieżący tydzień na rynku euro/dolara rozpoczęliśmy w okolicach 1,315. Zazwyczaj, okres poprzedzający zbliżające się święta raczej nie sprzyjał dużej zmienności. I tym razem inwestorzy nie ruszyli masowo do zakupów po piątkowym wybiciu górą ze średnioterminowej konsolidacji, co może zapowiadać relatywnie spokojny przebieg kolejnych sesji tygodnia. Czytaj więcej...
Strona 38 z 40« Pierwsza...102030...3637383940
0