Tag: Platforma Antyfraudowa BIK


Bankowość i Finanse | Bezpieczeństwo – Systemowa współpraca antyfraudowa – sposób na wczesne wykrywanie nowych schematów wyłudzeń

17.04.2020 02:00

Wobec pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wzmożonej liczby transakcji dokonywanych w kanałach internetowych, szczególnej wagi nabiera kompleksowa ochrona antyfraudowa. Biuro Informacji Kredytowej nieprzerwanie świadczy usługi dla wszystkich... Czytaj więcej...IT@BANK. Technologie – BIK SA: Platforma Cyber Fraud Detection – skuteczne narzędzie w walce z cyberprzestępczością

12.11.2019 03:20

Platforma Cyber Fraud Detection (CFD), rozwiązanie Biura Informacji Kredytowej, wspiera wykrywanie przypadków próby nadużyć występujących w kanałach online. Platforma CFD dedykowana jest zarówno bankom, jak i... Czytaj więcej...


Bezpieczeństwo: Kompleksowe narzędzie do wykrywania wyłudzeń kredytów w segmencie detalicznym i przedsiębiorców

22.04.2019 01:51

Platforma Antyfraudowa BIK, której skuteczność w wykrywaniu i przeciwdziałaniu wyłudzeniom opisywaliśmy na łamach ubiegłorocznego listopadowego wydania „Miesięcznika Finansowego BANK” to narzędzie, które zabezpiecza systemowo procesy... Czytaj więcej...
Bank i Klient: Jakość, kompletność i standaryzacja danych – czynniki wpływające na przeciwdziałanie oszustwom finansowym

02.11.2016 20:34

Kluczowym elementem w procesie przeciwdziałania nadużyciom jest wymiana informacji o stwierdzonych fraudach między instytucjami finansowymi. W wykrywalności przestępstw istotne jest przekazywanie dobrego jakościowo i szerokiego... Czytaj więcej...


0