Tag: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / PARPPARP: ostatnia szansa na zdobycie nawet 8 mln zł dofinansowania na realizację projektów na rynkach zagranicznych

24.09.2020 10:11

Pozostał już tylko tydzień na złożenie wniosku w realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursie „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. O dofinansowanie... Czytaj więcej...

Wydarzenia i Opinie. 2. Forum Akademicko-Gospodarcze: Uczelnie i przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju

06.03.2020 00:40

Nowoczesne kształcenie kadr stanowi fundament innowacyjnej gospodarki, a warunkiem powodzenia całego procesu jest odpowiednia organizacja uczelni i ich współpraca ze środowiskami gospodarczymi. Szczególnego znaczenia w tym kontekście nabiera... Czytaj więcej...Strona 1 z 512345
0