Tag: Polska Izba Ubezpieczeń / PIU


Proama: kosztowne zabawy kun

21.01.2014 09:00

Według danych GDV w 2012 roku w Niemczech odnotowano 243 tysiące zniszczeń wyrządzonych przez kuny - co stanowi czwartą z najczęstszych przyczyn uszkodzeń pojazdów - a ich naprawa kosztowała 66,6 mln euro. Proama zwraca uwagę, że zjawisko to staje się także coraz bardziej popularne w Polsce. Czytaj więcej...Andrzej Maciążek: Zmiany w formularzach umów gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych w działalności turystycznej.

09.08.2011 09:51

Fot. PIU Agnieszka Krawczyk: Jak oceniacie Państwo zmiany zaproponowane przez Ministerstwo w projekcie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych? Projekt ten ma niebawem wejść w życie. Czytaj więcej...


Strona 6 z 6« Pierwsza...23456
0