Tag: Pragma Faktoring


Pragma Faktoring S.A. w 2015 r. sfinansowała wierzytelności o łącznej wartości 531,6 mln zł

12.01.2016 11:01

7 stycznia 2016 r. Pragma Faktoring opublikowała dane sprzedażowe po czterech kwartałach. Zgodnie z realizowaną strategią widoczne jest zwiększenie kontraktacji w ramach usługi faktoringu o 15% r/r oraz zmniejszenie wartości kontraktacji usług pożyczkowych o połowę. Czytaj więcej...


Faktoring sposobem finansowania należności i zobowiązań … przed terminem płatności i wymagalnych

23.10.2015 11:55

Faktoring jest szansą na poprawę dostępu do kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Finansowanie faktoringowe polega na tym, że firma faktoringowa wypłaca przedsiębiorcy do 90 proc. wartości przekazanych do finansowania należności przed terminem płatności. Pozwala to poprawić płynność finansową przedsiębiorstwom, które prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Czytaj więcej...
Faktoring jest prosty

20.01.2015 10:58

Uproszczone warunki przyznawania finansowania, wymogi dokumentacyjne i konstrukcja umowy, a także sposób rozliczenia przekonują, że "Faktoring jest prosty". Akcję edukacyjną pod tym tytułem z końcem ubiegłego roku uruchomiła Pragma Faktoring. Czytaj więcej...Faktoring a zarządzanie ryzykiem finansowym w branży TSL

19.06.2014 12:25

Brak środków obrotowych i długie terminy płatności to główna bolączka branży transportowej. Odpowiedzią na ten problem może być faktoring. Poza samym finansowaniem bieżącej działalności, usługa ta wspiera przedsiębiorców w zarządzaniu ryzkiem finansowym. Monitoring płatności i wywiad gospodarczy pozwalają uniknąć powstania zatorów finansowych, a także należności określanych jako trudno ściągalne. Czytaj więcej...


Pragma zwiększa portfel

08.04.2014 04:01

W I kwartale 2014 roku Grupa Kapitałowa Pragma Faktoring zanotowała wzrost wartości kontraktacji, który kształtował się na poziomie 103,8 mln zł. Analogicznie jak w poprzednim okresie, największy udział w strukturze wierzytelności miał faktoring z regresem - uzyskane środki w kwocie 53,4 mln zł stanowią 51 proc. całego portfela. Kolejnymi popularnymi usługami, które zanotowały znaczący wzrost r/r są: faktoring ubezpieczony z regresem (88 proc.) oraz faktoring eksportowy (1178 proc.). Czytaj więcej...
0