Tag: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

PARP: ostatnia szansa na zdobycie nawet 8 mln zł dofinansowania na realizację projektów na rynkach zagranicznych

24.09.2020 10:11

Pozostał już tylko tydzień na złożenie wniosku w realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursie „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. O dofinansowanie... Czytaj więcej...
0