Tag: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Obowiązkowa lektura dla polityków, publikacja PARP przedstawiająca projekty zrealizowane z Funduszy Europejskich

14.12.2021 17:22

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prezentuje publikację „Oglądamy wielkie zmiany. Projekty zrealizowane dzięki Funduszom Europejskim” współfinansowaną z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego... Czytaj więcej...


PARP: ostatnia szansa na zdobycie nawet 8 mln zł dofinansowania na realizację projektów na rynkach zagranicznych

24.09.2020 10:11

Pozostał już tylko tydzień na złożenie wniosku w realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursie „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. O dofinansowanie... Czytaj więcej...
0