Tag: Rada Nadzorcza

Edukacja: Stawiamy na młodych

04.07.2018 01:00

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej jest mocno zaangażowany w edukację finansową uczniów szkół średnich. Zarząd banku podpisał w ostatnich latach porozumienia o współpracy m.in. z: Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika; Zespołem Szkół Nr 1 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz Zespołem Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Na mocy zawartych umów współpracuje również z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie i Zespołem Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej. Czytaj więcej...


Wydarzenia: Zebranie Przedstawicieli wybrało nową Radę Nadzorczą Nadsańskiego Banku Spółdzielczego

04.07.2018 00:30

7 czerwca 2018 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli, na którym podsumowano działalność banku w minionym roku, uchwalono kierunki rozwoju działalności na rok bieżący i dokonano wyboru nowej rady nadzorczej na kadencję 2018–2022. Czytaj więcej...

Zmiany w GPW

27.01.2016 05:16

Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Z Rady Giełdy odwołany został jej prezes - Wiesław Rozłucki oraz członkowie: Waldemar Maj, Bogdan Klimaszewski i Andrzej Ladko. Czytaj więcej...


Skuteczny monitoring spółek zależnych w praktyce

09.05.2014 14:35

Funkcjonowanie Grupy Kapitałowej wiąże się z licznymi ryzykami oraz złożoną problematyką pełnienia nadzoru przez spółkę matkę nad spółkami zależnymi. Sprawna kontrola pozwala na stałą optymalizację, co gwarantuje rozwój i wzrost Grupy Kapitałowej. Skuteczny monitoring jest jednym z głównych gwarantów efektywnego wpływania na wyniki spółek córek. Wiedzę z tego zakresu należy stale uzupełniać i poznawać nowe, skuteczne rozwiązania i pomysły na usprawnienie kontroli spółek. Udział w warsztatach pt. "Skuteczny monitoring spółek zależnych w praktyce" pozwoli pogłębić umiejętności skutecznego monitoringu spółek zależnych w praktyce, co z kolei pozwoli na usprawnienie tych procesów w organizacjach. Czytaj więcej...


0