Tag: Raporty

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2014

16.09.2015 09:01

Celem Raportu jest dostarczenie zainteresowanym podmiotom gospodarczym, w tym także uczestnikom rynku nieruchomości, możliwie kompletnej, rzetelnej i obiektywnej informacji na temat sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2014 r. Raport w głównej mierze koncentruje się na zjawiskach, które miały miejsce w 2014 r. i oddziałują bezpośrednio na procesy bieżące. Jednak tam, gdzie było to uzasadnione, sięgano wstecz. Czytaj więcej...


Czy radzimy sobie z planowaniem wrześniowych wydatków?

30.08.2015 06:55

Badania Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy potwierdzają tezę, że mamy problem z planowaniem wydatków. Nie skłaniają nas do tego powtarzające się w ciągu roku wydarzenia, które wymagają od nas znacznych nakładów finansowych, jak choćby pójście naszego dziecka do szkoły. Działamy na ostatnią chwilę – prawie co ósmy rodzic o wyprawce dla swojej pociechy zaczyna myśleć dopiero tydzień przed pierwszym dzwonkiem … Czytaj więcej...


Comarch jako jedyna polska firma IT w gronie dostawców technologii TPM/TPO uwzględnionych w raporcie Gartnera

29.08.2015 10:04

Jak wynika z raportu przygotowanego przez ekspertów Gartnera "Market Guide for Trade Promotion Management and Optimization", producenci dóbr konsumpcyjnych wydają rocznie ponad 25% przychodów na wydatki związane z promocją i z roku na rok ten udział stale rośnie. Tak więc odpowiednie narzędzie do efektywnego zarządzania aktywnościami promocyjnymi staje się wręcz nieodzowne. Czytaj więcej...


NIK o utrzymaniu i remontach dróg

24.08.2015 08:00

Oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie dbają o ustalanie terminów prac i robót na drogach krajowych w taki sposób, by naprawy nie utrudniały podróżowania i nie były przeprowadzane w porach największego natężenia ruchu. W dodatku internetowy informator Dyrekcji o utrudnieniach zawiera nieaktualne i nierzetelne informacje i kierowcy zamiast skorzystać z objazdów, stoją w korkach. NIK zwraca także uwagę na łamanie zasad polityki antykorupcyjnej przez pracowników łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji. Czytaj więcej...
Inwestycje w badania i rozwój polskich firm IT to konieczność! Dlaczego tak mało firm to robi?

19.08.2015 10:00

W Polsce stopniowo wzrasta konieczność inwestycji w prace badawczo-rozwojowe. Takie dane płyną z raportu "Opłacalność inwestowania w badania i rozwój" firmy PwC i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  Większe zaangażowanie firm w badania i rozwój to środek na tworzenie innowacyjnej gospodarki - twierdzą eksperci. Czytaj więcej...


Podwyżki płac wreszcie powyżej inflacji. NBP ogłosił raport o rynku pracy za 1 kwartał 2015r.

29.07.2015 04:01

Rolnik i... bankowiec – te dwa zawody cechowała najwyższa dynamika przyrostu wynagrodzeń w 1 kwartale bieżącego roku. Również i w pozostałych branżach dawał się odnotować pewien wzrost wynagrodzeń w porównaniu z rokiem ubiegłym; w efekcie udało się przełamać niekorzystny trend z lat 2008-2013, kiedy to jedynie nieliczne polskie firmy podwyższały płace ponad poziom inflacji.  Takie wnioski płyną z najnowszego „Raportu o rynku pracy”, opublikowanego przez  Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków Instytutu Ekonomicznego NBP. Czytaj więcej...
Ochrona przed wyłudzeniami kredytów – rekordowy II kwartał 2015 r.

23.07.2015 11:35

W II kwartale 2015 r. Polacy zastrzegli rekordowo dużą liczbę kradzionych i zgubionych dokumentów - niemal 37 tysięcy nowych danych trafiło do międzybankowego Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Jednocześnie w tym okrasie na cudze nazwisko próbowano wyłudzić 1 616 kredytów na łączną kwotę w wysokości "jedynie" 55,3 miliona złotych. To główne wnioski z najnowszego raportu infoDOK opublikowanego przez Związek Banków Polskich. Czytaj więcej...


Co polscy pracownicy myślą o programach prozdrowotnych?

18.07.2015 07:03

Najnowsze wyniki międzynarodowego raportu „Zdrowie w pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany”. Celem raportu „Zdrowie w pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany” przeprowadzonego na zlecenie Bupa w Polsce, Australii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii była analiza oczekiwań pracowników i pracodawców wobec działań prozdrowotnych oraz zestawienie wyników z krajów o porównywalnym modelu ekonomicznym. Czytaj więcej...


Firma czynna całą dobę. Raport na temat technologii mobilnych w biznesie

17.07.2015 06:51

Trudno dziś wyobrazić sobie życie bez wszechobecnej technologii, a wielu z nas nie umie już funkcjonować bez urządzeń mobilnych. Według raportu Global Mobile Data Traffic Forecast wydanego na początku tego roku przez Cisco, smartfony w roku 2014 wygenerowały 30 razy więcej ruchu niż cały Internet w roku 2000. Coraz trudniej będzie więc prowadzić biznes, stroniąc od nowoczesnych rozwiązań. Czytaj więcej...


NBP – „Raport o inflacji – lipiec 2015” – stonowany optymizm

14.07.2015 12:22

NBP opublikował 13 lipca "Raport o inflacji - lipiec 2015", w którym przedstawiono projekcję inflacji i PKB w Polsce do 2017 roku. Prezentując Raport prof. Andrzej Sławiński, dyrektor generalny Instytutu Ekonomicznego, zwrócił uwagę, że nasza gospodarka od dłuższego czasu jest na ścieżce zrównoważonego wzrostu. To, czego jeszcze brakowało to lepszej koniunktury w strefie Euro i w Unii Europejskiej, bo jak wiadomo, 91% naszego eksportu trafia na te rynki. W krajach strefy euro ciężar obsługi długu publicznego stał się znacznie niższy i wróciły one, w znacznym stopniu, na ścieżkę wzrostu gospodarczego. To jest dla Polski źródłem optymizmu. Do negatywnych czynników prof. Sławiński zaliczył sytuację w Grecji oraz, jego zdaniem jeszcze bardziej niebezpieczną sytuację, jaka jest obecnie w Chinach. Nie wiadomo czy zwiększone wydatki budżetowe Chin wystarczą do złagodzenia negatywnych czynników pochodzących z sektora budowlanego tego kraju, a związanych z dużą nadpodażą, co wpływa niekorzystnie na koniunkturę. To według prof. Sławińskiego jest rzeczywisty powód do niepokoju, a nie informacje podawane przez media o spadkach na giełdzie w Chinach, bo nie jest to duży rynek. Zwrócił również uwagę, że od dłuższego czasu czołowi ekonomiści mówią o stagnacji. Prawdopodobnie czeka nas długi okres obniżonego w stosunku do okresu sprzed kryzysu, tempa wzrostu w krajach wysoko rozwiniętych. To będzie wpływało niekorzystnie na koniunkturę w gospodarce światowej i europejskiej. Czytaj więcej...


Małe firmy w czas kanikuły. Raport Idea Banku i Tax Care

13.07.2015 10:28

Small biznes w czas wakacji kojarzy nam się głównie ze smażalnią ryb tuż przy sopockim molo, wypożyczalnią rowerów w Chochołowskiej czy pensjonatem na Mazurach. Do tego, oczywiście, dodać należy wszelkiej maści przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i organizatorów turystyki. To jednak tylko nieznaczny odsetek przedsiębiorców segmentu mikro, którzy w czasie, kiedy inni wypoczywają, maja pełnie ręce roboty. Czytaj więcej...Polski rynek nieruchomości wtórnych Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera lipiec 2015

09.07.2015 13:00

Jak wynika z najnowszego raportu Szybko.pl, Metrohouse i Expandera, obecnie rynek nieruchomości wtórnych cechuje się dużą stabilnością. To dobry moment na zakup mieszkania pod kątem zbliżającego się roku akademickiego. Jesienią natomiast możemy spodziewać się znacznego ożywienia spowodowanego między innymi objęciem programem MdM nieruchomości wtórnych oraz tradycyjnym wzrostem aktywności kupujących we wrześniu i październiku. Czytaj więcej...40 bankowych aplikacji mobilnych porównanych w międzynarodowym badaniu UXalliance

13.06.2015 04:56

Prawie 50 ekspertów User Experience z międzynarodowego stowarzyszenia UXalliance przeprowadziło badanie analizujące mobilne aplikacje bankowe w 40 bankach na całym świecie. Wynikiem jest raport prezentujący najnowsze trendy, innowacyjne funkcjonalności oraz najlepsze praktyki w projektowaniu obszarów przed i po zalogowaniu do aplikacji. Polskim przedstawicielem w badaniu była Agencja UX Symetria. Czytaj więcej...Pięć projektów Grupy BOŚ Banku wyróżnionych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

06.04.2015 04:15

Aż pięć projektów Grupy BOŚ Banku znalazło się w Raporcie "Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki". To kolejne z rzędu wyróżnienie Forum Odpowiedzialnego Biznesu dla projektów Grupy. Tym razem w Raporcie pojawiły się następujące inicjatywy: komunikacja projektu "BOŚ EKOsystem", kampania "Postaw na Słońce", popularyzująca zagadnienia związane z OZE, a także trzy praktyki długoletnie - kampania "2 złote dla Zwierzaka", platforma internetowa "eko-Polska.pl" oraz "Raport Ekologiczny", który prezentuje ekologiczną działalność Banku. Ogłoszenie Raportu "Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki" odbyło się 31 marca 2015 r. w warszawskiej Zachęcie. Czytaj więcej...
Mobilne nowości od mBanku

04.02.2015 04:26

Prawdziwie mobilny bank wprowadza nową metodę płacenia telefonem. Orange Finanse oferuje kartę bankową NFC, powiązaną z rachunkiem osobistym i wgrywaną na telefon on-line, bez konieczności wizyty w banku czy podpisywania dodatkowych dokumentów. Dzięki temu ten rodzaj płatności mobilnych będzie dostępny tak łatwo, jak jeszcze nigdy dotąd. Czytaj więcej...


Rośnie popularność ubezpieczeń fuzji i przejęć

01.02.2015 08:06

Polska zajmuje obecnie drugą pozycję pod względem liczby transakcji fuzji i przejęć, zrealizowanych na rynkach wschodzących Europy - wynika z raportu “Emerging Europe: M&A Report 2014/15", opublikowanego przez CMS, AIG oraz EMIS. Sposób, w jaki realizowane są w Europie Środkowo-Wschodniej transakcje fuzji i przejęć, wyraźnie zmienił się w ciągu ostatnich 5 lat. Obecnie firmy częściej niż kiedykolwiek optują za posiadaniem ubezpieczenia fuzji i przejęć. Tego typu polisa znacząco zmniejsza ryzyko związane z przejmowaniem aktywów i firm w skali regionalnej. Dodatkowo dzięki strategicznym korzyściom związanym z tym produktem zwiększa się wartość spółki dla akcjonariuszy. Podstawą rosnącej popularności ubezpieczeń fuzji i przejęć jest również minimalizacja kosztów i czasu niezbędnego do wdrożenia tego typu ubezpieczeń. Czytaj więcej...


Raport InfoDok: W 2014 r. codziennie blokowano aż 24 próby wyłudzeń kredytów na kradzione dokumenty

29.01.2015 11:00

Przy pomocy kradzionych dokumentów, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, próbowano wyłudzić aż 8,8 tys. kredytów na łączną kwotę 400 milionów złotych. System Dokumenty Zastrzeżone jest jednak coraz bardziej szczelny - w zeszłym roku zastrzeżone bowiem aż 128 tys. dowodów osobistych i paszportów. Związek Banków Polskich opublikował 20. edycję Raportu o dokumentach InfoDOK. Czytaj więcej...


Prezentacja raportu EBOR pt. Transition Report 2014: Innovation in Transition

25.01.2015 11:02

Narodowy Bank Polski oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zapraszają na prezentację raportu pt. Transition Report 2014: Innovation in Transition. Prezentacja raportu odbędzie się w poniedziałek, 26 stycznia 2015 r. o godz. 11.00 w centrali Narodowego Banku Polskiego, w sali im. Władysława Grabskiego (ul. Świętokrzyska 11/21). Czytaj więcej...Skorzystaj na stabilnej sytuacji gospodarczej Państwa Środka. Atradius Country Report dotyczący Chin

18.01.2015 08:01

Wielkimi krokami zbliża się chiński Nowy Rok. Czy to dobry moment na rozpoczęcie współpracy z firmami z tego kraju? W ocenie ekspertów Atradius tak. Szczególnie dobrze prezentują się perspektywy rynku rolnego, usług finansowych oraz dóbr szybko zbywalnych. Czytaj więcej...
Czy czeka nas w 2015 r. fala wniosków o upadłość konsumencką?

28.12.2014 09:58

31. grudnia 2014 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o upadłości konsumenckiej, dzięki którym ogłoszenie jej będzie prostsze, szybsze i tańsze. Eksperci BIG InfoMonitor szacują, że nowelizacja spowoduje znaczny wzrost zainteresowania tą formą rozwiązania problemów z zadłużeniem, a jak wskazują dane z Raportu InfoDług w Polsce jest już ponad 2 mln osób, które mają przeterminowane długi. Czytaj więcej...


Dyrektorzy finansowi w Polsce patrzą z optymizmem w przyszłość

28.12.2014 05:13

Grant Thornton - jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych oraz Euler Hermes - światowy lider w ubezpieczeniu należności, przygotowały raport prezentujący ocenę perspektyw polskiej gospodarki przez dyrektorów finansowych. Z raportu wynika, że większość osób zarządzających finansami przedsiębiorstw, optymistycznie ocenia perspektywy rozwoju biznesu w najbliższym czasie. Dyrektorzy finansowi chcą nie tylko chronić, ale też rozwijać nadzorowane biznesy - skupiać się na finansowaniu rozwoju produktów oraz usług i wchodzeniu na nowe rynki zbytu. Czytaj więcej...


Kredyty hipoteczne „drgnęły”, ale nadal poniżej oczekiwań

20.12.2014 08:06

O prawie 13 % w II kwartale 2014 w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosła wartość zawartych przez firmy pośrednictwa finansowego, zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych umów kredytu hipotecznego. Stało się tak, mimo, że podmiotom świadczącym usługi w tym zakresie przyszło funkcjonować w bardziej restrykcyjnym otoczeniu prawnym i instytucjonalnym. Czytaj więcej...Jak skuteczniej zarządzać płynnością finansową

17.12.2014 14:02

Założenie i prowadzenie przedsiębiorstwa jest poważnym wyzwaniem, które nierozerwalnie wiąże się z koniecznością spełniania wielu wymogów formalno-prawnych. Tymczasem przedsiębiorcy często czują się zagubieni w gąszczu przepisów. Aby ich entuzjazm nie opadł, a firma miała szansę utrzymać się na rynku - oprócz wiedzy, zaangażowania i sprzyjających warunków - potrzeba wyjątkowej skrupulatności w planowaniu wydatków i stałej kontroli nad przepływem pieniędzy w firmie. Warto wiedzieć o nowych narzędziach, które mogą to zadanie ułatwić. Czytaj więcej...


Orange, Bogdanka, Energa oraz Tauron z najlepszymi raportami społecznymi

13.12.2014 06:06

W 8. edycji konkursu "Raporty Społeczne - nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu" zwyciężyły firmy: Orange Polska S.A.,  Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Energa SA oraz Tauron Polska Energia SA. Wyniki zostały ogłoszone 9 grudnia podczas konferencji Raporty Społeczne 2014. Czytaj więcej...


Systemy Wymiany Informacji przed wielką zmianą. Spotkanie uczestników SWI

11.12.2014 09:58

"Brak miejsca w Systemach Wymiany Informacji dla banków występujących wyłącznie w roli beneficjenta - zgodnie z nowymi wymogami Rekomendacji D KNF" - pod takim hasłem odbyło się doroczne spotkanie uczestników Systemów Wymiany Danych. Na wstępie do zgromadzonych zwrócił się Wiceprezes Związku Banków Polskich Mieczysław Groszek. Czytaj więcej...


Rynek wtórny w Warszawie: najdroższe są mieszkania sprzed 1960 r. i z lat 2000

10.12.2014 13:06

Jeśli ktoś zamierza kupić mieszkanie w Warszawie i preferuje rynek wtórny, powinien wiedzieć, że cena mieszkania, oprócz dzielnicy i skomunikowania, jest mocno powiązana z wiekiem budynku. Średnio dla całej stolicy najdroższe są mieszkania używane w budynkach wybudowanych przed rokiem 1960 (7909 zł/m2) i po roku 2000 (7938 zł/m2). Czytaj więcej...


Londyn najatrakcyjniejszym miastem w Europie dla najemców powierzchni handlowych. Warszawa awansuje na miejsce 15, wyprzedzając m.in. Brukselę czy Zurych

09.12.2014 05:01

JLL przedstawia raport "Destination Europe 2015" Londyn notuje najwyższy poziom aktywności i obecności międzynarodowych najemców powierzchni handlowych, przed Paryżem, Moskwą, Mediolanem i Madrytem Londyńska Bond Street jest najbardziej atrakcyjną lokalizacją dla marek z kategorii luksusowych Stany Zjednoczone wyprzedziły Włochy jako największy eksporter marek za granicę Michael Kors, Superdry, Cos i 7 For All Mankind to najbardziej ekspansywne marki Czytaj więcej...


Badanie firmy Veeam pokazuje, że przedsiębiorstwa tracą rocznie ponad 2 miliony dolarów przez brak stałego dostępu do danych

06.12.2014 10:01

Veeam Data Center Availability Report 2014 dowodzi, że przedsiębiorstwa nie są w stanie spełnić wymogów gwarantujących pełną ciągłość biznesową, a awarie aplikacji zdarzają się częściej niż raz na miesiąc. Czytaj więcej...


Innowacje wzmacniają mały i średni biznes

06.12.2014 09:03

Innowacje na rynku ubezpieczeń MSP skutecznie stymulują mały i średni biznes do rozwoju. Zapewniając ochronę i wsparcie w różnorodnych obszarach działalności pomagają jednocześnie przedsiębiorcom skupić się na wyzwaniach, których nie brakuje im w bieżącej pracy. Innowacje te widać w trzech głównych trendach: poprzez rozwój istniejących produktów, łączenie kilku ryzyk w jednym produkcie oraz oferowanie usług assistance przy ubezpieczeniach. Czytaj więcej...


Coraz więcej „pranych pieniędzy”

06.12.2014 05:11

Odsetek przedsiębiorstw z całego świata, które zostały narażone na oszustwa związane z praniem pieniędzy wzrósł w 2013 roku o 2 procent. Pranie pieniędzy znalazło się wśród sześciu typów nadużyć (obok korupcji, naruszenia regulacji, sprzeniewierzenia funduszy, kradzieży własności intelektualnej i zmowy rynkowej), wymienianych przez przedstawicieli przedsiębiorstw jako realne zagrożenie. Czytaj więcej...


Raport specjalny – Polskie banki będą zwiększać ekspozycje w Obligacjach Skarbowych

02.12.2014 05:01

Ciężar finansowania polskich potrzeb pożyczkowych wyraźnie przesunął się w kierunku inwestorów krajowych. W 2014 r. większość nowych emisji papierów skarbowych nominowanych w złotych netto zostało objęte przez rezydentów, a tak naprawdę głównie przez polski sektor bankowy. Czytaj więcej...


Walka z wykluczeniem cyfrowym wyznacznikiem dla innowacyjnego społeczeństwa

30.11.2014 06:00

Wykluczenie cyfrowe to coraz większy problem współczesnego świata. Według raportu "The Digital Agenda Scoreboard" Polska znajduje się pośród pięciu najsłabiej ocenionych państw Unii Europejskiej pod względem cyfryzacji. Najliczniejszą grupę osób wykluczonych cyfrowo w naszym kraju stanowią osoby w wieku 50+1, a niemal 78% z nich nie potrafi nawet swobodnie poruszać się po Internecie. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak odpowiedniej infrastruktury - szczególnie w przypadku małych miast i wsi. Czytaj więcej...


Raport Grayling AcTrend

25.11.2014 05:09

. W Europie Środkowowschodniej przyjęto 891 aktów prawnych w ciągu zaledwie jednego roku. 386 nowych aktów miało bezpośredni wpływ na biznes, a niemal jedna trzecia regulacji dotyczyła szeroko rozumianego sektora przedsiębiorstw (31%). Najwięcej nowych regulacji prawnych dotyczy sektora finansowego (24%) oraz branży usługowej (14%).   Czytaj więcej...


Z najnowszego raportu Intela wynika, że środowisko „twórców” może skutecznie zachęcić kobiety i dziewczęta do większego zainteresowania informatyką i naukami inżynieryjny

24.11.2014 13:06

Najważniejsze informacje Nowy raport Intela wskazuje, że środowisko "twórców", wykorzystujące otwarte platformy developerskie takie jak Intel Edison czy Galileo do tworzenia innowacyjnych produktów może zwiększyć zainteresowanie informatyką i naukami inżynieryjnymi wśród dziewcząt i kobiet, potencjalnie zmniejszając dysproporcję między płciami w tych dziedzinach nauki.   Czytaj więcej...Optymizm polskiego CFO

20.11.2014 11:04

Polski dyrektor finansowy wyróżnia się pozytywnie na tle swoich zagranicznych kolegów poziomem wiary w spodziewany wzrost gospodarczy kraju. Jego priorytetem na najbliższy rok jest optymalizacja procesów, wdrożenie w dziale finansowym innowacji oraz zatrudnienie ekspertów ds. kontrolingu. Taki obraz wyłania się z badania międzynarodowej firmy doradztwa personalnego Michael Page, która opublikowała raport pt. "Globalny Barometr Dyrektorów Finansowych". Czytaj więcej...

Strona 3 z 612345...Ostatnia »
0