Tag: Regina Skibińska

Katedra Notre-Dame: jak ubezpieczać obiekty zabytkowe?

17.04.2019 08:56

Po pożarze katedry Notre-Dame pojawiły się pytania o możliwość ubezpieczania takich budynków. Obiekty o przeznaczeniu sakralnym często są zagrożone działaniem ognia, a zwiększenie bezpieczeństwa nie jest proste, gdyż trzeba przy tym uniknąć działań, które mogłyby uszkodzić zabytkowy budynek lub negatywnie wpłynąć na jego wygląd lub funkcję. Czytaj więcej...Zarządy spółek publicznych ubezpieczają się przed odpowiedzialnością

25.03.2019 16:10

Uchwały Sądu Najwyższego oraz akty prawne, takie jak rozporządzenie MAR czy ustawa o biegłych rewidentach zmierzają w kierunku rozszerzania odpowiedzialności członków władz spółek. W związku z tym rozwija się rynek polis D&O, które chronią członków zarządów przed roszczeniami wnoszonymi przez osoby trzecie lub przez samą spółkę. Czytaj więcej...


0