Tag: SaveinvestCzy od warunków zabudowy musimy zapłacić opłatę planistyczną?

04.08.2015 11:57

Na wniosek inwestora organ gminy wydaje decyzję ustalającą warunki zabudowy dla pewnej działki. Inwestor otrzymuje informację, że wydana decyzja doprowadziła do wzrostu wartości działki, a więc w przypadku jej zbycia musi uregulować należną gminie z tego tytułu opłatę planistyczną. Czy takie żądania gminy są zgodne z prawem? Czytaj więcej...

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków – o czym musimy pamiętać?

22.07.2015 12:55

Czy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga uzyskania pozwolenia na budowę? Jakie są inne wymogi formalne? Zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga m.in. budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3. Czytaj więcej...
Popularne formy inwestowania – co się najbardziej opłaca?

03.03.2015 04:45

Obawiając się o swoją przyszłość finansową na emeryturze, lub też szukając bezpiecznego miejsca na ulokowanie swoich oszczędności często trafiamy na "okazje" korzystnego ulokowania swojego kapitału. Wszystkie oferowane produkty i rozwiązania przekonują nas "pewnym zyskiem i bezpieczeństwem". Jak to jednak wygląda w praktyce? Co przynosi największe zyski i daje największe poczucie bezpieczeństw? Czytaj więcej...
Strona 1 z 212
0