Tag: Software AG


Jak wyróżnić się w gospodarce cyfrowej  Software AG prezentuje pierwszą na świecie platformę Digital Business Platform

16.03.2015 11:51

W odpowiedzi na dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce na skutek cyfryzacji i nowych obszarów konkurencji firma Software AG zaprezentowała nową platformę cyfrową dla firm: Digital Business Platform. Przedstawiono ją podczas CeBIT-u, największych na świecie targów branży IT. Digital Business Platform umożliwia organizacjom, zarówno z sektora przedsiębiorstw, jak i administracji publicznej, dostosowanie się do dynamicznych zmian i wykorzystanie możliwości, wynikających ze wzrostu globalnej gospodarki cyfrowej. Według szacunków Komisji Europejskiej do roku 2016 wartość gospodarki cyfrowej wzrośnie do 3,2 bln EUR w samych tylko krajach grupy G20, zaś już teraz odpowiada za 8% PKB. Czytaj więcej...


0