Tag: System Wymiany Informacji

SWI – Prezentacja: System POJAZDY skuteczną barierą dla kradzionych aut

30.07.2017 08:58

Finansowanie nabycia środków transportu stanowi jeden z istotniejszych obszarów bankowego biznesu. Transakcje dokonywane na rynku motoryzacyjnym wiążą się jednak z istotnym ryzykiem, jakim jest możliwość wystąpienia wad prawnych kredytowanych samochodów. Zagrożenie to można w znaczący sposób zredukować, korzystając z systemu POJAZDY – bazy danych prowadzonej w ramach Systemów Wymiany Informacji Związku Banków Polskich Czytaj więcej...


Centrum Prawa Bankowego i Informacji ma już 25 lat!

20.02.2017 09:58

20 lutego 2017 r. mija dokładnie dwadzieścia pięć lat od utworzenia CPBiI. To dwie i pół dekady intensywnej pracy na rzecz rozwoju polskiej bankowości i całej gospodarki. Jako spółka instytucjonalna, powołana z inicjatywy Związku Banków Polskich, jesteśmy niezwykle dumni z tego, że mogliśmy i w dalszym ciągu możemy bezpośrednio uczestniczyć w wielkim projekcie budowy polskiego sektora bankowego i rozpowszechniania wiedzy ekonomicznej. Czytaj więcej...


Znaczenie informacji gospodarczej

12.03.2014 18:18

Informacja zawsze towarzyszyła procesom zarządzania Bankiem jednak nigdy nie była tak ceniona jak to ma miejsce obecnie. Dlatego bardzo ważnym elementem w procesie weryfikacji klientów - podczas sprzedaży produktów bankowych i nie tylko - są informacje znajdujące się w Systemach Wymiany Informacji ZBP, za pośrednictwem których ich Uczestnicy uzyskują potrzebne - na dany moment - informacje dzięki którym mogą w znaczący sposób ograniczyć takie zdarzenia jak: straty, fraudy, wyłudzenia oraz pranie pieniędzy. Czytaj więcej...


0