Tag: Szkody

Burza zniszczyła twój samochód lub dom? Zobacz, jak ubiegać się o odszkodowanie

21.07.2018 09:00

Zniszczone domy, uprawy, magazyny, panele słoneczne, piece grzewcze i inne sprzęty - to tylko niektóre szkody zgłaszane do ubezpieczycieli. Letnie wichury, powodzie i burze z gradem dotykają nie tylko właścicieli gospodarstw, ale również przedsiębiorców. W przypadku szkód o niewielkiej wartości towarzystwa ubezpieczeniowe stosują uproszczoną procedurę ubiegania się o odszkodowanie. W przypadku większych zniszczeń, które wymagają analizy i wizyty rzeczoznawcy – procedura jest znacznie dłuższa. Czytaj więcej...AIG ubezpieczyła już ponad pół miliona urządzeń mobilnych i gospodarstwa domowego

17.05.2015 08:03

Od momentu wprowadzenia na polski rynek polis przedłużonej gwarancji firma AIG ubezpieczyła już 550 tysięcy sprzętów domowej elektroniki użytkowej o łącznej wartości ponad 590 mln zł. Liczba urządzeń objętych przez ubezpieczyciela ochroną na wypadek awarii, nieumyślnych uszkodzeń i kradzieży wzrosła w ciągu ostatniego roku o 38%. Największy udział w portfelu ubezpieczonych urządzeń miał sprzęt AGD i RTV. Na wzrost liczby wystawionych polis wpływa między innymi sytuacja gospodarstw domowych oraz rosnąca popularność urządzeń mobilnych. Czytaj więcej...


Rolnik solidny, mikroprzedsiębiorca niekoniecznie; raport Komitetu Stabilności Finansowej NBP o ryzyku kredytowym

06.02.2015 06:56

Rolnicy są rzetelniejszymi kredytobiorcami aniżeli mikroprzedsiębiorcy. Ze spłatą zobowiązań wobec banków lepiej radzą sobie również posiadacze kredytów konsumpcyjnych, do niedawna uważanych za najsłabsze ogniwo polskiego rynku kredytowego - takie wnioski płyną z najnowszego "Raportu o stabilności systemu finansowego", opracowanego przez zespół analityków Komitetu Stabilności Finansowej Narodowego Banku Polskiego. Czytaj więcej...NIK o likwidacji szkół

01.09.2014 13:22

Likwidacja szkół nie powoduje pogorszenia warunków kształcenia dla przenoszonych uczniów. Możliwości lokalowe i organizacyjne w ich nowych szkołach są podobne lub nawet lepsze niż te w likwidowanych placówkach. Problem jest jednak złożony i wywołuje lokalne konflikty, w których każda ze stron ma swoje racje: gminy bronią pieniędzy, pedagodzy - Karty Nauczyciela, a lokalne społeczności - miejsc kulturotwórczych. Dlatego NIK podpowiada organizowanie społecznych debat i wysłuchań przed podjęciem decyzji o likwidacji lub pozostawieniu szkoły. Czytaj więcej...


PZU rozpoczyna rewolucję w likwidacji

12.04.2014 08:03

PZU zdecydowało się wprowadzić od 4 kwietnia, bezpośrednią likwidację szkód dla wszystkich swoich klientów. "Ubezpieczyciel bierze na siebie wszelkie sprawy poszkodowanego związane z dochodzeniem odszkodowania u ubezpieczyciela sprawcy" -  wyjaśnia Tomasz Tarkowski, członek zarządu PZU, odpowiedzialny za obszar likwidacji szkód. W razie wypadku to PZU przejmuje wszystkie formalności i kontakt z ubezpieczycielem sprawcy. Zwraca też koszty holowania, parkowania uszkodzonego samochodu, najmu samochodu zastępczego i inne dodatkowe straty. Czytaj więcej...


Dynamiczny rozwój BZ WBK-Aviva Towarzystw Ubezpieczeń

19.03.2014 15:09

BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń podsumowały wyniki biznesowe za 2013 rok. Potwierdzeniem dobrej pozycji finansowej spółek są wzrost zysku o 29% r/r oraz wzrost wyniku technicznego o 41% r/r. Jednocześnie, BZ WBK-Aviva TU w ciągu dwunastu miesięcy 2013 r. wypłaciły klientom ponad 29 mln zł z tytułu świadczeń i odszkodowań, czyli o 41% więcej niż rok wcześniej. Czytaj więcej...


0