Tag: Tomasz Grzegorz Grosse


„Złoty kaftan europeizacji”

28.04.2014 09:41

Czy minione dziesięć ostatnich lat to unikatowy okres w historii Polski, który prowadził do wszechstronnej modernizacji naszej gospodarki, administracji i życia społeczno-politycznego? A może należy uznać ten okres jedynie za spektakularny "rozbłysk", który nie prowadzi do trwałego rozwoju?Dekada Polski w UE wymaga obiektywnej oceny naszych dokonań oraz postawienia elitom rządzącym naszym państwem szeregu trudnych pytań. Czytaj więcej...


0