Tag: Towarowa Giełda EnergiiSejm: Szybkie tempo prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

18.11.2016 13:49

Interesująco wygląda propozycja Ministerstwa Finansów zniesienia podziału rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy, wprowadzenia regulacji dotyczących instytucji rachunku derywatów oraz zmiany organu wydającego zezwolenie na prowadzenie giełdy. Projekt ustawy w tej materii po I czytaniu został właśnie (15 listopada br.) skierowany do sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Czytaj więcej...

Nowy Zarząd TGE

24.04.2014 08:06

Rada Nadzorcza Towarowej Giełdy Energii S.A. w dniu 22 kwietnia br. powołała na nową kadencję Zarząd Spółki w składzie - Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu oraz Michał Tryuk, Wiceprezes. Czytaj więcej...


0