Tag: Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System / TARGET / TARGET2

KIR: Jednolity standard przelewów w euro – od listopada w Europie

21.11.2016 12:34

Z końcem października zakończony został proces wdrażania Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA). Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej, pełną harmonizację z nowym standardem w pierwszej kolejności – z początkiem lutego 2016 r. – przeprowadziły kraje strefy euro. Dla Polski oraz pozostałych krajów obszaru SEPA nie będących członkami eurolandu, ostateczny termin na dostosowanie do wymagań tej inicjatywy upłynął 31 października 2016 r. Dzięki nowym zasadom przesyłanie pieniędzy w euro będzie bardziej efektywne. Czytaj więcej...


Rozwiązania transakcyjne usprawniające współpracę zagraniczną

20.07.2014 06:57

Dla wielu polskich firm eksport produktów za granicę jest naturalnym kierunkiem rozwoju. Wartość eksportu w roku 2013 przekroczyła 150 mld euro* i choć dominującymi partnerami handlowymi są państwa Unii Europejskiej, rośnie udział USA, Norwegii czy rynków wschodzących. Dlatego coraz większe znaczenie ma elastyczna oferta rozliczeń zagranicznych proponowana przez banki. Czytaj więcej...


0