Tag: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny / UFG


Zmiany w radzie UFG

17.06.2019 16:12

Zwyczajne Zgromadzenie Członków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zatwierdziło sprawozdanie z działalności UFG za 2018 rok i udzieliło absolutorium zarządowi i radzie. Przeprowadzono również wybory uzupełniające do... Czytaj więcej...
Strona 1 z 212
0