Tag: Vienna Insurance Group
„Polisa-Życie” TU SA Vienna Insurance Group rozszerzyła zakres ochrony Uniwersalnego Grupowego Ubezpieczenia Dzieci i Młodzieży SCHOLAR 2014 o Pakiet Urazowy

19.09.2014 08:01

Ubezpieczenie SCHOLAR 2014 to wielowariantowe grupowe ubezpieczenie szkolne na życie, ubezpieczonym może być przedszkolak, uczeń, student do 30 roku życia. Czytaj więcej...


0