Tag: Whistblowing

Etyka w biznesie: Wzrastająca rola etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej

18.09.2018 02:42

O społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) mówi się dziś i dyskutuje coraz więcej. Większą uwagę poświęca się także zagadnieniom związanym z wpływem prowadzonej działalności na środowisko naturalne, odpowiedzialności za społeczeństwo, jak również na budowanie odpowiedniej atmosfery pracy przy przestrzeganiu tak elementarnych zasad, jak poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka. Czytaj więcej...


0