Tag: Witold Michałek


Prezydent powołuje członków Rady Dialogu Społecznego

24.10.2015 07:53

Prezydent Andrzej Duda powołuje właśnie członków Rady Dialogu Społecznego, która zastąpi Komisję Trójstronną ds. Społeczno-Gospodarczych. Osiem lat od pierwszej inicjatywy BCC, 24 lutego 2006 roku, złożonej na posiedzeniu Trójstronnej Komisji w Kazimierzu Dolnym, reforma instytucji dialogu społecznego w postaci nowej Rady Dialogu Społecznego (RDS) stała się faktem. Czytaj więcej...


Reprezentacja polskich interesów gospodarczych w Unii Europejskiej – relacja

10.10.2014 15:31

Czy organizacje reprezentujące polskich przedsiębiorców i pracodawców są w stanie skutecznie uczestniczyć w procesie legislacyjnym - zarówno na szczeblu krajowym, jak i wspólnotowym? Co powinniśmy zmienić, aby środowisko przedsiębiorców nad Wisłą było równie świadome i aktywne na forum europejskim jak organizacje reprezentujące przedsiębiorców z krajów "starej" Unii? Czytaj więcej...


Projekt ustawy budżetowej na 2015 rok

21.09.2014 09:01

Trwają konsultacje projektu ustawy budżetowej na 2015 rok przyjętego przez Radę Ministrów na początku września. W porównaniu z przyjętymi niecałe trzy miesiące wcześniej założeniami budżetu państwa na 2015 rok, rząd wprowadził kilka istotnych korekt. Tempo wzrostu PKB zostało skorygowane w dół i ma wynieść 3,4 proc. zamiast 3,8 proc. Prognoza poziomu inflacji została istotnie, i zapewne trafnie, obniżona z 2,3 proc do 1,2 proc. Czytaj więcej...Bariery dla biznesu – co poprawić w relacjach przedsiębiorców z instytucjami państwowymi

15.09.2014 04:19

Ograniczona odpowiedzialność urzędników za własne decyzje, możliwość zbyt dowolnej interpretacji przez nich przepisów oraz zbyt długie postępowania sądowe to największe bariery w obszarze przepisów administracyjnych i biurokracji - wynika z badania przeprowadzonego przez GfK Polonię na zlecenie BCC na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców w pierwszej połowie bieżącego roku *. Czytaj więcej...0