Tag: Wzrosty

Słabsze dane, mocniejszy dolar

08.01.2018 09:32

Niższy od prognoz odczyt liczby stworzonych miejsc pracy w USA w grudniu zachwiał nieco optymistycznym przekonaniem na temat kondycji gospodarki w 2018 r. Dolar zaczyna poprawiać swoją pozycję i spodziewamy się, że nadal będzie odrabiał straty. W ślad za odradzającą się walutą USA słabnąć będzie złoty. Czytaj więcej...


W III kwartale 2017 roku najwyższa liczba niewypłacalności od 5 lat

31.10.2017 11:44

Euler Hermes, wiodący globalny ubezpieczyciel należności handlowych, zbadał sytuację firm w Polsce pod względem niewypłacalności. Od początku roku w oficjalnych źródłach (Monitorach Sądowych i Gospodarczych) było 673 przypadków niewypłacalności przedsiębiorstw wobec 589 w ciągu trzech kwartałów 2016 r, co oznacza 14 procentowy wzrost. Czytaj więcej...10 zł za kostkę masła – czy to już nieuchronne?

18.08.2017 14:47

Ceny masła rosną w tempie zawrotnym, a na europejskim rynku hurtowym nie widać oznak stabilizacji. Tona produktu na giełdzie Eurex w tydzień zdrożała o 7 proc. i kosztuje rekordowe 6600 euro (28 tys. zł). W ujęciu rocznym ceny skoczyły aż o 95 proc. Polak wciąż jednak smaruje o wiele taniej niż np. Niemiec, co niestety wkrótce może się zmienić Czytaj więcej...


13. fala badania Bibby MSP Index

05.06.2017 16:07

Prawie co czwarty przedsiębiorca z sektora MŚP obawia się następstw wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i ich wpływu na prowadzoną działalność, a 26% respondentów jeszcze nie jest w stanie określić, czy brexit będzie miał wpływ na prowadzone przez nich przedsiębiorstwo – pokazuje 13. fala badania Bibby MSP Index. Czytaj więcej...


Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2017 r.

18.05.2017 16:12

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,3% (w tym usług – o 0,7%, a towarów – o 0,1%). Jednak w poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen – podkreśla w swym raporcie Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ten podwyższyły wyższe ceny odzieży i obuwia (o 3,0%), transportu (o 0,7%) oraz mieszkania (o 0,2%) - podwyżka wskaźnika odpowiednio o 0,16 p. proc., 0,07 p. proc. i 0,04 p. proc. Jednak niższe ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,4%) obniżyły ten wskaźnik o 0,02 p. proc. Czytaj więcej...
Akcje i obligacje przewartościowane?

14.09.2016 09:02

Nawrót obaw i wycofywania pieniędzy z rynków. Tracą niemal wszystkie klasy aktywów. Potencjał wzrostowy rynków rozwiniętych jest na wyczerpaniu. Wschodzące jeszcze nie pokazały pełni sił. Złoty uzyskuje przewagę nad koszykiem walut emerging markets i zakładamy, że taka sytuacja będzie się utrzymywać. EUR/PLN pozostanie poniżej 4,40. Czytaj więcej...


Pięć lat wzrostu rynku farmaceutycznego

08.03.2016 05:00

Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej PMR "Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021", rynek apteczny w Polsce będzie rozwijał się w tempie 4,8 proc. średniorocznie w latach 2016-2021. Motorem rynku będą leki stosowane w chorobach krwi i układu krwiotwórczego oraz leki endokrynologiczne. Najbliższe lata upłyną również pod znakiem istotnych zmian prawnych. Czytaj więcej...
Od rosnącej inflacji ku wychodzeniu z deflacji; prezes NBP podsumował ostatnią kadencję Rady Polityki Pieniężnej

17.12.2015 08:59

Kluczowym punktem konferencji zamykającej sześcioletnią kadencję Rady Polityki Pieniężnej było wystąpienie prezesa NBP Marka Belki. Prezentacja ta była próbą podsumowania polityki pieniężnej w ciągu ostatnich 6 lat na tle sytuacji gospodarczej naszego kraju na tle europejskim i globalnym. Marek Belka zapowiedział - planowane na luty 2016 roku - seminarium prezentujące politykę pieniężną Polski na przestrzeni ostatnich 20 lat, będące faktycznym podsumowaniem aktywności Rady Polityki Pieniężnej podczas trzech kadencji tego organu, od chwili jego powołania na mocy Konstytucji RP w roku 1998. Czytaj więcej...


Raport Specjalny: Wpływ spowolnienia w Chinach na złotego w kontekście bieżącej sytuacji

26.09.2015 03:56

Chińska gospodarka jest największą gospodarką tzw. rynków wschodzących przez co zmiany w niej zachodzące mają istotny wpływ nie tylko na inne kraje należące do tej kategorii ale również na gospodarkę globalną. W odpowiedzi na globalny kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2008 roku, chińskie władze dla podtrzymania wzrostu gospodarczego znacząco zwiększyły skalę inwestycji co stopniowo doprowadziło do przeinwestowania oraz stopniowego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego. Czytaj więcej...
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego: nowy subfundusz w ofercie Pioneer Pekao TFI

03.02.2015 04:14

Pioneer Pekao TFI - najstarsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w kraju, poszerzyło swoją ofertę o nowy subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, który wchodzi w skład funduszu parasolowego Pioneer Funduszy Globalnych SFIO. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy zamierzają zainwestować w horyzoncie średnio i długoterminowym oraz chcą uczestniczyć we wzroście rynku akcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w dochodach z rynku długu emitentów z różnych krajów świata. Czytaj więcej...


BofA Merrill Lynch: Polsce najszybciej rozwijającym się krajem CEE do 2020 r.

18.01.2015 08:01

Najważniejsze informacje z raportu specjalnego BofA Merrill Lynch poświęconego długoterminowym perspektywom dla rynków z regionu EEMEA na lata 2015-2020: W latach 2015-2020 tempo wzrostu gospodarczego w Polsce będzie przekraczać 3% rocznie, a nasz kraj będzie, obok Rumunii, najszybciej rozwijającym się krajem Europy Środkowo-Wschodniej. Polska stwarza warunki do stabilnego rozwoju, wspieranego przez inwestycje infrastrukturalne, zdrową sytuacje finansową przedsiębiorstw oraz możliwości sektora bankowego w finansowaniu dynamicznego rozwoju gospodarczego. Czytaj więcej...W drugim roku działalności aktywa Altus FIO Parasolowego wzrosły o 232,07% do 816,33 mln zł

06.10.2014 10:01

Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzany przez niezależne Altus TFI S.A. świętuje drugie urodziny. W ciągu dwóch lat, dzięki napływom środków do subfunduszy i wypracowanym stopom zwrotu jego aktywa wzrosły do 816,33 mln zł. Altus TFI S.A. oferuje obecnie możliwość inwestycji w dziewięć subfunduszy Altus FIO Parasolowego. Czytaj więcej...


Miłe złego początki: analiza rynku złota 15-19.09.2014

24.09.2014 06:58

Po udanym początku tygodnia i zwyżce ceny do tygodniowego maksimum na poziomie $1240,50 za uncję złota, rosnące oczekiwania inwestorów co do kondycji amerykańskiej gospodarki wzięły górę. Korzystne dane dotyczące rynku pracy poparte potwierdzeniem zakończenia programu skupu obligacji przez Rezerwę Federalną pogrążyły złoty kruszec i pogłębiły spadki kończąc piątkową sesję wynikiem $1216,20 za uncję. Czytaj więcej...


Raport miesięczny Banku Millennium 12.09.

12.09.2014 12:06

W drugim kwartale br. wzrost gospodarczy wyhamował tylko nieznacznie i wyniósł 3,3% r/r wobec 3,4% r/r w Q1. Głównym motorem wzrostu był popyt krajowy, który wzrósł o 5,1% r/r. Początek trzeciego kwartału wskazuje jednak na wyhamowanie aktywności ekonomicznej. Wolniej niż na początku roku rośnie produkcja przemysłowa, budowlano-montażowa oraz sprzedaż detaliczna. Pogorszenie perspektyw wzrostu polskiej gospodarki to w głównej mierze efekt niesprzyjającego otoczenia zewnętrznego. Czytaj więcej...Polska liderem w ekspansji transgranicznej w regionie

05.09.2014 18:23

Już za nami XXIV edycja Forum Ekonomicznego w Krynicy. W tym roku spotkanie przedstawicieli środowisk biznesowych i instytucji publicznych przebiegało pod hasłem: "Pokryzysowy świat - czas nowych liderów". Zdaniem Grzegorza Dąbrowskiego, Szefa Pionu Bankowości Przedsiębiorstw w Citi Handlowy, obecny wzrost gospodarczy daje szanse polskim przedsiębiorcom na zdobywanie nowych rynków, a co za tym idzie aspirowanie do miana nowych regionalnych liderów. Czytaj więcej...


Spowolnienie gospodarcze i sytuacja na Ukrainie stawiają pod znakiem zapytania dalszy rozwój największych firm z Europy Środkowej

31.08.2014 04:18

W najlepszej kondycji w regionie znajduje się branża przemysłowa. Przychody największych firm w Europie Środkowej i na Ukrainie w 2013 r. są na podobnym poziomie co w roku poprzednim, co jest oznaką stagnacji i wyhamowania dynamiki wzrostu przychodów. Rok wcześniej przychody wzrosły średnio o 3,3 proc. W tym roku spadek przychodów odnotowała niemal połowa z 500 analizowanych przez firmę doradczą Deloitte spółek (45 proc. względem 40 proc. w 2012 r.). Czytaj więcej...Barometr KPF-IRG SGH zwiastuje wzrost rynku kredytów konsumenckich

10.08.2014 04:01

Po trwającej dwa i pół roku stagnacji na rynku kredytów konsumenckich, w okresie od stycznia 2013 do czerwca 2014 zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 10 miliardów PLN. Wartość Nowego Barometru Rynku Consumer Finance zwiększyła się z 50,4 do 52,4 punktu i już piąty kwartał z rzędu przekracza ona granicę 50 punktów. Oznacza to, że w perspektywie najbliższych 12 miesięcy można się spodziewać wzrostu rynku kredytów dla gospodarstw domowych. Poznaliśmy wyniki projektu badawczego "Sytuacja na rynku consumer finance. III kwartał", realizowanego wspólnie przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. Czytaj więcej...


Wyniki Alior Banku po I półroczu 2014 r.

09.08.2014 09:01

Skonsolidowany zysk netto Alior Banku w I połowie 2014 r. przekroczył 151,6 mln zł i był o blisko 18 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. W pierwszych sześciu miesiącach br. Alior Bank wypracował ponad 883,6 mln zł przychodów netto z działalności operacyjnej, w tym 575 mln zł z tytułu odsetek oraz 167 mln zł z tytułu opłat i prowizji. Oznacza to wzrost przychodów o ponad 22 proc. w ujęciu rocznym. Czytaj więcej...


Skoro zarabiamy coraz więcej, czemu stać nas na coraz mniej?

03.08.2014 05:01

W ciągu minionych 15 lat średnie zarobki Polaków wzrosły o blisko 200%. Daleko nam jednak do świętowania, bo przecież wzrosły także ceny. W efekcie często stać nas na coraz mniej. Tymczasem okazuje się, że nasza siła nabywcza zależy przede wszystkim od posiadanej waluty. Tylko jedna z nich, ta najstarsza na świecie, mimo biegu lat nie traci na wartości. Ta waluta to złoto. Czytaj więcej...


Polacy wolą wyjeżdżać bez biura podróży. I bez ubezpieczenia

03.08.2014 04:17

Ponad 76% Polaków organizuje samodzielnie wyjazdy zagraniczne. To o 12 punktów procentowych więcej niż jeszcze 3 lata temu - wynika z badania Grupy Ubezpieczeniowej Europa. Planując wyjazd coraz rzadziej jednak uwzględniamy w naszych kalkulacjach ubezpieczenia na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. W stosunku do badania sprzed 3 lat aż o 17 punktów procentowych spadł odsetek osób wykupujących ubezpieczenie. Biorąc pod uwagę coraz bardziej egzotyczne destynacje wybierane przez naszych rodaków, tendencja ta wydaje się co najmniej zastanawiająca. Czytaj więcej...


Warszawska giełda czeka na wzrost inflacji

21.07.2014 07:01

Choć inflacja w jednakowym stopniu redukuje realne zyski ze wszystkich rodzajów inwestycji i oszczędności, to jednak poszczególne instrumenty wykazują różną wrażliwość na nią. Analogicznie jest z oceną atrakcyjności w warunkach, gdy inflacja jest niska. Perspektywa jej wzrostu powinna sprzyjać inwestycjom w akcje, ale warszawska giełda wciąż czeka na silniejszy impuls. Czytaj więcej...


94-procentowy wzrost dochodów z transakcji mobilnych w Polsce

17.07.2014 14:04

Polska zajmuje obecnie 3. miejsce w Europie pod względem wzrostu wielkości dochodów z handlu mobilnego. Według najnowszego badania "zanox Mobile Performance Barometer 2014", wyprzedzamy takie kraje, jak Niemcy, Francja, Hiszpania czy Włochy. Tylko w ciągu ostatniego roku liczba transakcji mobilnych w samej Europie wzrosła o 64 proc. Czytaj więcej...


Jak dobrze wybrać produkty strukturyzowane

17.07.2014 04:16

Produkty strukturyzowane już od wielu lat dają Polakom szansę na dodatkowe pomnożenie zaoszczędzonych pieniędzy. Z roku na rok zyskują także na popularności, zwłaszcza w czasie niskich stóp procentowych. O ich atrakcyjności decyduje przede wszystkim ich podstawowa cecha - połączenie ochrony zainwestowanego kapitału z możliwością uzyskania atrakcyjnych zysków. Expander podpowiada na jakie obszary zwrócić uwagę, aby inwestycja była satysfakcjonująca. Czytaj więcej...


Obniżka stóp procentowych a osłabienie złotego

15.07.2014 07:01

W ubiegłym tygodniu światowe rynki kontynuowały reakcję na lepsze od prognoz dane o liczbie nowych miejsc pracy w USA. Odczyt nie tylko przekroczył prognozy, dokonano też rewizji w górę danych z poprzednich miesięcy. Lepsza kondycja amerykańskiego rynku pracy sprawia, że inwestorzy coraz częściej myślą o możliwości podniesienia stóp procentowych, po raz pierwszy od początku kryzysu finansowego. Czytaj więcej...Grupa Kapitałowa AFORTI™ Holding: raport roczny potwierdza znaczny wzrost przychodów

08.06.2014 03:59

Grupa Kapitałowa AFORTI™ Holding, na czele której stoi notowana na NewConnect Aforti Holding S.A., zamknęła ubiegły rok ze skonsolidowanymi przychodami netto ze sprzedaży o blisko 149 procent wyższymi niż w 2012 roku. Wyniki uzyskane przez Grupę Kapitałową w pierwszym kwartale 2014 roku potwierdzają trwałość wypracowanej dynamiki wzrostu. Spółka Aforti Holding S.A. zajęła 9. miejsce w rankingu najszybciej rozwijających się publicznych małych i średnich firm w Polsce*. Czytaj więcej...


Wiosna bankowców – poprawia się koniunktura na rynkach kredytowych

05.06.2014 10:01

W ostatnich trzech latach byliśmy świadkami stałej tendencji spadkowej utrzymującej się na rynku kredytów konsumpcyjnych i  mieszkaniowych. Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w pierwszym kwartale 2014 r. pojawiły się jednak mocne tendencje wzrostowe, i to w obu segmentach rynku kredytowego. W trzech pierwszych miesiącach tego roku banki udzieliły aż o 43 proc. kredytów konsumpcyjnych więcej niż przed rokiem. W analizowanym okresie zawarto też o 5,6 proc. więcej umów na kredyty mieszkaniowe. Czytaj więcej...


Doradcy finansowi zwiększają sprzedaż produktów inwestycyjnych i kredytów gotówkowych

22.05.2014 12:02

Pierwszy kwartał bieżącego roku okazał się pomyślny dla branży doradztwa finansowego. Firmy zrzeszone w Związku Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF) odnotowały sprzedaż kredytów gotówkowych na łączną kwotę 324 mln zł, natomiast wolumen produktów inwestycyjnych osiągnął poziom blisko 2,3 mld zł, co stanowi wzrost o ponad 21% względem poprzedniego kwartału. Wolumen sprzedanych kredytów hipotecznych wyniósł 3,4 mld zł. Czytaj więcej...


W 10 lat od akcesji do UE polskie mieszkania dwukrotnie droższe

04.05.2014 04:18

Łatwiejszy dostęp do finansowania i większy popyt na nieruchomości ze strony zagranicznych inwestorów- to dwa ważne powody, dla których prawie zawsze ceny mieszkań rosną w kraju wstępującym do Unii. Rekordowe wzrosty wyniosły nawet 50% w ciągu pierwszego roku od akcesji. W Polsce nieruchomości mieszkaniowe zdrożały dwukrotnie w ciągu minionych 10 lat - wynika z analizy Lion’s Banku. Czytaj więcej...


Kapitał zamrożony w sektorze przemysłowym ciekawym wskaźnikiem ekonomicznym

03.05.2014 09:22

Choć coraz częściej słychać głosy twierdzące, że sytuacja na polskim rynku kredytowym zaczyna wracać do normy sprzed kryzysu, te optymistyczne doniesienia oparte są głównie na spadku oprocentowania kredytów hipotecznych. Wprawdzie zeszłoroczny raport Banku Światowego donosił, że w latach 2011/2013 to właśnie Polska była krajem, w którym warunki dla biznesu poprawiły się najbardziej (sic!), jednak ani jedna z wymienionych w raporcie zmian mających wpływ na ocenę  rodzimego rynku nie dotyczyła rozluźnienia przepisów kredytowych. Pojedyncze inicjatywy, takie jak tworzenie funduszy poręczeniowych w celu ułatwienia dostępu do pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorstw, to wciąż mało: w rankingu krajów, gdzie "interesy robi się łatwo", Polska uplasowała się na pięćdziesiątym szóstym ze stu osiemdziesięciu pięciu miejsc. Czytaj więcej...Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego

01.05.2014 13:02

Polska gospodarka rozpędza się. Do poprawy koniunktury przyczyniają się: ożywienie w strefie euro, stymulacja fiskalna (impuls fiskalny: +0,8% PKB), oraz opóźnione efekty obniżek stóp procentowych. Ekonomiści PKO Banku Polskiego oczekują wzrostu PKB w 2014 roku rzędu 3%. Czytaj więcej...


Polskie należności z Brazylii bezpieczniejsze przed Mistrzostwami Świata

01.05.2014 09:01

Atradius Collections, jedna z największych na świecie firm zarządzających wierzytelnościami, rozszerza swoją działalność w Ameryce Łacińskiej, otwierając pierwszy oddział w Brazylii. Już od 1 maja polscy eksporterzy będą mogli korzystać ze specjalistycznego know-how konsultantów firmy, zwiększając bezpieczeństwo współpracy handlowej z firmami z "ojczyzny samby". Ta natomiast z roku na rok dynamicznie rośnie - tylko w 2013 r. polski eksport do Brazylii wzrósł o ok. 21 proc. w porównaniu z 2012 r. Czytaj więcej...


Emerytury rosną szybciej niż płace, ale cieszyć się nie ma z czego

01.05.2014 07:02

Przeciętna emerytura i renta jest wyższa od tej z 2000 r. o 129 proc. W tym czasie średnie wynagrodzenie wzrosło o 104,5 proc. Emeryci jednak wciąż narzekają na niskie świadczenia, pracodawcy na wysokie koszty pracy, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, a rząd na wysokie zadłużenie, między innymi wynikające z konieczności dopłacania do emerytur. Czytaj więcej...


Strona 1 z 212
0