Tag: Zatrudnienie

Praca pod choinkę

01.12.2014 05:10

Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na pracowników sezonowych w okresie świątecznym. Dla kandydatów to możliwość zyskania dodatkowego wynagrodzenia, ale też poszerzenia swoich kwalifikacji i łatwiejszego zdobycia pracy. Stanowiska, na które prowadzi się rekrutacje są dość zróżnicowane. Rekruterzy poszukują zarówno osób pomagających przy sprzedaży i pakowaniu prezentów, jak i chętnych do przebrania się za Śnieżynkę lub Świętego Mikołaja podczas akcji promocyjnych w sklepach. Czytaj więcej...


Prosto z rynku: Dalszy wzrost zatrudnienia, przy umiarkowanej dynamice płac

22.10.2014 06:46

Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniosła we wrześniu 0,8% r/r wobec 0,7% r/r miesiąc wcześniej, co było wynikiem nieco wyższym od naszych oczekiwań na poziomie 0,7% r/r., choć  rozbieżność była niewielka, bo zaokrąglając do dwóch miejsc po przecinku dynamika we wrześniu wyniosła 0,77% wobec 0,74% r/r w sierpniu. Czytaj więcej...10 lat EFS w Polsce. Perspektywy na przyszłość

10.10.2014 09:02

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) od 10 lat wspiera w naszym kraju rozwój zasobów ludzkich, zatrudnienie, integrację społeczną. Na programy dofinansowane z EFS przeznaczono prawie 14 mld euro (blisko 59 mld zł) i zrealizowano ponad 56 tys. projektów. Z pomocy skorzystało ponad 9 mln osób, czyli jedna czwarta wszystkich mieszkańców Polski. Po dekadzie realizacji projektów możemy mówić o znaczących, pozytywnych zmianach w obszarach zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, dobrego rządzenia i ochrony zdrowia. Czytaj więcej...
Duże zmiany w sektorze bankowym nie zniechęcają do zatrudniania specjalistów i menedżerów

26.09.2014 10:04

75% badanych firm z obszaru bankowości planuje rekrutować specjalistów i menedżerów w ciągu najbliższych 3 miesięcy - wskazują wyniki 16. edycji badania Antal Global Snapshot. W porównaniu do prognozy przeprowadzonej na początku 2014 roku, dynamika zatrudnienia zwiększyła się o 12 punktów procentowych. Jak podkreślają konsultanci Antal International widoczny jest wzrost zainteresowania pracodawców tego sektora stanowiskami związanymi z obsługą klienta. Czytaj więcej...Przetrwają tylko mobilni

22.09.2014 05:01

Wyniki badania “Bank detaliczny przyszłości", opracowanego przez Bain & Company, pokazują, że utrzymanie klienta i możliwość konkurowania z nowymi graczami na rynku zależy od tego, na ile szybko i sprawnie banki rozwiną usługi mobilne. Dla 60% banków będzie to jednak proces długoterminowy i wymagający od klienta dużo cierpliwości. Zarządzający polskimi bankami mają świadomość potrzeb klientów oraz właściwego kierowania strumienia inwestycji. Czytaj więcej...

Niestabilne prawo podatkowe jednym z głównych zagrożeń dla polskich firm – oto wyniki najnowszego badania Deloitte

08.08.2014 07:53

Polska gospodarka kryzys ma już za sobą, a obecnie wchodzimy w fazę ożywienia - takie wnioski płyną z badania Deloitte CFO Survey 2014H1, przeprowadzonego wśród dyrektorów finansowych polskich spółek. Równocześnie spośród 40 respondentów jedynie co trzeci uważa, że kryzys rosyjsko-ukraiński nie wymusza tworzenia w firmie planu awaryjnego. Czytaj więcej...


Udany pierwszy Start

04.08.2014 10:58

5 miast, ponad 1000 uczestników, ok. 150 studentów i absolwentów na warsztatach oraz dziesiątki kandydatów do odbycia stażu zarekomendowanych firmom partnerskim - to wyniki pierwszej edycji programu Gumtree START DO KARIERY, która właśnie dobiegła końca. Czytaj więcej...


Zatrudnianie niepełnosprawnych wzmacnia wizerunek pracodawcy

01.08.2014 04:43

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych podnosi efektywność procesu rekrutacji, stanowi okazję do budowania wizerunku dobrego, troskliwego pracodawcy i wpisuje się w całościową politykę odpowiedzialności społecznej. Ma też wyraźny wpływ na kulturę organizacyjną i styl zarządzania w firmie - wynika z badania przeprowadzonego przez zespół Employer Branding firmy doradczej HRK. Czytaj więcej...


Raport NBP: stopniowa poprawa sytuacji na polskim rynku pracy

07.07.2014 05:11

Istotny wzrost liczby osób pracujących w porównaniu z rokiem ubiegłym, spadek ryzyka utraty pracy oraz wzrost aktywności zawodowej osób w różnych grupach wiekowych - takie wnioski płyną z opublikowanego przez Narodowy Bank Polski raportu o rynku pracy w I kwartale 2014 roku. W najnowszej edycji opracowania, poza analiza i rodzimego rynku pracy, znalazły się informacje dotyczące pracy Polaków na rynku niemieckim i brytyjskim, a także zatrudniania pracowników zza wschodniej granicy przez polskich przedsiębiorców. Czytaj więcej...Pracownicy KKSM przystępują do układu – dalszy los Spółki w rękach BZ WBK

07.06.2014 11:58

W czasie zorganizowanego w poniedziałek spotkania z pracownikami KKSM oświadczenie o objęciu swoich wierzytelności układem podpisało 295 osób przy obecnym zatrudnieniu na poziomie 315 osób. Dzięki temu Spółka znacząco przybliżyła się do zawarcia układu, co umożliwi kontynuację działalności i zachowanie miejsc pracy. Czytaj więcej...Raport: Niemiec chce sprawiedliwego traktowania, dla Chińczyka ważny jest rozwój. Czego oczekuje Polak?

21.05.2014 04:49

Młody Niemiec chce w swojej pracy sprawiedliwego traktowania i gwarancji stabilności zatrudnienia. Chińczykom najbardziej zależy na dobrej płacy i perspektywach rozwoju zawodowego. A jak jest w Polsce? 80 proc. rodzimych absolwentów i młodych pracowników uważa, że najważniejsze są zarobki. Czytaj więcej...


Po pracę do głowy

11.04.2014 05:07

11 kwietnia obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem. Wprawdzie w miarę poprawy koniunktury gospodarczej, pracodawcy przychylniejszym okiem patrzą w przyszłość, a liczba obsadzanych przez nich wakatów ulega zwiększeniu. Nadal jednak pozostajemy krajem, w którym bez pracy jest ok. 2 milionów osób. Czytaj więcej...BNP Paribas: dobre wyniki finansowe i wyróżnienia w dziedzinie HR

19.03.2014 11:03

"Konsekwentnie realizujemy naszą strategię" - pod takim hasłem grupa kapitałowa BNP Paribas zaprezentowała wyniki finansowe za rok 2013. Wszystko wskazuje na to, że konsekwencja się opłaca: zysk netto całej grupy za rok 2013 wyniósł 102,3 mln złotych. To rezultat trzykrotnie lepszy niż rok wcześniej, kiedy grupa BNP Paribas Bank Polska wykazała się zyskiem 30,8 mln złotych. Bank został również wyróżniony za prowadzoną w ostatnim czasie politykę personalną. Czytaj więcej...Kierowcy poszukiwani, górnicy na bezrobocie

12.03.2014 08:25

Przedstawiciele branż transportu i logistyki, przemysłu oraz rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa deklarują największy wzrost zatrudnienia w II kwartale 2014 r. Sektor finansowy, na potrzeby badania ujęty łącznie z rynkiem nieruchomości i usługami, zajmuje piąte miejsce, ex aequo z branżą gastronomiczno-hotelarską; w obu grupach 7 proc. pracodawców deklaruje przyjmowanie nowych pracowników. Czytaj więcej...Specjaliści w cenie

22.01.2014 05:08

Pod koniec 2013 roku przeprowadzono piętnaste badanie Antal Global Snapshot, którym objęto w Polsce 1690 pracodawców. Wyniki badań wskazują na wzrost dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów w I kwartale 2014 roku. Czytaj więcej...


Strona 8 z 8« Pierwsza...45678
0