Tak szybko stąd odchodzą…

Bankowość / Kadry

24 lutego 2012 r., w piątek, zginął tragicznie, wraz z żoną i synem, prof. dr hab. Remigiusz Witold Kaszubski. Odszedł nagle, pozostawiając środowisko bankowe w głębokim smutku.

24 lutego 2012 r., w piątek, zginął tragicznie, wraz z żoną i synem, prof. dr hab. Remigiusz Witold Kaszubski. Odszedł nagle, pozostawiając środowisko bankowe w głębokim smutku.

Nie zrealizujemy już wszystkich planów, jakie jeszcze nie tak dawno snuliśmy. Właściwie dopiero teraz doszła do nas ta prawda, jaką w jednym ze swych wierszy zamieścił ks. Jan Twardowski - Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna... Teraz to wiemy, jak i to, że: tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon żeby widzieć naprawdę zamykają oczy chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć...

120309.Remigiusz.Kaszubski.450x

Teraz pozostaną już tylko wspomnienia. Niech pozostaną na zawsze, bo jak stwierdził Carlos Ruiz Zafon: istniejemy, póki ktoś o nas pamięta.

 

120309.Remigiusz.Kaszubski.2.450x

Nagle odeszły Osoby bardzo nam bliskie. Ból, żal i smutek trudny do opisania dla Rodziny, ale też dla wszystkich Współpracowników, Uczniów i Przyjaciół. Wspaniali Rodzice Monika i Remigiusz oraz Adrian ich najstarszy syn. Zaledwie kilka tygodni temu rozmawialiśmy podczas spotkania choinkowego. Zachowamy w pamięci obraz Dumnych Rodziców i wspaniałych trzech synów. Dokonaniami Remigiusza Kaszubskiego można by obdzielić kilka osób. Człowiek o wielkich zdolnościach, bardzo pracowity, pomysłowy i pałający ogromną chęcią wdrażania innowacji służących rozwojowi Polski i polskiego sektora bankowego. Wdzięczny swoim nauczycielom i współpracownikom. Prawdziwy promotor i opiekun wielu utalentowanych osób, którym otwierał drogi do zawodowej i społecznej kariery. W środowisku bankowym Remigiusz Kaszubski cieszył się uznaniem i sympatią. Stanowczy w realizacji planów i skłonny do kompromisów w celu osiągnięcia lepszych rezultatów, koleżeński i życzliwy. Profesor Remigiusz Kaszubski miał niebywałą umiejętność zjednywania i skupiania zarówno osób ze środowiska bankowego, jak i firm współpracujących. Ostatnie dziesięć lat pracy zawodowej Profesora łączyło się ze Związkiem Banków Polskich, gdzie realizując wizję nowoczesnej bankowości, udawało mu się skłaniać bardzo zajętych, zabieganych ludzi, jednoczyć tak, aby razem oddziaływać na rynek, budować, a nawet kreować nowe rozwiązania. Trudno wyobrazić sobie krajobraz polskiej bankowości bez tego wybitnego, zdolnego i twórczego Profesora i Przyjaciela. Dziękując za to, że z nami byli, choć tak nieubłaganie krótko, płaczemy i żegnamy.

Prezes Związku Banków Polskich
Krzysztof Pietraszkiewicz

 

120309.Remigiusz.Kaszubski.3.450x

Prof. dr hab. Remigiusz Witold Kaszubski

 

(ur. 6 stycznia 1970, zm. 24 lutego 2012) ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu War-szawskiego, był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym nauk prawnych, absolwentem studiów podyplomowych The George Washington University, autorem ponad 120 publikacji z zakresu prawa bankowego, podatkowego, gospodarczego, nowoczesnych technologii. Kierował Pracownią Centrum Prawa Nowych Technologii UW, był członkiem kolegium redakcyjnego Przeglądu Prawa Gospodarczego "Glosa", dyrektorem w Związku Banków Polskich, koordynatorem krajowym i członkiem prezydiów: Rady Wydawców Kart Bankowych, Rady Bankowości Elektronicznej, Forum Technologii Bankowych, Komitetu Agentów Rozliczeniowych, Programu SEPA.PL.

Prof. Remigiusz Kaszubski pracował w Radzie ds. Systemu Płatniczego działającej przy Zarządzie NBP, był członkiem Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej, Zgromadzenia Europejskiej Rady ds. Płatności. Profesor zainicjował powołanie i był wieloletnim opiekunem Koła Naukowego Prawa Bankowego Wydziału Prawa i Administracji UW. Był pomysłodawcą i założycielem stowarzyszenia ludzi twórczych - Instytut Zmian. Był wieloletnim pracownikiem Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP. Pełnił funkcje doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz członka Komisji Doradczej Ministra Finansów do spraw organizacji nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek usług finansowych.

Prof. Remigiusz Kaszubski prowadził wykłady na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, w Szkole Głównej Handlowej, Polskiej Akademii Nauk, Warszawskim Instytucie Bankowości.

Odznaczony przez Prezesa NBP Odznaką Zasłużony dla Bankowości Rzeczpospolitej Polskiej.

Uhonorowany tytułem Wizjoner Gospodarki i Pieniądza Elektronicznego nadanym przez "Miesięcznik Finansowy BANK".

 

120309.Remigiusz.Kaszubski.4.450x

 

Udostępnij artykuł: