TalentowiSKO 2018: budowanie świadomości ekonomicznej

Bankowość spółdzielcza

Fot. K. Mórawski

Młode pokolenie musi mieć świadomość ekonomiczną – systematycznie oszczędzać oraz mieć umiejętność gospodarowania finansami. Świadomość ekonomiczna Polaków jest niska, dzięki takim inicjatywom jak ta, mamy szansę to zmienić. Już po raz czwarty w warszawskiej centrali Banku BPS wręczono wyróżnienia laureatom konkursów, zorganizowanych w ramach programu edukacyjnego „TalentowiSKO Banków Spółdzielczych” w roku szkolnym 2016/2017.

-Racjonalne gospodarowanie pieniądzem, określenie jego roli w życiu każdego z nas, stanowi niezwykle istotne zadanie – przypomniał zgromadzonym prezes BPS, Zdzisław Kupczyk. Budowa świadomości ekonomicznej młodego pokolenia, kreowanie potrzeby systematycznego oszczędzania i gospodarowania finansami stanowią podstawowe cele inicjatyw, od wielu już lat realizowanych przez spółdzielców we współdziałaniu ze szkołami szczebla podstawowego i średniego.

Również i w tym roku podczas ceremonii ogłoszenia wyników konkursowych nie zabrakło przedstawicieli sektora oświatowego: dyrektorów szkół, opiekunów programu TalentowiSKO i nauczycieli. W uroczystości wzięli też udział reprezentanci instytucji wspierających program realizowany przez Grupę BPS: Anita Strzebońska, członek zarządu Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, p. Tadeusz Krasuski, członek rady Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Piotr Żebrowski, członek rady Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, a także przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Gospodarzy wydarzenia i zarazem organizatorów całej inicjatywy edukacyjnej reprezentowali: prezes zarządu Banku BPS Zdzisław Kupczyk i prezes zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, Sławomir Czopur.

Gospodarność i oszczędzanie

Najważniejszymi gośćmi byli rzecz jasna sami wyróżnieni uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. – Ten program ma charakter wyjątkowy właśnie dlatego, że jest on dedykowany przedstawicielom lokalnym społecznościom od wieku szkolnego, od najmłodszych klas. To cenna pomoc dla tych uczniów, którzy chcą w sposób najbardziej wartościowy i sensowny pogłębiać wiedzę w kwestiach fundamentalnych, w dużej mierze rzutującej na ich funkcjonowanie w przyszłości – zaznaczył Zdzisław Kupczyk. Wskazał on również na fakt, iż we współczesnym świecie konsumenci narażeni są na liczne pokusy związane z wydawaniem pieniędzy, znacznie rzadziej można natomiast napotkać treści nakłaniające do gospodarności i gromadzenia finansowej nadwyżki na przyszłość. Dlatego tak istotnym zadaniem jest rozbudzanie potrzeby oszczędzania i gospodarności. – Jestem absolutnie przekonany, że ogromną rolę w kształtowaniu charakteru i umiejętności posługiwania się pieniądzem odgrywa szkoła, rodzice ale również na stałe zorientowana na ten kierunek instytucja, jaką są banki spółdzielcze. Idea bankowości spółdzielczej od zarania opierała się na potrzebie edukowania tych, którzy z pieniędzy będą robić użytek – powiedział prezes Banku BPS, wskazując równocześnie, iż realizowana przez zrzeszenie inicjatywa „TalentowiSKO Banków Spółdzielczych” wpisuje się doskonale w misję dydaktyczną lokalnego sektora finansowego.

Fot. K. Mórawski

O zasięgu programu świadczy fakt, iż uczestniczy w nim ponad 500 szkół i około 40 tysięcy uczniów. – W tym zakresie współpracujemy także z samorządami, chcielibyśmy by  był to blok edukacyjny ukierunkowany na społeczność w której żyjemy, z której czerpiemy pewne wartości i której chcielibyśmy również tę wartość przekazać – dodał Zdzisław Kupczyk. Największym atutem lokalnej bankowości jest jej zakotwiczenie w życiu „małych ojczyzn”. – To właśnie lokalne banki wspierają ten podstawowy biznes, który czasami generuje duże ryzyka, nierzadko pomagając drobnym przedsiębiorcom  uniknąć lub w znaczący sposób zminimalizować owe zagrożenia – podkreślił prezes BPS.  Anita Strzebońska zauważyła z kolei, że konkursy organizowane przez banki ze zrzeszenia BPS wspólnie ze szkołami nie tylko promują spółdzielczość ale też uczą przedsiębiorczości poprzez zdrową rywalizację. – W imieniu Fundacji chciałabym pogratulować nagrodzonym, jak również przekazać słowa uznania dla nauczycieli, opiekunów i przedstawicieli banków spółdzielczych którzy opiekują się Szkolnymi Kasami Oszczędności – powiedziała przedstawicielka Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, deklarując równocześnie udział Fundacji w kolejnych edycjach programu „TalentowiSKO Banków Spółdzielczych”.

Fot. K. Mórawski

TalentowiSKO laureaci 

Zwycięzcy V edycji Programu TalentowiSKO 2017/ 2018 – etap centralny:

W konkursie „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym” dla szkół podstawowych:

 • I miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa w Brudkach Starych (pod patronatem Banku Spółdzielczego w Wąsewie)
 • II miejsce Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie (pod patronatem Banku Spółdzielczego w Nałęczowie)
 • III miejsce Szkoła Podstawowa w Woźnikach – Ligota Woźnicka (pod patronatem Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie)

W konkursie „Spółdzielnia dobrych serc” dla klas 7 i 8 szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych:

 • I miejsc Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie (pod patronatem Banku Spółdzielczego w Izbicy)
 • II miejsce Szkoła Podstawowa we Wróblińcu (pod patronatem Banku Spółdzielczego w Miliczu)
 • III miejsce Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie (pod patronatem Banku Spółdzielczego w Mielcu)

W konkursie „Inkubator szkolnych biznesów” dla szkół ponadgimnazjalnych:

 • I miejsca Lidia Iwaniuk i Marta Moroń z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle (pod patronatem Banku Spółdzielczego w Cieszynie)
 • II miejsce Robert Chołodecki z Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu (pod patronatem Banku Spółdzielczego w Miliczu)
 • III miejsce Gabriela Świniuch, Katarzyna Pasowicz i Judyta Ziajor z Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim (pod patronatem Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Małopolskim

W tym roku dodatkowe nagrody dla uczestników konkursów Programu TalentowiSKO ufundowała Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

Laureatami tych nagród zostali:

 • Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Lubczy (pod patronatem Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu)
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie (pod patronatem Banku Spółdzielczego w Izbicy)
 • Anna Janowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej (pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej)

Szczegółowa relacja z wydarzenia w kolejnym numerze miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”

Udostępnij artykuł: