Tania energia: inwestycje w OZE to obniżenie kosztów firmy

Czysty zysk

Transformacja energetyczna w Polsce jest już faktem, a biznes „zaciera ręce”, bo energetyka odnawialna właśnie wchodzi na rynek i staje się obszarem zmasowanych inwestycji. To także dobra prognoza dla tych, którzy zamierzają odnieść sukces inwestując w OZE.

Transformacja energetyczna w Polsce jest już faktem, a biznes „zaciera ręce”, bo energetyka odnawialna właśnie wchodzi na rynek i staje się obszarem zmasowanych inwestycji. To także dobra prognoza dla tych, którzy zamierzają odnieść sukces inwestując w OZE.

#GrzegorzWiśniewski: Wprowadzanie odnawialnych źródeł energii nie podwyższa już kosztów w systemie gospodarczym, tylko je obniża #OZE #Dekarbonizacja #EnergetykaOdnawialna #TransformacjaEnergetyczna @InstEneregOdnaw

Kluczem do niego jest podejmowanie decyzji opartych na wiedzy, która uwzględnia bardzo szeroki kontekst rozwoju  energetyki odnawialnej i tym samym redukowania kosztów energii dzięki „zielonym” technologiom energetycznym.

Słońce i wiatr przynoszą zysk

Energetyka odnawialna staje się szansą, a w Polsce także olbrzymim wyzwaniem. Do tej pory jej wprowadzanie było dość opieszałe, a Polska podchodziła do transformacji energetycznej z dużą rezerwą – tylko na zasadzie wypełnienia minimum wymaganego przez Komisję Europejską.Jeszcze nie tak dawno korzystanie z tradycyjnego, węglowego systemu pozwalało na uniknięcie znaczących nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacyjnych i można było postawić znak równości pomiędzy odnawialnymi źródłami energii a tradycyjnymi. Jeszcze wczoraj dekarbonizacja oznaczała także poniesienie dużych wydatków bez redukcji kosztów.Dziś na naszych oczach dokonują się zmiany, które polegają na tym, że wprowadzanie odnawialnych źródeł energii nie podwyższa już kosztów w systemie gospodarczym, tylko je obniża. Dekarbonizacja polskiego sektora energetycznego musi nastąpić i jest to już wyłącznie kwestia czasu.

Biznes szuka wiedzy

Polska nie stała się liderem w energetyce odnawialnej, a wręcz przeciwnie, wprowadzała ją za wolno w stosunku do innych krajów w Unii Europejskiej. Tymczasem nasze tradycyjne firmy energetyczne powinny pilnie rozpoczynać procesy transformacyjne.Dlaczego? Z biznesowego punktu widzenia tylko w ten sposób firmy energetyczne mogą utrzymać konkurencyjność cenową, jeśli chodzi o wytwarzanie energii i tylko tak mogą odbudować już częściowo utraconą wartość rynkową oraz wartość giełdową.Procesy transformacji koncernów energetycznych w UE rozpoczęły się ponad dekadę temu i nastąpiły dlatego, że firmy zaczęły tracić wartość giełdową. My zaczynamy z pewnym opóźnieniem wdrażać zmiany, dlatego rodzime koncerny energetyczne są obecnie na etapie szybkiego poszukiwania, zdobywania wiedzy i przygotowywania własnych strategii inwestycyjnych.To dlatego biznes z impetem wchodzi na rynek energetyki odnawialnej, na którym pojawia się coraz więcej firm konkurencyjnych – głównie niezależni producenci energii.

Unia dopinguje energetykę odnawialną

Potrzeba zintensyfikowania transformacji energetycznej w Europie przyszła z Brukseli. Energetyka w powiązaniu z klimatem to obszar, który jest intensywnie nadzorowany przez Unię pod względem kierunków polityki oraz regulacji i wymaga inwestycji rzędu kilkuset mld zł.Sama energetyka podlega wpływom Brukseli najbardziej w zakresie konkurencyjności, ale już energetyka w powiązaniu ze środowiskiem jest już silną domeną wsparcia ze strony parlamentu europejskiego.UE kończy realizacje pakietów rozwojowych dla zielonej energetyki na lata 2011 − 2020, ale w latach 2017 − 2019 zostały przygotowane nowe pakiety rozwiązań, które już są wprowadzane w życie w ramach dyrektyw w państwach członkowskich i utorują drogę rozwoju energetyki na kolejną dekadę.Jest to dodatkowy, bardzo świeży kontekst dla energetyki odnawialnej i dotyczy zmian całego środowiska biznesowego dla wszystkich, którzy funkcjonują na rynku energii. Sytuacja jest szczególnie ważna dla inwestorów, którzy dopiero planują działalność biznesową w obszarze energetyki odnawialnej, a zwłaszcza w najbardziej przełomowych sektorach OZE jak energetyka słoneczna i wiatrowa. Już obecnie obserwujemy bardzo szybkie zmiany, które są efektem wdrażania nowych regulacji.

Biznes plan: wiedza na pierwszym miejscu

Inwestycje w energetyce, a w szczególności w energetyce odnawialnej, nie należą do najprostszych. Przede wszystkim wymagają aktualnej wiedzy na temat najnowszych technologii OZE i rynku energii. Częściowo wynika to z faktu, że mamy do czynienia z różnego rodzaju technologiami i specyficznym rynkiem, na którym te technologie konkurują, a także z trudnym do uzgodnienia czynnikiem legislacyjnym związanym z polityką energetyczną.To, co mogą zrobić inwestorzy, dostawcy nowych technologii i ich operatorzy na dynamicznie zmieniających się rynku, to szybko uzupełnić wiedzę albo pogłębić ją w kierunku poznania głębszych uwarunkowań inwestycji w odnawialne źródła energii.Dotyczy to też tych, którzy wcześniej mieli doświadczenia z obszaru energetyki tradycyjnej i z tym bagażem wiedzy oraz doświadczeń przejdą do rynku energetyki odnawialnej. Także ci, którzy działają już na rynku energetyki odnawialnej potrzebują uaktualnienia wiedzy technologicznej i tej związanej z olbrzymimi zmianami na rynku energii, jakie dokonują się na rynku.

Energetyka odnawialna wchodzi na rynek

Jeszcze do wczoraj mówiliśmy o energetyce odnawialnej wspieranej przez rząd oraz państwo − wówczas wystarczyła wiedza o ówczesnych technologiach i o systemie wsparcia (dotacje, regulacje). Te instrumenty nadal funkcjonują, ale właśnie teraz energetyka wchodzi na rynek.W związku z tym ci, którzy już na rynku energetyki odnawialnej, muszą znać technologie, instrumenty ich wspierania oraz powinni znać specyfikę rynku energii i konkurencję – tradycyjną i odnawialną (OZE). Kolejny obszar zainteresowania biznesu to wiedza o rynku finansowym, najkorzystniejszych źródłach  finansowania: własnych, bankowych oraz funduszy inwestycyjnych.Pojawiają się inwestorzy, którzy zdecydują się wejść na rynek poprzez bezpośrednie lub pośrednie inwestycje (np. w oparciu o umowy korporacyjna sprzedaży energii). Oni także potrzebują zaktualizowanej wiedzy, ponieważ muszą wycenić ryzyko związane np. z prognozami cen energii, konkurencyjnością, zmianami legislacyjnymi i zmianą zasad rynku energetycznego.Zwłaszcza ten ostatni staje się obiektem zainteresowania przedsiębiorców – gdyż rośnie bardzo dynamicznie i już teraz generuje obroty rzędu 60 mld zł rocznie.Wtedy, gdy kumulują się konsekwencje zmian klimatu i gdy wchodzą na rynek nowe regulacje, nowe technologie, potrzebne są działania na rzecz inicjowania wyprzedzających inwestycji, które stworzą odpowiednią infrastrukturę  energetyczną w horyzoncie 5 − 10 lat.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: