Tarcza 5.0: tylko do 30 listopada można wnioskować o zwolnienie ze składek

Firma

Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w ramach tarczy 5.0 tylko do 30 listopada mają czas na złożenie wniosku ‒ przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

hotelarstwo, lockdown, koronawirus
Fot. stock.adobe.com /Paopano

Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w ramach tarczy 5.0 tylko do 30 listopada mają czas na złożenie wniosku ‒ przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Tarcza 5.0 przewiduje, że przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Należy wykazać 75-proc. spadek przychodów z działalności w porównaniu z przychodami z tej działalności z tych samych miesięcy 2019 r.

Prawo do tej formy pomocy przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji i wystaw.

‒ Przepisy wskazują tutaj kilka warunków. To m.in. prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r. Na dzień złożenia wniosku musi być prowadzona jako przeważająca działalność  gospodarcza o PKD wskazanym w ustawie.

Należy również wykazać 75-proc. spadek przychodów z tej działalności w porównaniu z przychodami z tej działalności z tych samych miesięcy 2019 r. (porównujemy pierwszy miesiąc z wniosku o zwolnienie z tym samym miesiącem 2019 r.).

Wnioski o zwolnienie można składać do końca listopada – wyjaśnia prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Czytaj także: Koronawirus w Polsce: czy branża turystyczna doczeka wakacji?

Można też wnioskować o świadczenie postojowe

W ramach tarczy 5.0 prowadzący firmy mogą wnioskować także o świadczenie postojowe. Prawo do niego uzyskają osoby prowadzące działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni.

W przypadku agentów turystycznych warunkiem otrzymania pieniędzy (2080 zł) będzie rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze świadczenia postojowego muszą mieć przestój w prowadzeniu biznesu w następstwie wystąpienia COVID-19. Nie mogą też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze świadczenia postojowego muszą mieć przestój w prowadzeniu biznesu w następstwie wystąpienia COVID-19.

Nieco inne warunki muszą spełnić przewodnicy turystyczni. Ich działalność powinna mieć charakter sezonowy i w 2019 r. być wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. O pomoc mogą ubiegać się przewodnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, ale po 31 sierpnia 2019 roku.

Czytaj także: Ostatni sezon przed COVID-19: cudzoziemcy wydali w Warszawie prawie 10 mld złotych

Dodatkowe świadczenie postojowe

Tarcza 5.0 wprowadza również dodatkowe świadczenie postojowe. Na taką pomoc mogą liczyć prowadzący działalność gospodarczą, którzy wcześniej otrzymali postojowe.

Prawo do dodatkowego świadczenia będzie przysługiwało przedsiębiorcom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, i konferencji.

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

Chodzi m.in. o transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych czy o prowadzenie dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż i jarmarków.

Wnioskującymi o to świadczenie mogą być osoby, jeśli na dzień złożenia wniosku prowadziły jako przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD wskazanym w ustawie i uzyskały przychód z tej działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w tym samym miesiącu w 2019 r.

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

Udostępnij artykuł: