Tarcza antykryzysowa: czasowe zawieszenie obowiązku odbierania zaległych urlopów

Rynek pracy

Mężczyzna przy biurku siedzący nad kalendarzem
Fot. stock.adobe.com/Me studio

Nowe przepisy tarczy zawierają czasowe zawieszenie obowiązku odbierania zaległych urlopów do 30 września bieżącego roku - podano w komunikacie Ministerstwa Rozwoju.

.@MinRozwoju: nowe przepisy tarczy zawierają czasowe zawieszenie obowiązku odbierania zaległych urlopów do 30 września bieżącego roku #urlopy #TarczaAntykryzysowa #koronawirus #COVID19

Nad nową wersją tarczy obradował w środę rząd.

W nowej wersji zapisano:

– Doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej. Celem jest zapewnienie równego traktowania pracowników i zapobieganie ewentualnym nadużyciom polegającym np. na tym, że osoby, które nie mają warunków do wykonywania pracy zdalnej, korzystają z tego statusu.

Czytaj także: Tarcza antykryzysowa 3.0: prezydent podpisał nowelizację ustaw, jakie zmiany w pomocy dla przedsiębiorców?

– Czasowe zawieszenie obowiązku odbierania zaległych urlopów do 30 września bieżącego roku. W okresie epidemii pozwoli to pracodawcy wysłać pracownika na zaległy urlop bez jego zgody. Ma to zapobiec kumulacji urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym.

Umożliwienie wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji

– Umożliwienie wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Pracodawcy, zleceniodawcy, zamawiający zyskają uprawnienie do jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu danego stosunku prawnego. Dzięki temu, wraz z wygaśnięciem umowy, wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania ponad okres trwania umowy.

Czytaj także: Tarcza antykryzysowa 3.0 już działa. Jakie zmiany wprowadziła?

– Ograniczenie – do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (2600 zł brutto miesięcznie) – odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy agencyjnej, umowy zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług.

– Możliwość zawieszenia, w porozumieniu z organizacjami związkowymi, w czasie COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń – niektórych obowiązków dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, które mają socjalny charakter.

– Niestosowanie – w czasie COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń – postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą niż wymagana ustawowo wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym.

Wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wprowadzono też możliwość otrzymania wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez te podmioty, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym lub obniżeniem wymiaru czasu pracy.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: