Tarcza antykryzysowa: świadectwa kwalifikacyjne URE ważne do końca 2020 roku

Firma

Urząd Regulacji Energetyki przypomina przedsiębiorcom, że w tzw. tarczy antykryzysowej uwzględniono wydłużenie do końca 2020 roku terminu ważności świadectw kwalifikacyjnych.

energetyka
Fot. stock.adobe.com/witan

Urząd Regulacji Energetyki przypomina przedsiębiorcom, że w tzw. tarczy antykryzysowej uwzględniono wydłużenie do końca 2020 roku terminu ważności świadectw kwalifikacyjnych.

#URE: Przy braku ważnych świadectw, pracownicy nie mogliby zostać dopuszczeni do pracy, a pracodawca ryzykowałby nałożeniem kary pieniężnej #TarczaAntykryzysowa #ŚwiadectwaKwalifikacyjne #Energetyka

W ramach prac rządu nad przepisami tarczy antykryzysowej, Prezes URE przedstawił szereg postulatów. Jeden z nich dotyczył tzw. świadectw kwalifikacyjnych – czyli dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne.

Świadectwa terminowe wydłużone

Świadectwa te wydawane są przez komisje kwalifikacyjne po przeprowadzeniu egzaminu bezterminowo lub na okres pięciu lat.

Nowe przepisy dotyczą świadectw terminowych, których ważność wygasa w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2020 r. i wydłużają ich ważność do 31 grudnia 2020 r. (art. 31x. 1).

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na bieżąco monitoruje stan sektora oraz przepisy obowiązujące przedsiębiorców działających na rynku energetycznym.

Czytaj także: Koronawirus w Polsce. Prezydent podpisał tzw. tarczę antykryzysową. Jakie rozwiązania dla firm wprowadza?

Od czasu ogłoszenia w naszym kraju stanu epidemii koronawirusa i wynikających z tego ograniczeń, Urząd szczególnie uważnie analizował regulacje, które należałoby zmodyfikować wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i chcąc zapewnić ciągłość ich funkcjonowania.

100 tys. pracowników sektora paliw i energii

Przedłużenie ważności terminowych świadectw kwalifikacyjnych jest niezwykle istotne, ponieważ prace w sektorze paliw i energii (czyli w elektrowniach, elektrociepłowniach, ciepłowniach, u dystrybutorów przesyłowych i dystrybucyjnych elektrycznych i gazowych itd.) mogą wykonywać bez nadzoru, jedynie osoby posiadające właściwe świadectwa kwalifikacyjne (typu D i/lub E). Jest to grupa ok. 100 000 osób.

Zatem, przy braku ważnych świadectw, osoby te nie mogłyby zostać dopuszczone do pracy, a pracodawca ryzykowałby nałożeniem kary pieniężnej ‒ zatrudnianie osób bez wymaganych kwalifikacji jest zabronione i stanowi podstawę do nałożenia sankcji, o której mowa w art. 56 ust. 1 pkt 9 ustawy ‒ Prawo energetyczne. Mogłoby się to też przełożyć na brak możliwości zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych.

Bądź na bieżąco - zapisz się na nasz newsletter >>>

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 31 marca 2020 r. (Dz.U. z dnia 31 marca 2020 r. poz. 568, www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568).

Udostępnij artykuł: