Tarcza Finansowa 2.0: na pomoc dla firm 35-40 mld zł, premier o podziale środków

Firma / Gospodarka

Tarcza finansowa 2.0 dla ok. 40 branż (wg kodów PKD) najmocniej dotkniętych pandemią, będzie miała wartość 35-40 mld zł - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. W nowym programie pomocowym weźmie udział także Polski Fundusz Rozwoju.

Mateusz Morawiecki
Premier Mateusz Morawiecki Fot. Krystian Maj/KPRM

Tarcza finansowa 2.0 dla ok. 40 branż (wg kodów PKD) najmocniej dotkniętych pandemią, będzie miała wartość 35-40 mld zł - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. W nowym programie pomocowym weźmie udział także Polski Fundusz Rozwoju.

Jest tych branż po PKD około 40 i mamy dla nich nową branżową tarczę 2.0 wartą ok 35-40 mld zł.

- powiedział premier.

W ramach kolejnej rundy wsparcia Polski Fundusz Rozwoju uruchomi Tarczę Finansową 2.0.

Premier dodał, że w ramach Tarczy 2.0 rząd przeznaczy dla mikrofirm ok. 3 mld zł, 5 mld zł dla małych firm i 25-27 mld zł dla średnich i dużych.

Wśród branż objętych wsparciem znajdą się m.in.: gastronomia, przewozy, hotelarstwo, turystyka, kultura, rozrywka.

Jakie instrumenty wsparcia?

Morawiecki poinformował, że wśród instrumentów wsparcia znajdą się m.in. bezzwrotne dotacje dla mikrofirm, postojowe, świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy zwolnienia ze składek na ZUS.

Czytaj także: Jakie wsparcie dla firm w czasie pandemii w ramach instrumentów zwrotnych jest możliwe?

Według premiera, po pomoc firmy będą mogły zgłaszać się już w najbliższych dniach. 

Według prezentacji KPRM mikrofirmy i MŚP otrzymają do 10 mld zł środków bezzwrotnych od Polskiego Funduszu Rozwoju. Subwencja uzależniona będzie od spadku obrotów i w całości bezzwrotna - pod warunkiem utrzymania firmy, zatrudnienia i wykazania faktycznych strat.

Wiceprezes zarządu PFR Bartosz Marczuk podał na Twitterze, że w ramach nowej pomocy PFR pełne umorzenia z pierwszej rundy pomocy PFR wyniosą ok. 7 mld zł, a zmiany w Tarczy dla Dużych wyniosą ok. 10 mld zł.

Pomoc rządu dla firm dostępna nawet do marca

Jeżeli zajdzie taka potrzeba pomoc rządu dla firm dotkniętych pandemią będzie dostępna nawet do marca - powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

"Pozostawiam ten termin otwartym - z jednej strony nie wiemy, jakie będą skutki, jak długotrwały będzie atak wirusa na gospodarkę. Wolę, by przedsiębiorcy wiedzieli, że jeżeli pomoc będzie konieczna również w styczniu, lutym, marcu to ona również będzie dostępna" - powiedział premier.

Na początku listopada premier informował, że całkowity koszt nowych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych przez pandemię koronawirusa będzie oscylował w granicach 9-10 mld zł. Zastrzegał jednak, że jeżeli pojawi się konieczność wprowadzenia narodowej kwarantanny, może wzrosnąć o 5-10 mld zł.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Wartość pomocy przyznanej dotychczas w ramach tzw. tarcz przedsiębiorcom i pracownikom, dotkniętym skutkami pandemii COVID-19 sięga 150,21 mld zł.

Prezes PFR: w ramach Tarczy Finansowej 2.0 do firm trafi ok. 20 mld zł

Szacuję, że w ramach Tarczy Finansowej 2.0 do sektora MŚP trafi ok. 10 mld zł i także ok. 10 mld zł otrzymają jeszcze duże firmy - poinformował Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Uruchomienie pomocy dla firm wymaga zgody Komisji Europejskiej, która spodziewana jest w styczniu.

Tarcza Finansowa 2.0 przeznaczona będzie dla przedsiębiorstw z 38 branż (np. turystyka, gastronomia), które najsilniej ucierpiały w efekcie epidemii koronawirusa. Zarządzający programem pomocowym Polski Fundusz Rozwoju zaoferuje przedsiębiorstwom trzy rodzaje instrumentów: nową tarczę finansową dla MŚP i mikrofirm, umorzenie pomocy otrzymanej w ramach pierwszej tarczy finansowej oraz przedłużenie programu pomocowego dla dużych firmy.

"Uruchamiając pierwszą tarczę finansową zaplanowaliśmy, że wydamy 100 mld zł, a wydaliśmy dotychczas 62 mld zł. Wciąż możemy wydać niemal 40 mld zł, ale zakładam, że uruchomienie tych programów spowoduje, że do firm trafi ok. 20 mld zł" - powiedział Paweł Borys, prezes PFR.

Do skorzystania z tarczy finansowej uprawnione będę mikrofirmy (zatrudniające do 9 osób), które wykażą spadek przychodów w okresie marzec-grudzień lub w IV kwartale, w odniesieniu do zeszłego roku. Przy spadku przychodów o min. 30 proc. firmy będę mogły otrzymać dopłatę w wysokości 18 tys. zł na zatrudnionego, a w przypadku spadku przychodów o 60 proc. rdr, dopłata będzie mogła sięgnąć 36 tys. zł na zatrudnionego. Podobnie jak w przypadku pierwszej tarczy finansowej, jeśli po skorzystaniu z pomocy przedsiębiorstwo utrzyma zatrudnienie przez rok, to będzie mogło ubiegać się o umorzenie 75 proc. otrzymanej pomocy.

Nowością, wprowadzoną przez unijne przepisy, będzie możliwość dopłaty w wysokości do 70 proc. kosztów, których nie pokrywają przychody. Będą mogły skorzystać z niej przedsiębiorstwa z sektora MŚP (firmy zatrudniające do 249 pracowników).

"Nasza interpretacja tego przepisu jest taka, że będziemy mogli pokryć firmom do 70 proc. straty brutto. Biorąc pod uwagę, że uwzględniona w tym będzie także amortyzacja, to w praktyce firmy otrzymają pomoc przekraczającą 70 proc. straty gotówkowej" - wyjaśnił Paweł Borys. Firmy będą mogły liczyć na pokrycie strat poniesionych już od listopada i prognozowanych do końca marca przyszłego roku.

Prezes PFR dodał, że ta część tarczy będzie działać tak samo, jak w przypadku pierwszej tarczy - aplikacja o pomoc będzie możliwa poprzez system banku obsługującego firmę, a oceny dokonywał będzie algorytm. Dzięki temu firmy otrzymają pieniądze jak najszybciej. Borys ocenia, że na tę formę pomocy PFR wyda ok. 10 mld zł.

Ok. 6 mld zł będzie kosztowało umorzenie pomocy, którą firmy otrzymały w ramach pierwszej tarczy finansowej

Ok. 6 mld zł będzie z kolei PFR kosztowało umorzenie pomocy, którą firmy otrzymały w ramach pierwszej tarczy finansowej. W ramach tego działania przedsiębiorstwa będą mogły umorzyć nawet do 100 proc. subwencji i będą zwolnione z obowiązku utrzymania zatrudnienia.

Skorzystanie z umorzenia nie będzie zamykało firmom drogi do otrzymania pomocy w ramach Tarczy Finansowej 2.0.

"Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby firmy nie zwalniały pracowników" - powiedział Borys.

W ramach pomocy dla dużych firm PFR zakłada kontynuację programu pożyczek, na który - w ocenie Pawła Borysa - PFR wyda jeszcze ok. 10 mld zł.

Na użycie zaplanowanych instrumentów PFR potrzebuje zgody Komisji Europejskiej.

"Wszystkie niezbędne dokumenty już wysłaliśmy. Nie sądzę, żeby z uzyskaniem zgody były jakieś problemy, niemniej taki proces kilka tygodni potrwa. Zgodę powinniśmy uzyskać w styczniu" - ocenił Borys. 

Które dokładnie branże zostaną objęte wsparciem?

PKD wchodzące do Tarczy Finansowej PFR 2.0:

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach targowiskach

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

74.20.Z Działalność fotograficzna

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.11.A Działalność agentów turystycznych

79.11.B Działalność pośredników turystycznych

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D Działalność paramedyczna

90.01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z Działalność muzeów

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Szczegóły rządowej Tarczy 2.0

TARCZA FINANSOWA PFR 2.0 DLA MIKROFIRM – DO 3 MLD ZŁ WSPARCIA

- Dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników z 38 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności

- Obrót lub suma bilansowa za 2019 r. do 2 mln euro

- Subwencje finansowe - 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego

Subwencje do maksymalnej kwoty 324 tys. zł

- Wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów

Dla firm, które odnotowały spadek obrotów w 2020 r. o min 30 proc. w związku z COVID-19

- Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy

- Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE)

TARCZA FINANSOWA PFR 2.0 DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM – DO 7 MLD ZŁ WSPARCIA

- Dla firm zatrudniających do 249 pracowników z 38 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności

- Obrót za 2019 r. mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro

- Dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70 proc. straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.

- Subwencje do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł

- Wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto

- Dla firm, które odnotowały spadek obrotów o min 30 proc. w związku z COVID-19

- Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70 proc. straty brutto

- Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE)

- Dodatkowo: możliwość umorzenia 100 proc. subwencji z Tarczy Finansowej 1.0 (termin składania wniosków: po roku od otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0)

TARCZA FINANSOWA 2.0 DLA DUŻYCH FIRM – OK. 25 MLD ZŁ WSPARCIA I UELASTYCZNIENIE ZASAD PROGRAMU

- Dla firm zatrudniających od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro

- Aktualizacja warunków i wydłużenie istniejącego programu oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021 r.

- Termin składania wniosków: styczeń – marzec 2021 r. (po zgodzie KE)

Zmiany w formule na podstawie dotychczasowych doświadczeń z realizacji programu:

- ułatwiony proces dla niskich kwot pomocy

- zachowany zwrotny charakter środków z elementem umorzenia pożyczki pomocowej co związane jest z pełnym procesem analizy kredytowej

- większa elastyczność pod względem okresu finansowania wydłużonego z 4 do 6 lat i obniżenia kosztu

Poniżej zmiany w przypadku programu dla dużych firm.

Pożyczka płynnościowa:

- Aktualizacja i wydłużenie istniejącego programu - składanie wniosków do 31 marca 2021 r. i zawierania umów do 30 czerwca 2021 r.

- Obniżenie oprocentowania, wydłużenie spłat pożyczek z 4 do 6 lat Wydłużenie okresu karencji dla spłat pożyczek oraz uproszczony proces dla małych transakcji

Pożyczka preferencyjna:

- Wydłużenie możliwości rozpatrywania wniosków w obecnej pożyczce preferencyjnej oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID (01 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.)

- możliwość składania wniosków do 31 marca 2021 r. i zawierania umów do 30 czerwca 2021 r.

- Obniżenie oprocentowania, wydłużenie spłat pożyczek z 4 do 6 lat,

Wydłużenie okresu karencji dla spłat pożyczek oraz doprecyzowanie kryteriów kwalifikowalności

- W tym przypadku niezbędna notyfikacja i decyzja Komisji Europejskiej.

Instrumenty Kapitałowe (zarówno w reżimie pomocy publicznej jak i rynkowe)

- Wydłużenie możliwości zawierania umów do 30 września 2021

Brak konieczności indywidualnej notyfikacji (będzie ogólna decyzja KE w tym zakresie). 

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews
Udostępnij artykuł: