Tarcza Finansowa PFR: rząd przedłużył termin pożyczek preferencyjnych dla dużych firm do 31 marca 2022 r.

Firma

Rząd przedłużył możliwość udzielania pomocy w formie pożyczek preferencyjnych do 31 marca 2022 r., z możliwością wypłaty środków w do 30 czerwca 2022 r., wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Kobieta w maseczce trzymająca pieniądze
Fot. stock.adobe.com/surfmedia

Rząd przedłużył możliwość udzielania pomocy w formie pożyczek preferencyjnych do 31 marca 2022 r., z możliwością wypłaty środków w do 30 czerwca 2022 r., wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Nowelizacja uchwały w sprawie programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm" została przyjęta przez Radę Ministrów 31 grudnia 2021 r. w trybie obiegowym.

Do programu planowano wprowadzenie zapisów dotyczących przedłużenia funkcjonowania programu do 31 grudnia 2022 r. oraz wydłużenie możliwości udzielania pomocy w formie finansowania preferencyjnego 2.0 do dnia 31 marca 2022 r., z możliwością wypłaty środków w ramach instrumentu finansowania preferencyjnego 2.0 do dnia 30 czerwca 2022 r.

Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął realizację rządowego programu "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm" w czerwcu 2020 roku.

W ramach programu, PFR  udziela tzw. dużym przedsiębiorcom wsparcia finansowego w formie finansowania płynnościowego, finansowania preferencyjnego oraz finansowania inwestycyjnego na warunkach rynkowych oraz na zasadach pomocy publicznej.

Pożyczka preferencyjna 2.0

Pożyczka preferencyjna 2.0 jest wsparciem finansowym będącym pomocą publiczną oraz może być umorzona w maksymalnej wysokości do 75% jej wartości nominalnej. W czerwcu 2021 r., Komisja Europejska formalnie wyraziła zgodę na udzielanie wsparcia w takiej formie.

Wydłużenie okresu udzielania pomocy w ramach programu zostało notyfikowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach notyfikacji grupowej dotyczącej programów pomocowych w Polsce związanych z walką z COVID-19.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: