Tarcza finansowa: rząd chce przedłużyć możliwość wypłaty środków dla MŚP

Firma

Rząd chce przedłużyć możliwość wypłaty środków z tarczy finansowej dla małych i średnich firm do 31 grudnia 2020 r., pod warunkiem, że złożą one wniosek do 31 lipca, bądź są na etapie postępowania odwoławczego, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

pakiet pomocowy koronawirus tarcza
Fot. stock.adobe.com/studio v-zwoelf

Rząd chce przedłużyć możliwość wypłaty środków z tarczy finansowej dla małych i średnich firm do 31 grudnia 2020 r., pod warunkiem, że złożą one wniosek do 31 lipca, bądź są na etapie postępowania odwoławczego, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Rząd chce przedłużyć możliwość wypłaty środków z tarczy finansowej dla małych i średnich firm do 31 grudnia 2020 r., pod warunkiem, że złożą one wniosek do 31 lipca, bądź są na etapie postępowania odwoławczego #TarczaFinansowa #koronawirus #COVID19 @Grupa_PFR

Przyjęcie nowelizacji uchwały Rady Ministrów w sprawie programu rządowego "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm" planowane jest na III kw., a odpowiedzialne za przygotowanie projektu jest Ministerstwo Rozwoju (MR).

Załącznik do obecnie obowiązującej uchwały z 27 kwietnia 2020 r. stanowi, że finansowanie w ramach programu będzie udzielane do dnia 31 lipca 2020 r. z możliwością przedłużenia tego terminu do dnia 31 grudnia 2020 r.

Wnioski do 31 lipca, wypłata środków do 31 grudnia

"W związku ze znaczną liczbą rozpoznawanych wniosków beneficjentów oraz brakiem możliwości ich rozpoznania przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w przewidzianym w programie terminie udzielania finansowania programowego, istnieje konieczność jego przedłużenia do dnia 31 grudnia 2020 r. w stosunku do beneficjentów, którzy w określonych terminach złożyli wnioski, odwołania lub zapytania w postępowaniach wyjaśniających" – napisano w uzasadnieniu.

Czytaj także: Tarcze antykryzysowe: co najbardziej popularne, a co kłopotliwe, ocena doradcy podatkowego?

Planowane jest zatem wydłużenie terminu dla beneficjentów programu, którzy:
- do 31 lipca 2020 r. złożyli kompletny i poprawnie wypełniony wniosek o udzielenie

- złożyli odwołanie  od rozstrzygnięcia, które PFR podjął do dnia 31 lipca 2020 r. i które dotyczyło wypłaty subwencji w niższej kwocie niż wnioskowana.

- do 14 sierpnia 2020 r. złożyli zapytanie w ramach postępowania wyjaśniającego  dotyczącego wniosku

- do 16 października 2020 r. zwrócili się z zapytaniem w ramach postępowania wyjaśniającego dotyczącego odwołań.

Mikrofirmy mogą uzyskać pomoc do 324 tys. zł, a MŚP do 3,5 mln zł.

Od 29 kwietnia kilkanaście banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych przyjmuje drogą elektroniczną wnioski o udzielenie subwencji w ramach programu. Początkowo zakładano, że mikrofirmy (zatrudniające co najmniej 1 pracownika) oraz małe, średnie i duże przedsiębiorstwa otrzymają pomoc w postaci subwencji finansowych o łącznej wartości 75 mld zł.

Mikrofirmy mogą uzyskać pomoc do 324 tys. zł, a MŚP do 3,5 mln zł. 75% subwencji może być bezzwrotna pod warunkiem utrzymania miejsc pracy i działalności. PFR rozpoczął też wdrażanie tarczy finansowej dla dużych firm.

PFR wyemitował dotychczas obligacje na kwotę 62 mld zł, w tym dla MŚP - 59 mld zł. Wg szacunków Funduszu do 31 lipca finansowanie ma uzyskać około 350 tys. firm na kwotę około 61 mld zł. Kwota wypłaconych subwencji na ten czas będzie prawdopodobnie ok. 15 mld zł niższa od planowanej.

Obecnie PFR przygotowuje w tej chwili program dla dużych firm, który powinien ruszyć w sierpniu. Dotychczas do Funduszu wpłynęło ponad 170 wniosków od dużych firm na łączną kwotę około 9,5 mld zł.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: