Tarcza turystyczna: Sejm przyjął tylko część poprawek Senatu

Firma / Prawo i regulacje

Sejm przyjął część poprawek Senatu do tzw. dodatkowej tarczy dla branży turystycznej, obniżając m.in. do 75% z 80% limit spadku dochodów, uprawniający do skorzystania z tej tarczy i przesuwając prawo do postojowego i zwolnień ze składek ZUS na lipiec, sierpień i wrzesień. W noweli przyjętej przez Sejm był to czerwiec, lipiec i sierpień.

sejm
Źródło: @KancelariaSejmu

Sejm przyjął część poprawek Senatu do tzw. dodatkowej tarczy dla branży turystycznej, obniżając m.in. do 75% z 80% limit spadku dochodów, uprawniający do skorzystania z tej tarczy i przesuwając prawo do postojowego i zwolnień ze składek ZUS na lipiec, sierpień i wrzesień. W noweli przyjętej przez Sejm był to czerwiec, lipiec i sierpień.

#Sejm nie zgodził się na poszerzenie kręgu beneficjentów #Postojowe i zwolnienie ze #Składki na ubezpieczenie społeczne o przedstawicieli m.in. branży #Targi, #Eventy czy #AgencjeReklamowych #TarczaTurystyczna @KancelariaSejmu @PolskiSenat

Sejm nie zgodził się natomiast na poszerzenie kręgu beneficjentów postojowego i zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne o przedstawicieli m.in. branży targowej, eventowej czy agencji reklamowych.

Koszt tarczy turystycznej szacowany jest na 700 mln zł, przy czym 300 mln zł to kwota, która miała trafić na Turystyczny Fundusz Zwrotów i którą firmy turystyczne miałyby zwrócić w ciągu 6 lat.

Natomiast kwota przeznaczona na zwolnienia z ZUS i postojowe dla branży turystycznej i estradowej szacowana była na 400 mln zł.

Czytaj także: Senat: niższy limit spadku dochodów firmy uprawniający do tarczy turystycznej

Turystyczny Fundusz Zwrotów

Zgodnie z nowelą, Turystyczny Fundusz Zwrotów ma stanowić wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego będą dokonywane wypłaty na rzecz podróżnych, którzy nie wyrazili zgody na przyjęcie vouchera na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza.

Środki, wypłacone z Turystycznego Funduszu Zwrotów mają być spłacane przez firmy w 72 równych ratach miesięcznych od kwietnia 2021 roku i mają  być przekazywane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Czytaj także: Pracodawcy RP: co zmieniają poprawki Senatu do tzw. drugiej tarczy turystycznej

Turystyczny Fundusz Pomocowy

Dodatkowo ma zostać utworzony od 1 stycznia 2021 r. Turystyczny Fundusz Pomocowy, zasilany ze składek branży turystycznej. Ma stanowić reasekurację na rynku i być uruchamiany w sytuacjach nadzwyczajnych.

Organizator turystyki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie mógł złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o udzielenie wypłaty. Warunkiem jej udzielenia będzie wpłata w wysokości 7,5% łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego w ciągu 7 dni.

Ponadto, organizator turystyki będzie musiał dokonać opłaty w wysokości 2,5% łącznej wartości wnioskowanych wypłat, pomniejszonej o kwotę wpłaty na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego.

Czytaj także: Polskie firmy turystyki przyjazdowej zbankrutują bez skutecznej pomocy państwa

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: