Targi Brussels Innova, Bruksela, 13-15 listopada 2014 r.

Finanse i gospodarka

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają do udziału w Targach Innowacyjności i Wynalazczości Brussels Innova, które odbędą się w dniach 13-15 listopada 2014 r. w Brukseli.

Targi innowacyjności i wynalazczości Brussels Innova to doroczne targi gromadzące wynalazców z kilkunastu krajów, przy czym polska delegacja zawsze odgrywa znaczącą rolę wśród wystawców. Polska ekspozycja jest zazwyczaj objęta patronatem Ministra Gospodarki, który funduje dwie nagrody dla wyróżniających się polskich wynalazców.

Przeglądu i oceny wynalazków dokonuje międzynarodowe jury, które następnie przyznaje nagrody w poszczególnych kategoriach. Należy podkreślić, że najbardziej prestiżowa nagroda “Grand Prix Innova” od kilku lat przyznawana jest polskim wynalazkom.

W czasie trwania salonu polskie jednostki naukowo-badawcze oraz wynalazcy nawiązują nowe kontakty oraz prowadzą liczne rozmowy handlowe. Celem udziału WPHI w targach Brussels Innova jest promocja polskiej wynalazczości oraz poszukiwanie kontaktów handlowych.

Podczas targów polskie innowacyjne firmy będą miały możliwość prezentacji materiałów informacyjno-promocyjnych na stoisku przygotowanym przez WPHI w Brukseli oraz PARP.

Więcej informacji o targach na stronie http://www.brussels-innova.com/

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Udostępnij artykuł: