Targi GMINA 2011

Samorząd

Między 22 a 25 listopada w Poznaniu odbędą się Targi Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2011. Będzie to spotkanie producentów i dostawców usług, usprawniających funkcjonowanie regionów z reprezentantami samorządów, odpowiedzialnymi za realizację zadań własnych JST.

Podczas Targów zaplanowano następujące bloki tematyczne:

  • kształtowanie przestrzeni publicznej,
  • infrastruktura komunikacyjna,
  • gminne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej,
  • rozwiązania techniczne dla osób niepełnosprawnych,
  • pomoc społeczna i ochrona zdrowia,
  • oświata, kultura, sport oraz organizacja imprez masowych,
  • informatyzacja gmin,
  • doradztwo finansowe,
  • informacja i promocja gospodarcza.

Podczas Targów obywać się bądą debaty i konferencje, ktore dotykać będą takich tamatów jak: skuteczny marketing miast i regionów, promocja gminy w internecie, fundusze sołeckie a odnowa wsi, biblioteka gminna jako inwestycja w kulturę, fundusze unijne dla samorządów, upowszechnianie idei partnerstwa obywatelskiego, PPP.

GMINA 2011 to już trzecia odłona targów, która w tym roku będzie się odbywać pod hasłem: „Samorząd. Biznes. Społeczeństwo Obywatelskie.” Targom towarzyszyć będą dwa inne wydarzenia: Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO oraz Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA.

Żrodło: www. gmina.mtp.pl/pl

Udostępnij artykuł: