Tauron ma zgodę UOKiK na utworzenie wraz z PFR wspólnego przedsiębiorcy

Gospodarka

Tauron Polska Energia otrzymał bezwarunkową zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez spółkę oraz Polski Fundusz Rozwoju (PFR) wspólnego przedsiębiorcy o nazwie Nowe Jaworzno Grupa Tauron, działającego za pośrednictwem Funduszy.

Budowa bloku w Jaworznie
Źródło: Materiały prasowe Tauron Polska Energia

Tauron Polska Energia otrzymał bezwarunkową zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez spółkę oraz Polski Fundusz Rozwoju (PFR) wspólnego przedsiębiorcy o nazwie Nowe Jaworzno Grupa Tauron, działającego za pośrednictwem Funduszy.

#Tauron Polska Energia otrzymał bezwarunkową zgodę #UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez spółkę oraz #PFR wspólnego przedsiębiorcy @TauronPE @Grupa_PFR

"Udzielenie powyższej zgody przez prezesa UOKiK oznacza spełnienie jednego z warunków zawieszających przewidzianych umową inwestycyjną podpisaną przez emitenta, fundusze i spółkę celową w dniu 28 marca 2018 r., stanowiącą jeden z dokumentów objętych dokumentacją transakcyjną" - czytamy w komunikacie.

PFR zamierza dokonać koncentracji

Tauron i PFR podały 6 czerwca, że PFR zamierza dokonać koncentracji za pośrednictwem Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIIK) i Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIID), nad którymi PFR sprawuje wspólną kontrolę.

Koncentracja ma polegać na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy przez TPE, FIIK i FIID. Wspólny przedsiębiorca będzie prowadził działalność w oparciu o istniejący podmiot – spółkę Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie (NJGT). Zamierzoną działalnością NJGT jest wytwarzanie energii elektrycznej w ramach działalności bloku energetycznego o mocy 910 MWe, zlokalizowanego w Jaworznie, po zakończeniu jego budowy przez NJGT.Czytaj także: Tauron, PFR i NCBR tworzą razem fundusz CVC, jakiego w Polsce jeszcze nie było >>>Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: