Tauron: strata netto grupy wyniosła 468,8 mln zł w II kw.

ESG

Strata netto grupy Tauron w II kwartale 2021 roku wyniosła 468,8 mln zł wobec 134,4 mln zł straty przed rokiem i była zgodna z wcześniejszymi szacunkami - podała spółka w raporcie.

Elektrownia Jaworzno II
Elektrownia Jaworzno II Fot. Radosław Kaźmierczak

Strata netto grupy Tauron w II kwartale 2021 roku wyniosła 468,8 mln zł wobec 134,4 mln zł straty przed rokiem i była zgodna z wcześniejszymi szacunkami - podała spółka w raporcie.

Strata netto, przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniosła w tym okresie 483,1 mln zł.

Strata operacyjna grupy Tauron wyniosła 481,9 mln zł wobec 123,6 mln zł zysku przed rokiem, zysk EBITDA 1.183,2 mln zł wobec 1.450,3 mln zł rok wcześniej, a przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,422 mld zł (4,719 mld zł rok wcześniej).

EBITDA grupy

Tauron informował wcześniej, że według szacunków, EBITDA grupy wyniosła w II kwartale 1.183 mln zł, strata operacyjna 482 mln zł, strata netto 469 mln zł, a przychody ze sprzedaży 5,422 mld zł.

Spółka podawała, że wpływ na wyniki II kwartału miało utworzenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w ramach energetyki konwencjonalnej, działalności ciepłowniczej i w ramach segmentu Wydobycie.

EBITDA w segmencie dystrybucja wyniosła w drugim kwartale 776,9 mln zł, w OZE 83,3 mln zł, w wytwarzaniu 321,9 mln zł, w segmencie sprzedaż 2,4 mln zł, a w wydobyciu strata EBITDA wyniosła 31,8 mln zł.

Po pierwszym półroczu 2021 roku grupa Tauron ma 11,866 mld zł przychodów

Po pierwszym półroczu 2021 roku grupa Tauron ma 11,866 mld zł przychodów, czyli o 16 proc. więcej rdr, na co wpłynęły przed wszystkim: wyższy wolumen i wyższe ceny sprzedaży energii elektrycznej, przychody z rynku mocy i sprzedaży uprawnień do emisji CO2 oraz przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych.

EBITDA wyniosła 2.918,7 mln zł i była wyższa rdr o 21 proc. 52 proc. udziału w EBITDA grupy w I półroczu 2021 r. miał segment dystrybucja, który wypracował 1,5 mld zł oraz segment wytwarzanie (35 proc.), który wypracował 1 mld zł EBITDA. Segment OZE odpowiadał za 6 proc. łącznej EBITDA grupy (167 mln zł). Strata EBITDA w wydobyciu wyniosła ok. 45 mln zł.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w I połowie roku 356 mln zł w porównaniu do 28 mln zł w analogicznym okresie 2020 r.

W I półroczu 2021 r. grupa Tauron dostarczyła łącznie 26,76 TWh energii elektrycznej, tj. o 9 proc. więcej rdr. Produkcja energii wyniosła 7,7 TWh, tj. 32 proc. więcej rdr, z czego 0,9 TWh pochodziło z OZE.

W I półroczu 2021 r. nakłady inwestycyjne grupy Tauron wyniosły 1.287 mln zł i były niższe o 28 proc. rdr. Wynika to przede wszystkim ze spadku nakładów w segmencie wytwarzania. Największe środki zostały poniesione w segmencie dystrybucja (922 mln zł) i były przeznaczone głównie na budowę nowych przyłączy (462 mln zł) oraz na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (396 mln zł).

Czytaj także: Tauron podpisał list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez Skarb Państwa 100 proc. Tauron Wydobycie >>>

Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec I półrocza 2021 r. wyniósł 2,06x i był niższy od raportowanego rok wcześniej (2,66x) oraz na koniec grudnia 2020 r. (2,5x).

"Obecna i przyszła sytuacja grupy Tauron determinowana jest przez coraz bardziej wymagające otoczenie rynkowe, które wymusza dokonywanie szybkich zmian strukturalnych w sektorze energetycznym. W tych okolicznościach planowane wydzielenie aktywów węglowych poza grupę Tauron uwolni nasz potencjał inwestycyjny, ułatwi pozyskiwanie kapitału na transformację w kierunku odnawialnych źródeł energii oraz znacząco poprawi postrzeganie grupy na rynku kapitałowym. Bierzemy aktywny udział w dyskusji dotyczącej tworzenia NABE i przyszłości energetyki oraz przygotowujemy się do tych zmian" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Artur Michałowski, p. o. prezesa Tauronu. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: