Technologia sposobem na większe zyski

Polecamy

Wdrożenia z zakresu IT kosztują, i to niemało, równocześnie jednak poziom technologicznego zaawansowania banku nierzadko stanowi czynnik przesądzający o rentowności danej placówki. W jaki sposób optymalnie dobierać rozwiązania techniczne do potrzeb sektora, na ile nowatorskie produkty mogą przyczynić się do pozyskania nowych klientów i utrzymania dotychczasowych oraz jak umiejętnie wykorzystać szansę tworzenia platform teleinformatycznych do realizacji przez banki niektórych zadań administracji publicznej - o tym dyskutowano podczas pierwszej sesji Forum Technologii Banków Spółdzielczych.

Wdrożenia z zakresu IT kosztują, i to niemało, równocześnie jednak poziom technologicznego zaawansowania banku nierzadko stanowi czynnik przesądzający o rentowności danej placówki. W jaki sposób optymalnie dobierać rozwiązania techniczne do potrzeb sektora, na ile nowatorskie produkty mogą przyczynić się do pozyskania nowych klientów i utrzymania dotychczasowych oraz jak umiejętnie wykorzystać szansę tworzenia platform teleinformatycznych do realizacji przez banki niektórych zadań administracji publicznej - o tym dyskutowano podczas pierwszej sesji Forum Technologii Banków Spółdzielczych.

Polecamy relacje z FTBS 2016 w mediach społecnzościowych:

Twitter:

LinkedIn:

Facebook:

Tę część konferencji zapoczątkowały wystąpienia partnerów z branży IT. Swoje doświadczenia ze współdziałania z bankowością spółdzielczą w zakresie wdrażania narzędzi teleinformatycznych zaprezentowali: Zdzisław Grochowicz, dyrektor generalny sprzedaży w firmie CUBE.ITG SA; Andrzej Nowakowski, dyrektor Pionu Banków Spółdzielczych w Asseco Poland S.A. oraz Daniel Sadkowski, prezes zarządu Basement System Poland Sp. z o.o.

Prezentacje firm technologicznych stanowiły wstęp do pierwszej debaty, moderowanej przez Andrzeja Kawińskiego, prezesa Instytutu Analiz i Prognoz Rynkowych. W panelu uczestniczyli: Sławomir Flissikowski, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Skórczu; Łukasz Kawulok, dyrektor rozwoju Obszaru Bankowość w VSoft S.A.; Dariusz Olkiewicz, wiceprezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.; Zbigniew Pomianek, wiceprezes zarządu Asseco Poland S.A. oraz Ziemowit Stempin, wiceprezes zarządu SGB-Banku S.A.

160518.ftbs.panel.01.600x400Od lewej: Andrzej Kawiński, Ziemowit Stempin, Dariusz Olkiewicz, Sławomir Flissikowski, Łukasz Kawulok oraz Zbigniew Pomianek.

Fot. ZBP/M. Sokłosa

- Jak żyć? Jak zarabiać w bankowości spółdzielczej? - tym pytaniem moderator rozpoczął dyskusję nad perspektywicznymi źródłami przychodów dla sektora. Nieprzypadkowo już na samym początku debaty przywołany został rządowy Program 500+. Andrzej Kawiński podkreślił, że uczestnictwo banków w tym działaniu dobitnie przypomniało o największym sukcesie polskiej bankowości, zarówno spółdzielczej jak i komercyjnej, jakim jest stworzenie powszechnego kanału internetowej komunikacji z obywatelem. Obecnie w Polsce zarejestrowano ponad 30 mln użytkowników bankowości elektronicznej, z czego aktywność wykazuje mniej więcej połowa - tymczasem platforma e-PUAP ma jedynie 1 mln 300 tys. zdefiniowanych profili użytkowników, a jakąkolwiek aktywność wykazało tylko 600 tys. spośród nich. Ziemowit Stempin wskazał, że współpraca z administracją publiczną powinna być priorytetowym zadaniem dla bankowości spółdzielczej.

Klienci systemy bankowe uważają za pewne i bezpieczne, dlatego wielu użytkowników chciałoby poprzez te kanały sięgać do innych funkcjonalności. Udostępnienie procedur urzędowych poprzez system transakcyjny może wpłynąć jeśli nie na pozyskanie nowych klientów to na pewno na utrzymanie dotychczasowych, a to w biznesie jest nie mniej istotne.

Do doświadczeń zebranych w ramach realizacji wypłat z Programu 500+ odniósł się również Dariusz Olkiewicz. Jego zdaniem, największą korzyścią płynącą z tego działania dla sektora spółdzielczego może się okazać zwiększenie integracji procesów bankowych. Ważne jest również i to, że dzięki programowi udało się stworzyć uniwersalny interfejs, możliwy do wykorzystania w realizacji kolejnych zadań. Wiceprezes BPS zauważył, że na obecnym etapie nie można mówić o rywalizacji z sektorem komercyjnym pod względem liczby wnioskodawców; w reprezentowanym przezeń zrzeszeniu złożono na chwile obecną 1172 wnioski, podczas gdy w bankach komercyjnych można mówić o dziesiątkach tysięcy.

Nawiązując do tych wyliczeń przedstawiciel Asseco zwrócił uwagę na inny problem: założenia techniczne Programu 500+ powstały dosyć późno, zatem dla wielu banków samo dostosowanie się do nader krótkich terminów było nie lada wyczynem. Zbigniew Pomianek podkreślił, że atutem bankowości spółdzielczej we współpracy z administracją publiczną jest z jednej strony bliska znajomość klienta, a z drugiej funkcjonowanie w ramach zrzeszeń, co ułatwia komunikację z agendami rządowymi. Konieczność zwiększenia współpracy banków z organizacjami państwowymi dostrzegł również Łukasz Kawulok.

160518.ftbs.panel.02.600x400Fot. ZBP/M. Stokłosa

Paneliści byli zgodni co do jednego: w pogoni za technologicznymi innowacjami banki spółdzielcze nie mogą zaprzepaścić największej przewagi, jaką jest więź z klientem i umiejętne rozpoznanie jego oczekiwań. - Nie będzie skoku jak rolnik zacznie płacić kartą, tylko jak zaczniemy więcej zarabiać - podkreślił Ziemowit Stempin. Jako przykład produktu wychodzącego naprzeciw potrzebom gospodarstw wiejskich wskazał stworzoną wspólnie z Ursusem ofertę kredytową na zakup maszyn rolniczych. Z kolei Dariusz Olkiewicz zwrócił uwagę na fakt, iż sama technologia nie wystarczy dla zwiększenia efektywności działania. - Konieczne jest zwiększenie umiejętności pracy w grupie - ocenił przedstawiciel BPS.

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: