Technologia w służbie biznesu

Bankowość spółdzielcza / Wydarzenia

Upowszechnienie nowoczesnych technologii, wyakcentowanie kwestii jakości w projektowaniu oferowanych klientom rozwiązań oraz rosnące oczekiwania związane z dostarczaniem maksymalnie spersonalizowanego produktu lub usługi określają dziś rzeczywistość, otaczającą sektor finansowy - pisze Bartłomiej Nocoń przed FORUM TECHNOLOGII BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ, które odbędzie się 22 i 23 maja w Warszawie.

Upowszechnienie nowoczesnych technologii, wyakcentowanie kwestii jakości w projektowaniu oferowanych klientom rozwiązań oraz rosnące oczekiwania związane z dostarczaniem maksymalnie spersonalizowanego produktu lub usługi określają dziś rzeczywistość, otaczającą sektor finansowy - pisze Bartłomiej Nocoń przed FORUM TECHNOLOGII BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ, które odbędzie się 22 i 23 maja w Warszawie.

#BartłomiejNocoń: rosnące grono nowoczesnych, coraz lepiej wykształconych i poruszających się w cyfrowym świecie konsumentów stawia przed bankami zupełnie nowe wyzwania #banki #technologie #BankiSpółdzielcze #ForumTechnologiiBS #NajbliżejFinansów

Powyższe zagadnienia wraz z omówieniem najważniejszych kierunków i trendów technologicznych wspierających biznes bankowości lokalnej będą osią wystąpienia Bartłomieja Noconia, eksperta sektora finansowego, w trakcie dorocznej konferencji Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej w Warszawie.Czytaj także: Zmieniaj się albo giń – banku spółdzielczy >>>Nowoczesne rozwiązania technologiczne umiejętnie wprowadzone do sektora finansów wygenerowały wartość najważniejszą dla klientów, czyli poczucie komfortu, swobody oraz przede wszystkim kontroli i wpływu. Przyzwyczajenie do dostępności i związanej z nią wygody w połączeniu z maksymalną personalizacją usług i oferty jest już normą, która determinuje wybory klientów w kontekście długoterminowego budowania relacji i musi być stawiana na jednym z czołowych miejsc w biznesie bankowości lokalnej. Z drugiej strony mnogość wyborów i łatwość w dostępie do oferowanych rozwiązań oraz tempo zachodzących zmian w postawach konsumenckich sprawiają, że tym bardziej konieczne jest stałe monitorowanie rynku technologicznego, nowych trendów konsumenckich i analizowanie ich potencjału, a następnie szybkie reagowanie celem właściwego zaspokojenia potrzeb klientowskich.

Z tej perspektywy bankowość spółdzielcza w Polsce, oprócz wielu innych wyzwań, stoi przed poważnym zadaniem starannego wyselekcjonowania i inwestowania w te trendy i technologie, które mają szansę zostać stosunkowo szybko spopularyzowane, mogą być wykorzystane w bankowości lokalnej i które, w konsekwencji, podniosą satysfakcję klienta oraz przyniosą wymierny efekt finansowy. Takie podeście do zagadnienia jeszcze bardziej uwypukla konieczność zrozumienia potrzeb klientów sektora bankowość lokalnej i w konsekwencji zbudowania najlepszego doświadczenia klienta i podtrzymania jego zaufania, a w efekcie do skłonienia go do bycia „ambasadorem marki”.Czytaj także: Strategia, bezpieczeństwo i technologia w bankach spółdzielczych >>>

Przed bankami nowe wyzwania

Rosnące grono nowoczesnych, coraz lepiej wykształconych i poruszających się w cyfrowym świecie konsumentów będących swoistymi digital natives (cyfrowymi tubylcami) stawia przed bankami zupełnie nowe, często nieznane wcześniej, wyzwania, a dodatkowo w nadchodzących latach jego wpływ na kierunki rozwoju banków, w szczególności z rozwiniętą ofertą detaliczną będzie jeszcze większy. Dysonans między oczekiwaniami tych pokoleń a przedstawicielami „starszych generacji” wymusza już dziś na bankowości spółdzielczej konieczność zdefiniowania nowego podejścia. W tym obszarze sektor jako całość stoi przed koniecznością zmiany lub co najmniej aktualizacji swoich strategii oraz zastosowania innowacyjnego podejścia w obszarze oferty produktowej i sposobów komunikacji. Tylko te banki, które odpowiedzą na potrzeby „nowych” klientów i dopasują swoje całościowe podejście wraz z ofertą do ich stylu życia w konsekwencji pozyskają lojalność, będą w stanie rozpocząć budowanie długoterminowej relacji i w końcu mają szansę stać się instytucjami pierwszego wyboru przy podejmowaniu ważnych decyzji finansowych przez swoich klientów. A technologie mają im służyć w realizacji tych ambitnych wyzwań!

∗∗∗

Bartłomiej Nocoń, ekspert sektora finansowego Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, specjalność handel zagraniczny oraz stypendysta The Swedish School of Economics and Business Administration w Helsinkach. Od 20 lat związany z obszarem bankowości elektronicznej i mobilnej oraz zarządzaniem finansami online. W latach 2007-2018 w Banku Pekao S.A. odpowiedzialny za realizację strategii wielokanałowej obsługi klientów detalicznych oraz rozwój bankowości elektronicznej i mobilnej. W latach 2010-2018 był członkiem i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Contact Center – Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o w Krakowie. W latach 2016-2018 sprawował funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich w Warszawie. Niezależny ekspert Forum Technologii Bankowych ZBP.Bartłomiej Nocoń jest uznanym na rynku finansowym specjalistą z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu projektami. Wielokrotny prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych zagadnieniom z obszaru zarządzania i sprzedaży w kanałach elektronicznych oraz aspektom związanym z nowoczesnymi technologiami IT i bezpieczeństwem operacji. 
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: