Technologiczna rewolucja w sektorze finansowym, czyli troska o jakość polskiego pieniądza

Prawo i regulacje

Stos pieniędzy
Fot. stock.adobe.com/Pio Si

Nowe zarządzenie NBP, dotyczące sposobu przeliczania oraz sortowania banknotów i monet, ma przede wszystkim ograniczyć ilości fałszywych lub uszkodzonych pieniędzy w powszechnym obrocie. Dla większość banków oznacza to znaczne przekształcenia w całym modelu funkcjonowania i obsługi gotówki z wykorzystaniem nowych technologii.

Nowe zarządzenie #NBP ma przede wszystkim ograniczyć ilości fałszywych lub uszkodzonych pieniędzy w powszechnym obrocie #pieniądze #gotówka @nbppl

Tomasz Rokita, szef Działu Banking w Diebold Nixdorf

Tomasz Rokita, szef Działu Banking w Diebold Nixdorf

Pozornie zmiany są nieznaczne, gdyż regulują jedynie przeliczanie, sortowanie i sprawdzanie autentyczności rodzimej waluty. Od teraz każdy banknot lub moneta mogą zostać wycofane z obiegu, jeśli nie będą spełniały ściśle określonych kryteriów dotyczących stopnia zużycia czy widoczności znaków potwierdzających ich autentyczność. Ma to oczywiście na celu wyeliminowanie z obiegu pieniędzy, które nie spełniają określonych norm płatności podczas zakupów czy wypoczynku. Cel chwalebny jednak w praktyce dla większość uczestników rynku finansowego oznacza duże przekształcenia w całym modelu funkcjonowania i obsługi gotówki.

Przepisy, które weszły w życie nie są zresztą niczym nowym. W Unii Europejskiej standardy weryfikacji banknotów i monet euro obowiązują już od 2001 roku, a samo rozporządzenie, które reguluje obrót gotówkowy w Polsce obowiązuje już od początku 2017 roku. Samo wejście w życie przepisów z początkiem lipca dało możliwość, aby wypracować standard rynkowy, określić jak nowe przepisy mają tak naprawdę funkcjonować. Jest to o tyle istotne, że zmiany, które realnie wpłyną na jakość pieniędzy obracanych w kraju obejmują tak naprawdę cały sektor finansowy, łącznie z klientami.

Podniesienie jakości pieniądza

Zmiany idące w kierunku podniesienia jakości pieniądza to dobry kierunek. Tym bardziej, że według tegorocznych badań Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS, blisko 40 proc. Polaków uważa, że papierowy pieniądz nigdy nie zniknie z rodzimego rynku. Ponadto co drugi ankietowany wybiera najczęściej ten sposób płatności w placówkach handlowych. To tylko potwierdza tezę, że mimo rosnącej popularności wirtualnych metod płatności, Polacy chcą płacić gotówką za zakupy czy usługi. Nie dziwi więc fakt, że to właśnie Narodowy Bank Polski wprowadził regulacje mające na celu ochronę, przede wszystkim konsumentów, przed fałszywkami oraz uszkodzonymi pieniędzmi.

Obowiązek weryfikacji gotówki 

Należy jednak pamiętać, że cały obowiązek weryfikacji tej gotówki spoczywa w znacznej mierze na bankach, które muszą wprowadzić zupełnie nowe rozwiązania pozwalające na odpowiednią weryfikację i sortowanie banknotów. To w niektórych sytuacjach może wywoływać sytuacje problemowe na linii instytucja finansowa – klient. Przykładowo, gdy wpłatomat wśród wpłacanej przez klienta gotówki wykryje banknoty potencjalnie fałszywe, zatrzyma je do dalszej weryfikacji i nie zaksięguje środków na koncie bankowym. Dlatego tak istotne jest, aby banki nie tylko prowadziły intensywną politykę informacyjną odnośnie zmian, ale wprowadziły rozwiązania, które nie wpłyną znacząco na komfort realizowania płatności gotówką wśród każdego z nas.

Z pomocą przyjdą oczywiście nowoczesne systemy informatyczne oraz urządzenia, które odpowiadają za cały ekosystem obrotu gotówką pomiędzy placówkami bankowymi, bankomatami czy punktami sprzedaży. Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, urządzenia odpowiadające za sortowanie muszą być co najmniej raz w roku atestowane.  Wciąż jednak brak dokładnych regulacji, jak rozwiązania technologiczne – zarówno w wymiarze sprzętu oraz oprogramowania – mają wyglądać.

Ogromne wyzwanie dla banków

Sprostanie wymogom nowych przepisów to ogromne wyzwanie. Już teraz widać, że technologia de facto ma być w dużej mierze odpowiedzialna za jakość polskiego pieniądza, dlatego wprowadzone przez banki rozwiązania muszą być nie tylko bezpieczne, ale praktycznie niezawodne. Dlatego tak ważne staje się wypracowanie wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim rynkowego standardu rozwiązań, które mają pomóc instytucjom finansowym w odpowiednim wdrożeniu regulacji.

Ważna jest również bliska współpraca dostawców technologii oraz usług finansowych w tym zakresie. Jest to szczególnie istotne dla klientów np. banków, których finalnie zmiany dotyczą bezpośrednio. Dlatego aby zachować dobre relacje na linii klient – bank warto, aby aktualizacje technologiczne objęły cały proces obrotu gotówki – zarówno pod kątem zmian sprzętowych (np. bankomaty czy urządzenia w placówkach bankowych), jak i oprogramowania. To powinno zapewnić wszystkim bezproblemowe spełnienie wymogów nowych przepisów.

Udostępnij artykuł: