Technologiczne wsparcie dla towarzystw funduszy

Finanse i gospodarka

22 października w siedzibie firmy Microsoft odbyło się seminarium dla towarzystw funduszy zatytułowane "From Front to BackOffice". Spotkanie zorganizowane przez firmę Bonair SA było okazją do poszerzenia wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań do zarządzania, wyceny i kontroli ryzyka portfeli funduszy.

22 października w siedzibie firmy Microsoft odbyło się seminarium dla towarzystw funduszy zatytułowane "From Front to BackOffice". Spotkanie zorganizowane przez firmę Bonair SA było okazją do poszerzenia wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań do zarządzania, wyceny i kontroli ryzyka portfeli funduszy.

Uczestnicy seminarium mieli możliwość zapoznania się z rozwiązaniami firmy Bonair dedykowanymi funduszom: AMS (ang. Asset Management System) do zarządzania portfelem inwestycyjnym, AVS (ang. Asset Valuation System) do zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa wyceny aktywów funduszy oraz MultiMetrics jako narzędzie Business Intelligence do analizy i raportowania funduszy.

Przedstawiciele firmy Bonair - Piotr Puszcz, Dyrektor Działu Oprogramowania dla Rynków Kapitałowych, i Paweł Musiej, Kierownik Projektów - omówili podstawowe modele współpracy systemów Front i BackOffice - od zarządzania aktywami (AMS), wyceny aktywów i księgowości funduszy (AVS), przez sprawozdawczość (eFR - easy Financial Reporting), po Agenta Transferowego. Uczestnicy spotkania mogli także zobaczyć na żywo dzienny proces współpracy systemów AVS i AMS. Przedstawiciele Bonair podzieli się również swoimi doświadczeniami ze zrealizowanych projektów oraz omówili etapy migracji systemów.

- System AVS rozwijamy nieprzerwanie od 2002 roku. Dzięki niemu wyceniamy ponad 67 mld PLN aktywów funduszy, co stanowi 51 % wartości aktywów funduszy inwestycyjnych zrzeszonych w IZFiA. W ciągu ostatniego roku z sukcesem  przeprowadziliśmy migrację kolejnych 200 funduszy do naszych rozwiązań. Każdy kolejny projekt jest dla nas nowym wyzwaniem i doświadczeniem. Chcemy dzielić się know-how w zakresie migracji i wyceny funduszy, a spotkania z naszymi obecnymi i potencjalnymi klientami są ku temu najlepszą okazją - komentuje Jan Szymanowski, Wiceprezes Zarządu, Bonair SA.

W drugiej części seminarium Dariusz Dulęba, Kierownik Zespołu Business Intelligence, zaprezentował kompleksową analizę inwestycji w jednym miejscu za pomocą MultiMetrics, dedykowanego rozwiązania klasy Business Intelligence dla towarzystw funduszy, które umożliwia monitorowanie ryzyka i efektywności. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z obszarami analiz dostępnymi w systemie - od analiz efektywności funduszy własnych oraz innych obecnych na rynku, przez analizy składów portfeli funduszy i ryzyka kredytowego oraz płynności, aż po analizy sprzedaży. Na zakończenie zaprezentowano wersję demo rozwiązania.

Źródło: Bonair SA

Udostępnij artykuł: