Technologie: Bezpieczeństwo raz jeszcze…

BANK 2019/05

PSD2 to wyzwanie biznesowe wykraczające daleko poza kwestię bezpieczeństwa transakcji. Wprowadzenie na rynek bankowy dostawców usług płatniczych – Third Party Payment Service Provider (TPP) tworzy bez wątpienia nową jakość na rynku bankowym w skali europejskiej. TPP będzie mógł funkcjonować jak inne instytucje płatnicze również w innych państwach członkowskich UE na zasadzie jednolitego paszportu.

Uproszczony sposób rejestracji tych podmiotów znosi barierę związaną z koniecznością uzyskania licencji krajowej instytucji płatniczej. Koncepcja małej instytucji płatniczej (MIP) wskazywana jest często jako idealne rozwiązanie dla projektów o charakterze rozwojowym.

Nowe usługi

PSD2 wprowadza dwie nowe usługi: usługę inicjowania transakcji (Payment Initiation Service – PIS) oraz usługę dostępu do informacji o rachunku (Account Information Service – AIS). Co istotne, do wykonania tych usług dla klienta przez podmiot trzeci nie jest konieczna umowa tego podmiotu z bankiem – konieczna i wystarczająca jest natomiast zgoda klienta.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: