Technologie: Big Data zmienia bankowość

BANK 2013/12

Z Hermannem Wimmerem, president International, Teradata Corporation, rozmawia Janusz Grobicki.

Z Hermannem Wimmerem, president International, Teradata Corporation, rozmawia Janusz Grobicki.

Kilka lat temu spotkaliśmy się w Lizbonie, rozmawialiśmy wówczas o koncepcji Total Business Intelligence. Obecnie takie rozwiązania stały się rzeczywistością i są używane jako Big Data. Jaka jest pańska opinia na temat rozwoju systemów przetwarzania danych i narzędzi analitycznych na rynku europejskim, na temat trendów i kierunków rozwoju?

– Cieszę się, że pamięta pan dyskusję, którą prowadziliśmy w Lizbonie, jak sądzę pięć lub sześć lat temu. Uważam, że obszar analizy i integracji danych jest dziś najbardziej istotnym obszarem zainteresowania dla niemalże wszystkich dużych przedsiębiorstw, niezależnie od branży w której działają. Jeśli spojrzeć dwadzieścia, trzydzieści lat wstecz, to widać, że wówczas główny nurt koncentrował się wokół rozwiązań klasy ERP, a później narzędzi typu CRM. Dziś panuje przekonanie, że największą szansę na powodzenie mają organizacje, które posiadają zdolność integracji wszystkich dostępnych danych. Wówczas ten trend znajdował się w początkowej fazie i był napędzany głównie potrzebą integracji danych wewnętrznych. Obecnie informacji przybywa, ale są to głównie dane pochodzące ze źródeł zewnętrznych, a także dane o zupełnie różnej strukturze. W ten sposób dochodzimy do Big Data

Czy pańskim zdaniem zasoby informacyjne internetu są dziś przetwarzane w wystarczającym stopniu?

– Przede wszystkim uważam, że internet w mniejszym bądź w większym stopniu wpłynął na każdy rodzaj działalności biznesowej. Jeszcze kilka lat temu relacje biznesowe były mocno indywidualne. W sektorze bankowości nie tak dawno wszystkie sprawy załatwiało się osobiście, w oddziale banku. Dziś większość klientów instytucji bankowych za pośrednictwem internetu przygląda się różnym ofertom. Jeśli bank nie zareaguje na ich działania, nie przeanalizuje „klikalności ofert”, może utracić szansę biznesową. Moim zdaniem organizacje niewykorzystujące potencjału danych przepadną. Internet niesie za sobą jedne z największych zmian, jakie spotkały światową gospodarkę w ciągu minionych dwustu lat.

Jakie zmiany z perspektywy sektora bankowego będą wiązać się z rozwojem systemów Business Intelligence i zjawiskiem Big Data?

– Według mnie najważniejsze zmiany dla praktycznie wszystkich banków będą wynikały z potrzeby uświadomienia sobie, że żyjemy w świecie wielokanałowych relacji. Taka wielokanałowość z jednej strony oznacza większą dostępność różnych kanałów, z drugiej zaś znaczy, że każdy konsument komunikuje się z bankiem w różny sposób. Coraz liczniejsza będzie grupa klientów, którzy – tak jak dzisiejsza młodzież – korzystają głównie z kanału internetowego. Nie sądzę, aby pokolenie naszych dzieci w przyszłości często odwiedzało placówki bankowe. Z kolei starsze pokolenie korzysta już po części z kanałów tradycyjnych, a po części z internetu. Tymczasem, aby skutecznie prowadzić działalność bankową, należy być gotowym do obsłużenia wszystkich grup klientów, także tych korzystających z nowych kanałów. Prosty przykład: jeśli klient poszukuje na naszej stronie internetowej informacji o kredytach hipotecznych, to znaczy tyle, że zamierza kupić mieszkanie lub dom. Bank powinien dysponować taką informacją i zaproponować mu ofertę specjalną. Internet stwarza również możliwość odmiennego traktowania indywidualnych klientów. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy jesteśmy w stanie rozpoznać poszczególnych klientów i ocenić ich potencjał. Moim zdaniem to ogromna zmiana dla wszystkich niemal banków na świecie.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: