Technologie: Chatbot – gospodarowanie oparte na zasobach wiedzy

NBS 2017/12

Organizacje coraz śmielej wdrażają chatboty operujące w aplikacji Facebook Messenger. Dzięki nim można się komunikować podobnie jak ze znajomymi. Ze zbioru opracowanych scenariuszy rozmów bot wybiera te, które odpowiadają na zapytanie klienta i prowadzi z nim dialog.

Dorota Zielińska

Wdrożenie takiego rozwiązania jest – jak w przypadku outsourcingu usług – działaniem skutecznym i efektyw­nym, wszakże pod warunkiem, że proces jest dojrzały. Rozumie się przez to zdolność kontrolo­wania, wysoką świadomość operacyjną organiza­cji i wiedzę na jego temat. W przypadku chatbo­tów w bankach wiedza procesowa odnosi się do wszystkiego, co związane jest z obsługą klienta.

Komunikacja z klientami na Facebo­oku, szczególnie wtedy, gdy jest realizowana inhouse, zajmuje czas i zasoby. W perspektywie długookresowej, zdefiniować można powta­rzalność zapytań, a tym samym i odpowiedzi. Mieszczą się one w zbiorze, który bankom jest doskonale znany – to obsługa klienta, komu­nikacja wizerunkowa, wsparcie techniczne, sprzedaż. Posiłkując się wiedzą z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: