Technologie: Chatbot jako świadectwo wartości firmy

NBS 2017/11

Pojawienie się botów w przestrzeni biznesowej spowodowało, że budowanie doświadczenia klienta nabrało nowego znaczenia. Aby wzbudzić pozytywne emocje, zdobyć zaufanie i zbudować relację należy oprzeć komunikację na innych cechach i poszukać korzyści dla konsumenta w nowych obszarach.

Dorota Zielińska

Niezależnie od stopnia skompli­kowania bot staje się jednym z kanałów komunikacji, punk­tem styku na linii bankklient i jego wizytówką. Dla młodego pokolenia jest tak samo kwalifikowalną i repre­zentatywną „personą”, jako znak mar­ki, jak doradca.

Nic trudnego

Obecnie stworzenie bota jest moż­liwe nawet bez umiejętności progra­mowania. Jak grzyby po deszczu rosną firmy oferujące narzędzia do ich two­rzenia dla różnych platform. Darmowe rozwiązania są bardzo proste w swej konstrukcji i zapewniają minimum funkcjonalności. Ich zaletą jest szyb­kość wdrożenia, wadą brak możliwości „rozumienia” mowy naturalnej. Imple­mentacja do procesu obsługi klienta nieskomplikowanego bota, poprzez swoją automatyzację, spowoduje brak indywidualnego podejś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: