Technologie: Dlaczego projekty IT nie udają się?

BANK 2011/09

Ze swej natury są przedsięwzięciem niestandardowym, które za każdym razem wymaga unikalnego podejścia. Bankowe projekty IT dodatkowo charakteryzują się dużym stopniem skomplikowania.

Bartosz Illukiewicz
Paweł Grzelak

Wiele porażek wdrożeń projektów informatycznych wynika z nieporozumień pomiędzy różnymi stronami zaangażowanymi w projekt, a także z asymetrii informacji między odbiorcą (bankiem) a dostawcą określonych usług. Stopień skomplikowania bankowych projektów IT sprawia, że zleceniodawca już po zawarciu umowy z zewnętrznym dostawcą usług, często de facto nie wie, za co płaci.

Wysokie ryzyko projektów IT potwierdzają wyniki serii sondaży przeprowadzanych przez Standish Group, znanych pod nazwą Chaos Report. Badanie, obejmujące obecnie 50 tys. projektów software development na całym świecie, po raz pierwszy przeprowadzono w 1994 r. Ocenia ono projekty w trzech kategoriach: przekroczenie budżetu, przekroczenie zakładanego kosztu i stopień zrealizowanych funkcjonalności.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: