Technologie: E-podpis integruje Europę

BANK 2014/10

Postępująca cyfryzacja widoczna w każdej dziedzinie życia sprawia, że coraz więcej aktywności i procesów przenosi się do świata wirtualnego i wymaga dostosowania regulacji prawnych. Jedną z kluczowych kwestii staje się ujednolicenie w ramach struktur europejskich przepisów dotyczących usług elektronicznych. Ważną decyzją w tym zakresie było przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę Europy Rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS), które w lipcu 2016 r. zastąpi polską ustawę o podpisie elektronicznym. Zdaniem ekspertów Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. to doskonała informacja dla rodzimych przedsiębiorców planujących ekspansję na rynki unijne.

Nowa regulacja zakłada przede wszystkim wzajemne uznanie przez państwa członkowskie usług zaufania, w tym m.in. podpisów elektronicznych weryfikowanych za pomocą certyfikatów kwalifikowanych. Zmiana przepisów ma na celu z jednej strony zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną na terenie UE, z drugiej zaś zwiększenie wygody elektronicznych operacji oraz usunięcie dotychczasowych barier hamujących rozwój e-commerce. Zapisy Rozporządzenia eIDAS uporządkują stan prawny, a dzięki zracjonalizowanemu pakietowi norm, dotyczących podpisu elektronicznego i usług zaufania, osiągnięta zostanie kompatybilność technologiczna. Obowiązywanie tych samych norm we wszystkich krajach członkowskich pozwoli na eliminację problemów wynikających z odmiennej interpretacji przepisów prawnych czy braku integracyjności programów informatycznych, co może przyczynić się do rozwoju rynku usług elektronicznych. Ponadto Rozporządzenie eIDAS wzmocni i rozszerzy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: