Technologie: Fenomen innowacyjności polskiego sektora bankowego

BANK 2016/06

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Lech Kurkliński
doktor nauk ekonomicznych, dyrektor ALTERUM Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego, adiunkt w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji, KNoP, SGH, były prezes Polskiego Banku Inwestycyjnego S.A., wiceprezes HSBC Banku Polska S.A., członek zarządu BIG Banku Gdańskiego S.A. (Szef projektu „Millennium”), członek rad nadzorczych m.in. GPW, PolCardu

Na tle słabej innowacyjności polskiej gospodarki pojawia się pytanie, skąd tak znaczny postęp w tej dziedzinie akurat w sektorze bankowym. Dane dotyczące syntetycznego wskaźnika innowacyjności w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej od lat lokują nas na jednym z ostatnich miejsc i niewiele się zmienia mimo niezaprzeczalnych postępów mierzonych przyrostem PKB.

Wydawałoby się, że nie ma podstaw, aby bankowość wyróżniała się w stosunku do innych dziedzin gospodarki. Dominacja kapitału zagranicznego wręcz powinna sprzyjać tendencjom imitacyjnym, a nie kreowaniu własnych innowacyjnych propozycji. Wynika to z naturalnego narzucania rozwiązań technologicznych pochodzących z macierzystych banków. Ponadto obcy inwestorzy nie oczekują zbytniej kreatywności lokalnego kierownictwa, a raczej wykonywanie poleceń z central. Sytuacja wygląda jednak zgoła odmiennie. Banki chwalone są nie tylko w kraju, ale i za granicą1. Doceniane są innowacje, zwłaszcza w dziedzinie płatności (bankowość elektroniczna: internetowa, mobilna, karty płatnicze, technologie bezstykowe, np. NFC, a w jej ramach HCE i inne). Banki z Polski bardzo dobrze wypadają na tle konkurencji europejskiej. Pokazują to rankingi np. sporządzone przez firmę doradczą Forrester Research w dziedzinie bankowości internetowej (w 2014 r. pierwsze miejsce w Europie bardzo wyraźnie zajął mBank S.A., a szósty był Bank Millennium S.A.). Podobnie sytuacja wyglądała w bankowości mobilnej – wyżej wymienione banki uplasowały się odpowiednio na trzecim i piątym miejscu2.

Odpowiedzi należałoby szukać w splocie różnych okoliczności, dzięki którym osiągnięto tak dobre wyniki:

Zjawisko „renty zapóźnienia” – w Polsce banki przeprowadziły wdrażanie podstawowych systemów informatycznych względnie niedawno, u progu wprowadzania nowej generacji rozwiązań uwzględniających już bankowość elektroniczną. Dzięki temu nie musiały się zmagać z migracją ze starych systemów do nowych, co dotyczyło większości podmiotów z krajów wysoko rozwiniętych, a było to dla nich ogromnym obciążeniem zarówno technologicznym, jak i mentalnościowym. Uwaga dotyczy też infrastruktury całego systemu bankowego, jak płatności międzybankowe (funkcjonowanie KIR – cała gama rozwiązań towarzyszących), wymiana informacji gospodarczej (rola BIK, BIG-ów, rejestrów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: