Technologie i techniki: Sprawdzony ek-SPERT od „prania”

BANK 2008/12

W Ministerstwie Finansów trwają intensywne prace nad projektem ustawy implementującej zalecenia tzw. trzeciej dyrektywy, która została przyjęta przez Komisję Europejską w 2005 roku. Włączyła ona do prawa unijnego m.in. zalecenia Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FAFT) - międzynarodowego organu powołanego w celu opracowywania standardów zapobiegania temu procederowi oraz finansowaniu terroryzmu.

Dariusz Michałek

Trzecia dyrektywa nakłada wiele nowych obowiązków na instytucje finansowe, szczególnie w zakresie identyfikacji i weryfikacji uczestników operacji finansowych. Ich wypełnienie stanowić może spore wyzwanie dla wielu banków i towarzystw ubezpieczeniowych.

Proceder tzw. prania pieniędzy, czyli wprowadzania do legalnego obrotu pieniędzy pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, nie jest nowym zjawiskiem. Samo określenie narodziło się w Ameryce w początkach ubiegłego wieku, kiedy to gangi wykorzystywały do tego celu sieć samoobsługowych pralni.

Od tamtego czasu zmieniły się zarówno sposoby działania, jak i skala procederu, jednak sama zasada pozostała niezmienna. Wciąż chodzi o ukrycie faktycznego źródła pochodzenia pienię...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: