Technologie: Innowacje się opłacają!

BANK 2014/07-08

Podczas tegorocznych "Horyzontów Bankowości 2014" Bank Pekao S.A. został wyróżniony za drugie miejsce w rankingu "50 największych banków w Polsce". Nagrodę specjalną "Innowatora rynku bankowego 2013 roku" otrzymał Bartłomiej Nocoń, dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Pekao S.A. Z laureatem rozmawia Bohdan Szafrański.

Podczas tegorocznych "Horyzontów Bankowości 2014" Bank Pekao S.A. został wyróżniony za drugie miejsce w rankingu "50 największych banków w Polsce". Nagrodę specjalną "Innowatora rynku bankowego 2013 roku" otrzymał Bartłomiej Nocoń, dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Pekao S.A. Z laureatem rozmawia Bohdan Szafrański.

Jakie technologie można uznać za szczególnie innowacyjne? Również z punktu widzenia banków.

– Patrząc przekrojowo na rozwój technologii, w ciągu ostatnich 20-30 lat za rozwiązania innowacyjne uznaję te, które w istotny sposób wpłynęły na zmianę postaw społecznych i konsumenckich. Nowinki technologiczne o małym zastosowaniu lub zasięgu (choćby z powodu kosztu zakupu czy eksploatacji) nie stymulują innych obszarów, np. bankowości, handlu, marketingu, w takim stopniu, jak te, które znajdują szerokie grono odbiorców – to oczywiste. I tak, przełomowym wynalazkiem jest, moim zdaniem, stworzenie i upowszechnienie World Wide Web. O znaczeniu internetu najwięcej mówi to, że pokolenie dzisiejszych 20-latków nie wyobraża sobie, jak wyglądało życie przed globalną siecią. Dla młodych ludzi internet jest przede wszystkim kanałem komunikacji. Dla wszystkich natomiast to podstawowe źródło informacji – dziś już właściwie nikt nie pamięta, jak wyglądał dostęp do wiedzy bez internetu i komputera. Drugim, moim zdaniem, przełomowym narzędziem – notabene też z obszaru komunikacji międzyludzkiej – jest telefon komórkowy, który w pierwszej kolejności odmiejscowił możliwość nawiązania kontaktu z drugim człowiekiem, potem umożliwił poszukiwanie informacji (przez internet mobilny) oraz korzystanie z usług, w tym finansowych. Telefon komórkowy i internet mobilny zmieniły także w znacznym stopniu nasze postrzeganie przestrzeni i czasu. Postęp technologiczny i umożliwienie komunikowania się na dużą odległość zdecydowanie skrócił dystans – i ten realny, i społeczny. Wywarł także ogromny wpływ na sposób komunikacji – zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej – oraz przyspieszył integrację kulturową.

Co jest dla pana inspiracją w poszukiwaniu nowych pomysłów na usługi mobilne?

– Nieustanna obserwacja otaczającej nas rzeczywistości, analiza zachodzących w niej zmian oraz próba antycypacji ich wpływu na bankowość detaliczną, w tym także na usługi mobilne. Rozwiązania mobilne nie rozwijają się w oderwaniu od codzienności, lecz tempo ich adaptacji zależy od kosztu rozpowszechnienia się danej funkcji czy sprzętu oraz gotowości odbiorców. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, wygoda rekompensuje konieczność rezygnacji z pewnego obszaru prywatności np. przy usługach powiązanych z geolokalizacją – z tym godzimy się już prawie wszyscy. Jednak np. rozwiązania biometryczne natrafiają już nie tylko na barierę kosztową, ale stale jeszcze budzą niepewność u użytkowników i potrzeba czasu na ich powszechną społeczną akceptację. Usługi mobilne, w tym także bankowe usługi mobilne, są pochodną postępu technologicznego i tego, jak społeczeństwo korzysta z różnych urządzeń. Dziś internet rzeczy, czyli dostęp do sieci i komunikacja przez urządzenia będące częścią przedmiotów codziennego użytku jest wskazywany jako kierunek rozwoju w najbliższej przyszłości. Tylko krok dzieli nas od wykorzystania tych pomysłów w obszarze usług, w tym usług finansowych. Pojawia się zatem pytanie, czy w niedalekiej przyszłości w ogóle będziemy mówili o usługach mobilnych jako takich – gdy internet i dostęp do sieci staną się wszechogarniające? Szczególnie istotne w poszukiwaniu nowych pomysłów na rozwój usług mobilnych są sugestie klientów, którzy chętnie przekazują swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące efektów naszej pracy, a także wiedza ekspercka pracowników naszego banku, jak i doświadczenia naszych kolegów z grupy UniCredit

Jaka będzie najbliższa przyszłość bankowości elektronicznej w tym internetowej i mobilnej w Polsce? Czy można już coś przewidzieć?

– Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy wskazać istotne trendy, które mają potencjalny wpływ na banki. Po pierwsze – smartfony. Urządzenia te na stałe wpisały się w nasze codzienne życie, co oznacza również, że coraz częściej są także podstawowym narzędziem do codziennego bankowania. Bankowość mobilna, jeszcze do niedawna postrzegana jedynie jako ciekawostka, zaczyna stanowić podstawowy element oferty banków. Wśród klientów instytucji finansowych rośnie też świadomość możliwości, jakie oferuje ten rodzaj bankowości. Dla klientów, którzy oczekują nowoczesności i preferują kontakt poprzez nowe technologie (tzw. generacja C i generacja Y) o wyborze oferty konkretnego banku decyduje posiadanie przez niego wygodnej i funkcjonalnej bankowości mobilnej. Bankowość mobilna będzie więc kluczowa w ofercie bankowości elektronicznej w najbliższych latach. W mojej ocenie coraz więcej banków będzie opierać swoją strategię rozwoju kanałów elektronicznych w myśl hasła mobile first. Już dzisiaj obserwujemy wiele inicjatyw potwierdzających to podejście, jak np. pojawienie się pierwszych w pełni mobilnych inicjatyw w USA czy w krajach Europy Zachodniej. Bankowość mobilna daje szerokie możliwości w zakresie komunikacji z klientem oraz sprzedaży produktów w dowolnym miejscu i czasie. Banki w najbliższych latach skupią się więc także na oferowaniu klientom nowych produktów właśnie poprzez mobilną bankowość.

Szczególnie istotnym kierunkiem rozwoju w obszarze mobilnych usług finansowych stają się pł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: